Usuwanie konta w Thunderbird

Jeśli nie używasz aplikacji Thunderbird, przenosisz obsługę konta e-mail do innego programu pocztowego, np. Outlook lub Poczta systemu Windows, możesz łatwo usunąć konto pocztowe. Pamiętaj jednak, że usunięcie skrzynki e-mail z programu Thunderbird, spowoduje, że usunięte zostaną także zapisanie wiadomości. Jeśli korzystasz z poczty IMAP, wszystkie dane są na bieżąco synchronizowane z serwerem, ale w przypadku gdy używasz protokołu POP3, upewnij się, że zabezpieczyłeś kopie wiadomości e-mail.

Spis treści:

Jak usunąć konto e-mail w Thunderbird? #

Dodatkowe informacje #

Fakt, że skasowałeś konto e-mail z programu pocztowego, nie powoduje, że musisz rezygnować z aplikacji. Wciąż możesz skonfigurować nową skrzynkę e-mail, ustawić automatyczny podpis e-mail.

Powered by BetterDocs