Jak zmienić wersję PHP per domena lub katalog w DirectAdmin z CloudLinux za pomocą .htaccess

Aby zmienić wersję PHP per domenę lub katalog w DirectAdmin z CloudLinux za pomocą pliku .htaccess, należy wykonać następujące kroki:

  1. Otwórz plik .htaccess, który znajduje się w katalogu, dla którego chcesz zmienić wersję PHP. Jeśli plik .htaccess nie istnieje, utwórz go w notatniku i zapisz go w odpowiednim katalogu z rozszerzeniem .htaccess.
  2. W pliku .htaccess dodaj następujący wiersz: SetHandler application/x-lsphp70 W miejsce “70” wpisz wersję PHP, którą chcesz użyć dla wybranego katalogu.
  3. Zapisz plik .htaccess i sprawdź, czy zmiana wersji PHP została zastosowana.

Uwaga: aby zmienić wersję PHP per domenę, należy zmienić plik .htaccess znajdujący się w katalogu głównym danej domeny. Aby zmienić wersję PHP dla całego serwera, należy zmienić plik .htaccess znajdujący się w katalogu public_html.

Powered by BetterDocs