Jak zmienić rozmiar skrzynki pocztowej w DirectAdmin?

Aby zmienić rozmiar skrzynki pocztowej w DirectAdmin, należy wykonać następujące kroki:

  1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin za pomocą swojego loginu i hasła.
  2. Przejdź do sekcji “Email Management” i kliknij link “Email Accounts”.
  3. Znajdź konto pocztowe, dla którego chcesz zmienić rozmiar skrzynki, i kliknij ikonę “Edit”.
  4. W polu “Quota” wpisz nowy rozmiar skrzynki pocztowej w megabajtach (MB).
  5. Kliknij przycisk “Save” w prawym górnym rogu, aby zapisać zmiany.

Uwaga: warto pamiętać, że rozmiar skrzynki pocztowej ogranicza ilość danych, jakie można przechowywać w skrzynce. Jeśli rozmiar skrzynki jest zbyt mały, może dojść do sytuacji, że nie będzie można przyjmować nowych wiadomości pocztowych. Dlatego warto dostosować rozmiar skrzynki do swoich potrzeb i regularnie usuwać niepotrzebne wiadomości, aby zapewnić sobie wolne miejsce na nowe.

Powered by BetterDocs