Jak dodać skrzynkę pocztową w DirectAdmin

Aby dodać nową skrzynkę pocztową w DirectAdmin, należy wykonać następujące kroki:

  1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin za pomocą swoich danych dostępowych.
  2. Przejdź do sekcji “Email Management” (Zarządzanie pocztą) i kliknij na opcję “Email Accounts” (Konta pocztowe).
  3. Kliknij na przycisk “Create Email Account” (Utwórz konto pocztowe).
  4. W polu “Domain” (Domena) wybierz domenę, dla której chcesz utworzyć nowe konto pocztowe.
  5. W polu “Email” (Adres e-mail) wpisz nazwę nowego konta pocztowego i adres e-mail, który chcesz utworzyć (np. jan.kowalski@mojadomena.pl).
  6. W polu “Password” (Hasło) i “Password (again)” (Hasło (ponownie)) wpisz hasło, które chcesz użyć do logowania się do nowego konta pocztowego. Upewnij się, że hasło spełnia wymagania bezpieczeństwa, takie jak długość i złożoność.
  7. W polu “Quota” (Pojemność) możesz ustalić maksymalną pojemność konta pocztowego w MB. Możesz również zostawić opcję “Unlimited” (Nieograniczona), jeśli nie chcesz ustalać limitu pojemności.
  8. Kliknij przycisk “Create” (Utwórz), aby zapisać nowe konto pocztowe.

Po utworzeniu konta pocztowego będziesz mógł korzystać z niego za pomocą dowolnej aplikacji pocztowej lub przeglądarki internetowej, korzystając z danych dostępowych, które podałeś podczas tworzenia konta. Możesz również zarządzać ustawieniami konta pocztowego z poziomu panelu DirectAdmin.

Powered by BetterDocs