Jak zmienić hasło do skrzynki pocztowej w DirectAdmin?

Aby zmienić hasło do skrzynki pocztowej w DirectAdmin, należy wykonać następujące kroki:

  1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin za pomocą swojego loginu i hasła.
  2. Przejdź do sekcji “Email Management” i kliknij link “Email Accounts”.
  3. Znajdź konto pocztowe, dla którego chcesz zmienić hasło, i kliknij ikonę “Edit”.
  4. W polu “Password” wpisz nowe hasło dla skrzynki pocztowej. Upewnij się, że hasło spełnia wymagania bezpieczeństwa (np. długość, zawartość cyfr i znaków specjalnych).
  5. Kliknij przycisk “Save” w prawym górnym rogu, aby zapisać zmiany.

Powered by BetterDocs