Jak zmienić parametry PHP w DirectAdmin z CloudLinux?

Aby zmienić parametry PHP w DirectAdmin z CloudLinux, należy wykonać następujące kroki:

  1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin za pomocą swojego loginu i hasła.
  2. Przejdź do sekcji “Advanced Features” i kliknij link “PHP Version Manager”.
  3. W lewym panelu wybierz serwer, dla którego chcesz zmienić parametry PHP.
  4. W prawym panelu znajdź opcję “PHP Configuration” i kliknij ją.
  5. W nowym oknie zostaną wyświetlone wszystkie dostępne parametry PHP. Aby zmienić wartość danego parametru, wpisz nową wartość w odpowiednim polu tekstowym.
  6. Po dokonaniu zmian kliknij przycisk “Save” w prawym górnym rogu, aby zapisać zmiany.

Uwaga: niektóre parametry PHP są ustawione domyślnie przez system i nie mogą być zmienione. Upewnij się, że wiesz, co robisz, zanim zmienisz jakiekolwiek parametry PHP, ponieważ mogą to mieć negatywny wpływ na działanie aplikacji i skryptów zainstalowanych na serwerze.

Powered by BetterDocs