Połączenie FTP w FileZilla

FileZilla to najpopularniejszy program do obsługi serwera FTP instalowany na komputerach stacjonarnych. Oferuje on typowe dla klienta FTP funkcje konfigurowania połączenia FTP, SFTP, FTPS i w dużym uproszczeniu, pozwala na przesyłanie plików na serwer FTP, ich pobieranie oraz zarządzanie zawartością usługi hostingowej. W codziennym użytkowaniu pomoże Ci w uruchomieniu nowej strony internetowej lub udostępnieniu plików w sieci Internet. Zobacz, jak skonfigurować połączenie FTP w FileZilla.

Spis treści:

Jak utworzyć konto FTP? #

W celu połączenia się z serwerem FTP za pomocą klienta FTP np. programu FileZilla konieczne jest utworzenie konta użytkownika serwera FTP. Takie konto utworzysz w panelu DirectAdmin w sekcji Zarządzanie kontami > Zarządzanie FTP.

 • Tworzenie nowego konta FTP w DirectAdmin
 • Dane dostępu do FTP

Po utworzeniu konta FTP uzyskasz informacje o nazwie użytkownika oraz przypisanym haśle. W zależności od konfiguracji konta FTP otrzymasz dostęp do wybranego katalogu na serwerze FTP lub całej zawartości.

W dalszej części artykułu znajdziesz szczegółowe informacje o konfiguracji połączenia FTP w FileZilla.

Pamiętaj, że używanie programów do obsługi FTP jest opcjonalne. W panelu DirectAdmin znajdziesz WebFTP, menadżera plików, którego uruchomisz w oknie przeglądarki internetowej. Korzystanie z menadżera plików WebFTP nie wymaga logowania się do konta FTP. Jako administrator usługi będziesz mógł zarządzać całą zawartością serwera.

Konfiguracja połączenia FTP w FileZilla #

 1. Pobierz i zainstaluj program FileZilla.
 2. Uruchom program FileZilla.
 3. Skorzystaj z opcji szybkiego połączenia:
  • Serwer: podaj adres hosta. Może to być adres serwera ustalony podczas rejestracji usługi, np. kowalski.iqhost.pl lub domeny przypisanej do hostingu, np. moja-domena.pl,
  • Nazwa użytkownika: podaj nazwę użytkownika utworzoną podczas zakładania konta FTP,
  • Hasło: wprowadź hasło dostępu utworzone dla użytkownika,
  • Port: wprowadź port 21.
 4. Kliknij Szybkie połączenie.

Po udanym nawiązaniu połączenia z serwerem FTP zobaczysz poniżej paska ustawień dwa okna. W jednym z nich będzie dostępna zawartość Twojego komputera, w drugim, zawartość Twojego serwera FTP.

 • Obsługa programu FileZilla – informacje podstawowe
 • Jak przesłać i rozpakować archiwum .ZIP na serwerze FTP?

Połączenia FTP zostaną zapisane w historii, którą znajdziesz obok przycisku Szybkie połączenie.

Skorzystaj z opcji Plik > Menadżer stron, aby zapisać ustawienia połączeń FTP i móc szybko korzystać z nich następnym razem.

Powered by BetterDocs