Jak dodac darmowy cetyfikat w DirectAdmin

Aby dodać darmowy certyfikat SSL w DirectAdmin, należy wykonać następujące kroki:

  1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin za pomocą swoich danych dostępowych.
  2. Przejdź do sekcji “SSL Certificates” (Certyfikaty SSL) i kliknij na opcję “Free & Automatic Certificate” (Darmowy i automatyczny certyfikat).
  3. W polu “Domain” (Domena) wybierz domenę, dla której chcesz dodać certyfikat SSL.
  4. Kliknij przycisk “Request” (Zażądaj), aby rozpocząć proces tworzenia certyfikatu SSL.

Proces tworzenia certyfikatu SSL może trwać kilka minut. Po zakończeniu procesu certyfikat SSL zostanie automatycznie dodany do panelu DirectAdmin i będzie można go aktywować dla wybranej domeny.

Jeśli chcesz dodać certyfikat SSL ręcznie lub użyć własnego certyfikatu, możesz skorzystać z opcji “Custom Certificate” (Niestandardowy certyfikat) w sekcji “SSL Certificates” (Certyfikaty SSL). W tym przypadku będziesz musiał podać pliki certyfikatu i klucza prywatnego oraz wykonać dodatkowe konfiguracje.

Powered by BetterDocs