Tworzenie pliku .htaccess za pomocą WebFTP

Menedżer plików wbudowany w panel DirectAdmin ułatwia zarządzanie zawartością serwera FTP, pozwalając, m.in. tworzyć i edytować pliki na nim umieszczone. Bez instalowania dodatkowego oprogramowania, klienta FTP, np. Total Commander czy FileZilla, możesz łatwo utworzyć nowy plik, np. popularny plik .htaccess.

Co to jest plik .htaccess? #

Plik „.htaccess” to plik konfiguracyjny w Apache, który pozwala użytkownikom modyfikować pewne aspekty zachowania serwera WWW w katalogu, w którym się znajduje. Jest to zwykły plik tekstowy, który jest umieszczany w katalogu głównym witryny lub w dowolnym podkatalogu.

Niektóre funkcje, które można wykonać za pomocą pliku „.htaccess”, obejmują:

 • Przekierowanie adresu URL – Zezwól użytkownikom na przekierowanie do innego adresu URL niż ten, który wprowadzili.
 • Ochrona katalogów: ogranicz dostęp do niektórych katalogów poprzez uwierzytelnianie użytkownika.
 • Kontrola pamięci podręcznej: ustaw czas wygaśnięcia zasobów pamięci podręcznej przeglądarki.
 • Modyfikowanie nagłówków HTTP: Dodaj lub zmodyfikuj nagłówki HTTP, aby kontrolować sposób, w jaki przeglądarki interpretują zawartość witryny.
 • Przepisywanie adresów URL — przepisz lub sformatuj adres URL, aby był bardziej przyjazny dla użytkownika i wyszukiwarki.

Należy zauważyć, że plik „.htaccess” jest wrażliwy na błędy i może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność witryny, jeśli zostanie nieprawidłowo skonfigurowany. Dlatego zaleca się wykonanie kopii zapasowej przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w pliku.

Jak utworzyć plik .htaccess w DirectAdmin? #

 1. Przejdź do panelu DirectAdmin Twojej usługi hostingowej.
 2. Następnie obszarze Informacje o systemie i pliki wybierz Zarządzanie plikami.
 3. W nowym widoku menedżera plików przejdź do wybranej lokalizacji na serwerze FTP.
 4. Kiedy będziesz gotowy, po lewej stronie wybierz Utwórz plik tekstowy, a następnie Zwykły tekst lub Inne.
 5. Nadaj plikowi nazwę i format, w tym przypadku .htaccess (format pliku bez nazwy).
 6. Klikając prawym przyciskiem myszki możesz przejść do edycji zawartości pliku.

Powered by BetterDocs