Jak zmienić wersję PHP W DirectAdmin z CloudLinux?

Aby zmienić wersję PHP w DirectAdmin z CloudLinux, należy wykonać następujące kroki:

  1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin za pomocą swojego loginu i hasła.
  2. Przejdź do sekcji “Advanced Features” i kliknij link “PHP Version Manager”.
  3. W lewym panelu wybierz serwer, dla którego chcesz zmienić wersję PHP.
  4. W prawym panelu znajdź opcję “Change PHP Version” i kliknij ją.
  5. W nowym oknie wybierz nową wersję PHP z listy rozwijanej i kliknij przycisk “Change”.
  6. Po chwili zostanie zastosowana zmiana wersji PHP i zostaniesz poinformowany o jej powodzeniu.

Uwaga: zmiana wersji PHP może wpłynąć na działanie aplikacji i skryptów zainstalowanych na serwerze. Upewnij się, że nowa wersja PHP jest kompatybilna z tymi aplikacjami i skryptami, aby uniknąć problemów.

Powered by BetterDocs