Autoresponder w DirectAdmin

Autoresponder to usługa, mechanizm, który umożliwia automatycznie odpowiadanie na wiadomości e-mail, które docierają do skrzynki poczty elektronicznej. Autoresponder posiada wiele zastosowań i może być używany do informowania innych użytkowników o nieobecności, np. wiadomość urlopowa, lub w celu zautomatyzowania procesu odpowiadania na korespondencję, np. informowania o dostarczeniu wiadomości czy przekazania jej do dalszej realizacji. Skonfiguruj autoresponder dla dowolnej skrzynki e-mail, bezpośrednio w panelu DirectAdmin.

Spis treści:

Autoresponder w DirectAdmin #

  1. Logowanie do panelu DirectAdmin: instrukcja logowania DirectAdmin
  2. Wybierz Zarządzanie pocztą e-mail > Autorespondery.
  3. Utwórz autoresponder.
  4. Z menu na górze ekranu wybierz domenę dla kont e-mail, dla których chcesz włączyć autoresponder.
  5. Wprowadź adres autorespondera (dla istniejącego konta e-mail).
  6. PodajPrzedrostek tematuTyp treściCzęstotliwość odpowiedzi, Wiadomość respondenta i wybierz, czy chcesz wysłać DW na określony adres e-mail. 
  7. Kliknij przycisk Zapisz
  8. Nowy autoresponder zostanie utworzony i zobaczysz go na liście.

Autoresponder działa dla określonej skrzynki e-mail, jeśli jej nie utworzyłeś, utwórz konto teraz.

Autoresponder w DirectAdmin można skonfigurować tak, aby odpowiadał z określoną częstotliwością, np. gdy nadawca wiadomości wysyła częściej wiadomość niż co określony w ustawieniach czas, otrzyma jedną odpowiedź co kilka dni, niezależnie od ilości wysłanych wiadomości.

Wysyłanie kopii DW ułatwia przekazywanie wiadomości e-mail do innej osoby, np. podczas naszej nieobecności lub gdy autoresponder działa na koncie ogólnym, np. info@ czy kontakt@ lub zamowienia@.

Autoresponder czy wiadomość urlopowa? #

W panelu DirectAdmin, poza funkcją autorespondera, znajdziesz także wiadomości urlopowe. W odróżnieniu od autorespondera, wiadomości urlopowe nie posiadają funkcji DW ani opcji przekazywania, ale pozwalają określić zakres dat, kiedy ma być ona aktywna, np. podczas urlopu.

Dodatkowe informacje #

Powered by BetterDocs