Archive

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS?

FTPS (File Transfer Protocol Secure) to protokół umożliwiający bezpieczne przesyłanie plików między serwerem a klientem. W przeciwieństwie do standardowego FTP, FTPS korzysta z szyfrowania SSL/TLS, aby zapewnić ochronę danych podczas transferu. W tym artykule dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS, korzystając z popularnego serwera FTP – vsftpd.

Krok 1: Instalacja vsftpd

Na początek musimy zainstalować serwer FTP – vsftpd. W zależności od używanego systemu operacyjnego, poniżej znajdziesz instrukcje instalacji dla różnych dystrybucji Linux:

Debian/Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install vsftpd

CentOS/RHEL:

sudo yum update
sudo yum install vsftpd

Po zainstalowaniu vsftpd, należy uruchomić i włączyć serwer FTP, aby działał automatycznie po restarcie systemu:

Debian/Ubuntu:

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd

CentOS/RHEL:

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd

Krok 2: Konfiguracja vsftpd

Teraz przystąpimy do konfiguracji serwera FTPS. Otwórz plik konfiguracyjny vsftpd:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

Znajdź następujące linie i dokonaj zmian:

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
listen=YES
listen_ipv6=NO
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES

Dodaj następujące linie na końcu pliku, aby włączyć obsługę SSL/TLS:

ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
require_ssl_reuse=NO
ssl_ciphers=HIGH

Zapisz zmiany i zamknij edytor.

Krok 3: Generowanie certyfikatu SSL/TLS

Aby skonfigurować serwer FTPS, musimy wygenerować certyfikat SSL/TLS. Użyj poniższego polecenia, aby utworzyć katalog na certyfikaty:

sudo mkdir /etc/vsftpd/ssl

Następnie wygeneruj certyfikat, podając odpowiednie dane:

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/vsftpd/ssl/vsftpd.key -out /etc/vsftpd/ssl/vsftpd.crt

Po wygenerowaniu certyfikatu, dodaj poniższe linie do pliku konfiguracyjnego vsftpd, wskazując ścieżki do certyfikatu i klucza prywatnego:

rsa_cert_file=/etc/vsftpd/ssl/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/vsftpd/ssl/vsftpd.key

Krok 4: Restart serwera vsftpd

Po zakończeniu konfiguracji, zrestartuj serwer vsftpd, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart vsftpd

Krok 5: Testowanie połączenia FTPS

Teraz możemy przetestować połączenie FTPS, korzystając z dowolnego klienta FTP, który obsługuje SSL/TLS, np. FileZilla. Podczas łączenia z serwerem, upewnij się, że używasz trybu “FTPS – FTP over explicit TLS/SSL”.

Jeśli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, powinieneś móc nawiązać bezpieczne połączenie FTPS z serwerem VPS.

Podsumowanie

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS, korzystając z serwera vsftpd. Dzięki temu można bezpiecznie przesyłać pliki między serwerem a klientem, chroniąc swoje dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak używać Nagios do monitorowania Twojego serwera?

Jak używać Nagios do monitorowania Twojego serwera?

W dzisiejszym świecie technologii, monitorowanie serwerów stało się niezbędnym elementem utrzymania stabilności i niezawodności systemów. Nagios to potężne narzędzie monitorujące, które oferuje szeroki zakres funkcji, pozwalających na monitorowanie usług, serwerów, aplikacji i innych zasobów w czasie rzeczywistym. W tym artykule omówimy, jak używać Nagios do monitorowania Twojego serwera, aby zapewnić jego niezawodność i wydajność.

Instalacja Nagios Core na serwerze

Przed rozpoczęciem monitorowania serwera za pomocą Nagios, należy zainstalować oprogramowanie Nagios Core na serwerze. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik, jak to zrobić na systemie Ubuntu:

 1. Zaktualizuj pakiety na swoim serwerze:
 2. sudo apt-get update
 3. Zainstaluj wymagane pakiety:
 4. sudo apt-get install -y build-essential libgd2-xpm-dev openssl libssl-dev xinetd apache2-utils unzip
 5. Pobierz i zainstaluj Nagios Core:
 6. cd /tmp
  wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.6.tar.gz
  tar xzf nagios-4.4.6.tar.gz
  cd nagios-4.4.6
  ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios --with-command-group=nagcmd
  make all
  sudo make install
  sudo make install-init
  sudo make install-config
  sudo make install-commandmode
  sudo make install-webconf
 7. Utwórz użytkownika Nagios i dodaj go do grup:
 8. sudo useradd nagios
  sudo groupadd nagcmd
  sudo usermod -a -G nagcmd nagios
 9. Ustaw hasło dla użytkownika Nagios:
 10. sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
 11. Uruchom Nagios i włącz go przy starcie systemu:
 12. sudo systemctl start nagios
  sudo systemctl enable nagios

Po zakończeniu instalacji, można uzyskać dostęp do interfejsu Nagios, wpisując w przeglądarce adres http://adres_ip_serwera/nagios i używając nazwy użytkownika “nagiosadmin” oraz wcześniej ustawionego hasła.

Konfiguracja Nagios do monitorowania serwera

Po zainstalowaniu Nagios Core, należy skonfigurować monitorowanie serwera. Oto podstawowe kroki, które należy wykonać:

 1. Edytuj plik konfiguracyjny Nagios:
 2. sudo nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
 3. Znajdź linię “cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers” i odkomentuj ją (usuń znak “#”).
 4. Utwórz katalog “servers” w katalogu “/usr/local/nagios/etc”:
 5. sudo mkdir /usr/local/nagios/etc/servers
 6. Utwórz plik konfiguracyjny dla serwera, który chcesz monitorować:
 7. sudo nano /usr/local/nagios/etc/servers/serwer_do_monitorowania.cfg
 8. W pliku konfiguracyjnym, dodaj odpowiednie dyrektywy i zdefiniuj serwer oraz usługi, które chcesz monitorować. Przykładowa konfiguracja:
 9. define host {
   use           linux-server
   host_name        serwer_do_monitorowania
   alias          Serwer do monitorowania
   address         adres_ip_serwera
   max_check_attempts   5
   check_period      24x7
   notification_interval  30
   notification_period   24x7
  }
  
  define service {
   use           generic-service
   host_name        serwer_do_monitorowania
   service_description   PING
   check_command      check_ping!100.0,20%!500.0,60%
  }
  
  define service {
   use           generic-service
   host_name        serwer_do_monitorowania
   service_description   SSH
   check_command      check_ssh
   notifications_enabled  1
  }
 10. Zrestartuj usługę Nagios, aby zastosować zmiany:
 11. sudo systemctl restart nagios

Po wykonaniu powyższych kroków, Twój serwer będzie monitorowany przez Nagios. Możesz sprawdzić status serwera i usług w interfejsie Nagios, a także skonfigurować powiadomienia e-mail, aby być informowanym o problemach z serwerem.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, jak używać Nagios do monitorowania Twojego serwera. Nagios to potężne narzędzie, które pozwala na monitorowanie szerokiej gamy zasobów, co przyczynia się do utrzymania stabilności i niezawodności systemów. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego hostingu, który oferuje monitoring Nagios, sprawdź nasze pakiety na iqhost.pl.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na VPS?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na VPS?

W dzisiejszym świecie, gdzie transfer plików między serwerami staje się coraz bardziej powszechny, serwer FTP (File Transfer Protocol) jest niezbędnym narzędziem dla każdego administratora serwera. W tym artykule opisujemy, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na serwerze VPS z systemem operacyjnym Linux. Skupimy się na popularnym serwerze FTP o nazwie “vsftpd”.

Krok 1: Aktualizacja systemu

Przed rozpoczęciem instalacji, ważne jest, aby upewnić się, że nasz system operacyjny jest aktualny. Wykonaj poniższe polecenie, aby zaktualizować system:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

Krok 2: Instalacja serwera FTP (vsftpd)

Teraz możemy zainstalować serwer FTP. W przypadku systemu operacyjnego Ubuntu lub Debian użyjemy poniższego polecenia:

sudo apt-get install vsftpd -y

Jeśli korzystasz z systemu CentOS lub RHEL, użyj polecenia:

sudo yum install vsftpd -y

Krok 3: Konfiguracja serwera FTP

Po zainstalowaniu serwera FTP, musimy go skonfigurować. Plik konfiguracyjny vsftpd znajduje się w katalogu /etc/vsftpd/. Otwórz plik konfiguracyjny za pomocą edytora tekstu, na przykład nano:

sudo nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Znajdź i zmodyfikuj poniższe linie, aby skonfigurować serwer FTP zgodnie z własnymi preferencjami:

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
listen=NO
listen_ipv6=YES
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=1024
pasv_max_port=1048
user_sub_token=$USER
local_root=/home/$USER/ftp

Zapisz zmiany w pliku konfiguracyjnym i zamknij edytor tekstu.

Krok 4: Restart serwera FTP i włączenie go przy starcie systemu

Aby zastosować zmiany w konfiguracji, musimy zrestartować serwer FTP. W przypadku systemu Ubuntu lub Debian wykonaj polecenie:

sudo systemctl restart vsftpd

W przypadku systemu CentOS lub RHEL użyj polecenia:

sudo systemctl restart vsftpd.service

Teraz upewnij się, że serwer FTP uruchamia się automatycznie po restarcie systemu:

sudo systemctl enable vsftpd

Krok 5: Tworzenie użytkownika FTP

Aby korzystać z serwera FTP, musimy utworzyć użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonaj polecenie:

sudo useradd -m nazwa_uzytkownika -s /sbin/nologin

Następnie ustaw hasło dla nowo utworzonego użytkownika:

sudo passwd nazwa_uzytkownika

Teraz utwórz katalog, w którym użytkownik będzie przechowywać swoje pliki:

sudo mkdir -p /home/nazwa_uzytkownika/ftp
sudo chown -R nazwa_uzytkownika:nazwa_uzytkownika /home/nazwa_uzytkownika/ftp
sudo chmod 755 /home/nazwa_uzytkownika/ftp

Krok 6: Testowanie połączenia FTP

Teraz możemy przetestować naszą konfigurację serwera FTP, łącząc się z serwerem za pomocą klienta FTP, takiego jak FileZilla, używając danych nowo utworzonego użytkownika. Jeśli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, powinniśmy mieć dostęp do katalogu /home/nazwa_uzytkownika/ftp.

Gratulacje! Udało Ci się zainstalować i skonfigurować serwer FTP na serwerze VPS. Teraz możesz korzystać z serwera FTP do transferu plików między serwerami lub udostępniania plików innym użytkownikom.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak skonfigurować serwer OpenVPN na Ubuntu 20.04

Jak skonfigurować serwer OpenVPN na Ubuntu 20.04

Krok 1: Zainstaluj OpenVPN

Aby zainstalować OpenVPN na Ubuntu 20.04, otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

sudo apt-get update
sudo apt-get install openvpn

Krok 2: Skonfiguruj certyfikaty SSL

OpenVPN wymaga certyfikatów SSL do uwierzytelniania klientów i serwera. Aby wygenerować certyfikaty SSL, wykonaj następujące kroki:

 1. Stwórz katalog, w którym będziesz przechowywać certyfikaty SSL:
 2. sudo mkdir /etc/openvpn/ssl
 3. Przejdź do katalogu z narzędziami OpenVPN:
 4. cd /usr/share/easy-rsa/
 5. Wykonaj polecenie init-pki, aby zainicjować Public Key Infrastructure:
 6. sudo ./easyrsa init-pki
 7. Wykonaj polecenie build-ca, aby wygenerować certyfikat CA:
 8. sudo ./easyrsa build-ca
 9. Wykonaj polecenie gen-req, aby wygenerować certyfikat serwera:
 10. sudo ./easyrsa gen-req server nopass
 11. Wykonaj polecenie sign-req, aby podpisać certyfikat serwera:
 12. sudo ./easyrsa sign-req server server
 13. Wykonaj polecenie gen-req, aby wygenerować certyfikat klienta:
 14. sudo ./easyrsa gen-req client nopass
 15. Wykonaj polecenie sign-req, aby podpisać certyfikat klienta:
 16. sudo ./easyrsa sign-req client client
 17. Skopiuj certyfikaty do katalogu /etc/openvpn/ssl:
 18. sudo cp pki/ca.crt pki/private/server.key pki/issued/server.crt pki/private/client.key pki/issued/client.crt /etc/openvpn/ssl/

Krok 3: Skonfiguruj serwer OpenVPN

Aby skonfigurować serwer OpenVPN, wykonaj następujące kroki:

 1. Skopiuj przykładowy plik konfiguracyjny serwera do katalogu /etc/openvpn:
 2. sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz /etc/openvpn/
  sudo gzip -d /etc/openvpn/server.conf.gz
 3. Edytuj plik konfiguracyjny serwera:
 4. sudo nano /etc/openvpn/server.conf
 5. Znajdź następujące linie i odkomentuj je, aby włączyć przekazywanie pakietów:
 6. # Uncomment this directive to allow different
  # clients to be able to "see" each other.
  # By default, clients will only see the server.
  # To force clients to only see the server, you
  # will also need to appropriately firewall the
  # server's TUN/TAP interface.
  ;client-to-client
 7. Znajdź następujące linie i zmień je, aby wskazywały na certyfikaty SSL:
 8. ca /etc/openvpn/ssl/ca.crt
  cert /etc/openvpn/ssl/server.crt
  key /etc/openvpn/ssl/server.key
  dh /etc/openvpn/dh.pem
 9. Znajdź następującą linię i zmień ją, aby wskazywała na adres IP lub nazwę domeny serwera:
 10. ;local a.b.c.d
 11. Znajdź następujące linie i odkomentuj je, aby włączyć tryb routingu sieciowego:
 12. # Push routes to the client to allow it
  # to reach other private subnets behind
  # the server. Remember that these
  # private subnets will also need
  # to know to route the OpenVPN client
  # address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
  # back to the OpenVPN server.
  ;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
  ;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
 13. Znajdź następujące linie i odkomentuj je, aby włączyć tryb mostu sieciowego:
 14. # Uncomment this directive to allow different
  # clients to be able to "see" each other.
  # By default, clients will only see the server.
  # To force clients to only see the server, you
  # will also need to appropriately firewall the
  # server's TUN/TAP interface.
  ;client-to-client
 15. Znajdź następującą linię i zmień ją, aby wskazywała na adres IP lub nazwę domeny DNS serwera:
 16. # If enabled, this directive will configure
  # all clients to redirect their default
  # network gateway through the VPN, causing
  # all IP traffic such as web browsing and
  # and DNS lookups to go through the VPN
  # (The OpenVPN server machine may need to NAT
  # the TUN/TAP interface to the internet in
  # order for this to work properly).
  ;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
 17. Zapisz plik konfiguracyjny serwera i wyjdź z edytora nano.
 18. Wykonaj polecenie systemctl, aby uruchomić serwer OpenVPN:
 19. sudo systemctl start openvpn@server
 20. Sprawdź, czy serwer OpenVPN działa poprawnie, wykonując polecenie status:
 21. sudo systemctl status openvpn@server

Krok 4: Skonfiguruj klienta OpenVPN

Aby skonfigurować klienta OpenVPN, wykonaj następujące kroki:

 1. Skopiuj certyfikaty SSL z serwera do katalogu klienta:
 2. sudo mkdir /etc/openvpn/ssl
  sudo scp user@server:/etc/openvpn/ssl/ca.crt /etc/openvpn/ssl/
  sudo scp user@server:/etc/openvpn/ssl/client.crt /etc/openvpn/ssl/
  sudo scp user@server:/etc/openvpn/ssl/client.key /etc/openvpn/ssl/
 3. Skopiuj przykładowy plik konfiguracyjny klienta do katalogu /etc/openvpn:
 4. sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf /etc/openvpn/
 5. Edytuj plik konfiguracyjny klienta:
 6. sudo nano /etc/openvpn/client.conf
 7. Znajdź następujące linie i zmień je, aby wskazywały na certyfikaty SSL:
 8. ca /etc/openvpn/ssl/ca.crt
  cert /etc/openvpn/ssl/client.crt
  key /etc/openvpn/ssl/client.key
 9. Znajdź następującą linię i zmień ją, aby wskazywała na adres IP lub nazwę domeny serwera:
 10. remote my-server-1 1194
 11. Zapisz plik konfiguracyjny klienta i wyjdź z edytora nano.
 12. Uruchom klienta OpenVPN, wykonując następujące polecenie:
 13. sudo openvpn --config /etc/openvpn/client.conf
 14. Sprawdź, czy klient OpenVPN działa poprawnie, wykonując polecenie status:
 15. sudo systemctl status openvpn@client

Gratulacje! Skonfigurowałeś serwer i klienta OpenVPN na Ubuntu 20.04.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak skonfigurować bloki serwera Nginx (wirtualne hosty) na Ubuntu 20.04

Jak skonfigurować bloki serwera Nginx (wirtualne hosty) na Ubuntu 20.04

Wstęp

Nginx to popularny serwer HTTP i proxy, który jest wykorzystywany przez wiele stron internetowych. Nginx może obsługiwać wiele witryn internetowych na jednym serwerze, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla firm hostingowych i administratorów serwerów. W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować bloki serwera Nginx (wirtualne hosty) na Ubuntu 20.04.

Krok 1: Instalacja Nginx

Pierwszym krokiem jest instalacja Nginx na serwerze Ubuntu 20.04. Aby to zrobić, otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

sudo apt update
sudo apt install nginx

Po zakończeniu instalacji Nginx możesz uruchomić serwer za pomocą polecenia:

sudo systemctl start nginx

Krok 2: Konfiguracja bloków serwera Nginx

Aby skonfigurować bloki serwera Nginx, musisz utworzyć plik konfiguracyjny dla każdej witryny internetowej. Możesz to zrobić, tworząc plik o nazwie “nazwa_witryny.conf” w katalogu “/etc/nginx/sites-available/”. Możesz to zrobić, używając polecenia:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/nazwa_witryny.conf

Następnie dodaj następujący kod konfiguracyjny do pliku:

server {
  listen 80;
  server_name nazwa_witryny.com www.nazwa_witryny.com;
  root /var/www/nazwa_witryny.com/public_html;
  index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
}

W powyższym przykładzie “nazwa_witryny.com” to nazwa twojej witryny internetowej, a “/var/www/nazwa_witryny.com/public_html” to ścieżka do katalogu, w którym znajdują się pliki witryny. Możesz zmienić te wartości, aby dostosować je do twoich potrzeb.

Krok 3: Aktywacja bloków serwera Nginx

Po utworzeniu plików konfiguracyjnych dla wszystkich witryn internetowych, musisz aktywować je, aby Nginx mógł ich używać. Aby to zrobić, należy utworzyć link symboliczny z katalogu “/etc/nginx/sites-available/” do katalogu “/etc/nginx/sites-enabled/”. Możesz to zrobić, używając polecenia:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nazwa_witryny.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Następnie możesz przetestować konfigurację Nginx, używając polecenia:

sudo nginx -t

Jeśli nie ma błędów, możesz uruchomić ponownie serwer Nginx, używając polecenia:

sudo systemctl restart nginx

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy, jak skonfigurować bloki serwera Nginx (wirtualne hosty) na serwerze Ubuntu 20.04. Dzięki temu możesz obsługiwać wiele witryn internetowych na jednym serwerze za pomocą Nginx. Pamiętaj, że możesz dostosować konfigurację Nginx do swoich potrzeb, zmieniając wartości w plikach konfiguracyjnych. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak skonfigurować serwer Apache na VPS Ubuntu lub Debian

Jak skonfigurować serwer Apache na VPS Ubuntu lub Debian

Krok 1: Instalacja Apache

Aby zainstalować serwer Apache na VPS z systemem Ubuntu lub Debian, należy uruchomić terminal i wykonać poniższe polecenie:

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2

Po zakończeniu instalacji, należy sprawdzić, czy Apache został poprawnie zainstalowany, wpisując w przeglądarce adres IP serwera lub domenę, przypisaną do serwera. Powinna pojawić się strona powitalna Apache.

Krok 2: Konfiguracja Firewalla

Aby umożliwić dostęp do serwera Apache z zewnątrz, należy otworzyć port 80 w firewallu. W przypadku systemu Ubuntu, można skorzystać z narzędzia UFW (Uncomplicated Firewall) i wykonać poniższe polecenie:

sudo ufw allow 80/tcp

W przypadku systemu Debian, należy zainstalować pakiet iptables-persistent i skonfigurować regułę otwierającą port 80:

sudo apt-get update
sudo apt-get install iptables-persistent
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo netfilter-persistent save

Krok 3: Konfiguracja Virtual Hosts

Virtual Hosts umożliwiają hostowanie wielu stron na jednym serwerze Apache. Aby dodać nowy Virtual Host, należy utworzyć plik konfiguracyjny w katalogu /etc/apache2/sites-available/ o nazwie [nazwa-strony].conf i dodać do niego poniższy kod:

<VirtualHost *:80>
  ServerName www.[nazwa-strony].com
  ServerAlias [nazwa-strony].com
  DocumentRoot /var/www/[nazwa-strony]/public_html
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/[nazwa-strony]-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/[nazwa-strony]-access.log combined
</VirtualHost>

Następnie należy utworzyć katalog [nazwa-strony] w katalogu /var/www/ i umieścić w nim pliki strony internetowej.

Aby aktywować Virtual Host, należy wykonać polecenie:

sudo a2ensite [nazwa-strony].conf

Po wykonaniu powyższych kroków, należy zrestartować serwer Apache, wpisując polecenie:

sudo service apache2 restart

Krok 4: Konfiguracja SSL

Aby umożliwić bezpieczne połączenie z serwerem Apache, można skonfigurować protokół SSL. Aby to zrobić, należy wykonać poniższe polecenia:

sudo a2enmod ssl
sudo service apache2 restart

Następnie należy wygenerować certyfikat SSL, korzystając z narzędzia Certbot:

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-certbot-apache

Po zainstalowaniu Certbota, można wygenerować certyfikat SSL dla domeny, wykonując polecenie:

sudo certbot --apache -d [nazwa-strony].com

W trakcie instalacji należy podać adres e-mail oraz zaakceptować warunki korzystania z usługi Let’s Encrypt.

Po wykonaniu powyższych kroków, serwer Apache będzie skonfigurowany i gotowy do hostowania stron internetowych.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak zainstalować Node.js na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować Node.js na Ubuntu 20.04

Krok 1: Aktualizacja systemu Ubuntu

Najpierw należy zaktualizować system Ubuntu za pomocą polecenia:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Krok 2: Instalacja Node.js

Aby zainstalować Node.js na Ubuntu 20.04, należy wykonać następujące kroki:

1. Dodaj repozytorium Node.js do systemu Ubuntu:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -

2. Zainstaluj Node.js i narzędzia zależne:

sudo apt-get install -y nodejs

3. Sprawdź wersję Node.js:

node -v

Krok 3: Instalacja npm

npm jest menedżerem pakietów dla języka JavaScript. Aby zainstalować npm, należy wykonać następujące polecenie:

sudo apt-get install -y npm

4. Sprawdź wersję npm:

npm -v

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy kroki niezbędne do zainstalowania Node.js i npm na systemie Ubuntu 20.04. Po wykonaniu tych kroków będziesz miał gotowy środowisko do tworzenia aplikacji w języku JavaScript. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak zainstalować i używać Dockera na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować i używać Dockera na Ubuntu 20.04

Czym jest Docker?

Docker to narzędzie do wirtualizacji kontenerowej, które pozwala na łatwe i szybkie tworzenie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami w izolowanych środowiskach. Dzięki temu można uniknąć problemów zależności między aplikacjami oraz zapewnić izolację i bezpieczeństwo.

Jak zainstalować Dockera na Ubuntu 20.04?

Krok 1: Aktualizacja systemu

Przed instalacją Dockera zaleca się wykonanie aktualizacji systemu Ubuntu 20.04. Można to zrobić za pomocą następującego polecenia w terminalu:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Krok 2: Instalacja Dockera

Aby zainstalować Dockera na Ubuntu 20.04, należy wykonać następujące kroki:

1. Dodaj klucz GPG Dockera:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

2. Dodaj repozytorium Dockera do źródeł APT:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

3. Zaktualizuj listę pakietów i zainstaluj Dockera:

sudo apt update
sudo apt install docker-ce

4. Sprawdź, czy Docker został poprawnie zainstalowany:

sudo docker run hello-world

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, powinieneś zobaczyć komunikat “Hello from Docker!”.

Jak używać Dockera na Ubuntu 20.04?

Po zainstalowaniu Dockera na Ubuntu 20.04 można zacząć korzystać z kontenerów. Oto kilka przykładowych poleceń:

– Uruchomienie kontenera z obrazem Ubuntu:

sudo docker run -it ubuntu

– Uruchomienie kontenera z określoną wersją obrazu Ubuntu:

sudo docker run -it ubuntu:20.04

– Wyświetlenie listy uruchomionych kontenerów:

sudo docker ps

– Wyświetlenie listy wszystkich kontenerów:

sudo docker ps -a

– Zatrzymanie kontenera:

sudo docker stop [nazwa lub ID kontenera]

– Usunięcie kontenera:

sudo docker rm [nazwa lub ID kontenera]

– Wyświetlenie listy pobranych obrazów:

sudo docker images

– Usunięcie obrazu:

sudo docker rmi [nazwa lub ID obrazu]

Podsumowanie

Docker to narzędzie, które umożliwia łatwe i szybkie tworzenie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami w izolowanych środowiskach. Dzięki temu można uniknąć problemów zależności między aplikacjami oraz zapewnić izolację i bezpieczeństwo. Instalacja Dockera na Ubuntu 20.04 jest prosta i wymaga wykonania kilku kroków. Po zainstalowaniu Dockera można zacząć korzystać z kontenerów, co pozwoli na jeszcze lepsze zarządzanie aplikacjami. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta