Jak zainstalować Node.js na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować Node.js na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować Node.js na Ubuntu 20.04

Krok 1: Aktualizacja systemu Ubuntu

Najpierw należy zaktualizować system Ubuntu za pomocą polecenia:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Krok 2: Instalacja Node.js

Aby zainstalować Node.js na Ubuntu 20.04, należy wykonać następujące kroki:

1. Dodaj repozytorium Node.js do systemu Ubuntu:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -

2. Zainstaluj Node.js i narzędzia zależne:

sudo apt-get install -y nodejs

3. Sprawdź wersję Node.js:

node -v

Krok 3: Instalacja npm

npm jest menedżerem pakietów dla języka JavaScript. Aby zainstalować npm, należy wykonać następujące polecenie:

sudo apt-get install -y npm

4. Sprawdź wersję npm:

npm -v

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy kroki niezbędne do zainstalowania Node.js i npm na systemie Ubuntu 20.04. Po wykonaniu tych kroków będziesz miał gotowy środowisko do tworzenia aplikacji w języku JavaScript. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Tags: , , , ,