Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na VPS?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na VPS?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na VPS?

W dzisiejszym świecie, gdzie transfer plików między serwerami staje się coraz bardziej powszechny, serwer FTP (File Transfer Protocol) jest niezbędnym narzędziem dla każdego administratora serwera. W tym artykule opisujemy, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na serwerze VPS z systemem operacyjnym Linux. Skupimy się na popularnym serwerze FTP o nazwie “vsftpd”.

Krok 1: Aktualizacja systemu

Przed rozpoczęciem instalacji, ważne jest, aby upewnić się, że nasz system operacyjny jest aktualny. Wykonaj poniższe polecenie, aby zaktualizować system:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

Krok 2: Instalacja serwera FTP (vsftpd)

Teraz możemy zainstalować serwer FTP. W przypadku systemu operacyjnego Ubuntu lub Debian użyjemy poniższego polecenia:

sudo apt-get install vsftpd -y

Jeśli korzystasz z systemu CentOS lub RHEL, użyj polecenia:

sudo yum install vsftpd -y

Krok 3: Konfiguracja serwera FTP

Po zainstalowaniu serwera FTP, musimy go skonfigurować. Plik konfiguracyjny vsftpd znajduje się w katalogu /etc/vsftpd/. Otwórz plik konfiguracyjny za pomocą edytora tekstu, na przykład nano:

sudo nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Znajdź i zmodyfikuj poniższe linie, aby skonfigurować serwer FTP zgodnie z własnymi preferencjami:

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
listen=NO
listen_ipv6=YES
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=1024
pasv_max_port=1048
user_sub_token=$USER
local_root=/home/$USER/ftp

Zapisz zmiany w pliku konfiguracyjnym i zamknij edytor tekstu.

Krok 4: Restart serwera FTP i włączenie go przy starcie systemu

Aby zastosować zmiany w konfiguracji, musimy zrestartować serwer FTP. W przypadku systemu Ubuntu lub Debian wykonaj polecenie:

sudo systemctl restart vsftpd

W przypadku systemu CentOS lub RHEL użyj polecenia:

sudo systemctl restart vsftpd.service

Teraz upewnij się, że serwer FTP uruchamia się automatycznie po restarcie systemu:

sudo systemctl enable vsftpd

Krok 5: Tworzenie użytkownika FTP

Aby korzystać z serwera FTP, musimy utworzyć użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonaj polecenie:

sudo useradd -m nazwa_uzytkownika -s /sbin/nologin

Następnie ustaw hasło dla nowo utworzonego użytkownika:

sudo passwd nazwa_uzytkownika

Teraz utwórz katalog, w którym użytkownik będzie przechowywać swoje pliki:

sudo mkdir -p /home/nazwa_uzytkownika/ftp
sudo chown -R nazwa_uzytkownika:nazwa_uzytkownika /home/nazwa_uzytkownika/ftp
sudo chmod 755 /home/nazwa_uzytkownika/ftp

Krok 6: Testowanie połączenia FTP

Teraz możemy przetestować naszą konfigurację serwera FTP, łącząc się z serwerem za pomocą klienta FTP, takiego jak FileZilla, używając danych nowo utworzonego użytkownika. Jeśli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, powinniśmy mieć dostęp do katalogu /home/nazwa_uzytkownika/ftp.

Gratulacje! Udało Ci się zainstalować i skonfigurować serwer FTP na serwerze VPS. Teraz możesz korzystać z serwera FTP do transferu plików między serwerami lub udostępniania plików innym użytkownikom.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Tags: , , , ,