Archive

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS?

FTPS (File Transfer Protocol Secure) to protokół umożliwiający bezpieczne przesyłanie plików między serwerem a klientem. W przeciwieństwie do standardowego FTP, FTPS korzysta z szyfrowania SSL/TLS, aby zapewnić ochronę danych podczas transferu. W tym artykule dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS, korzystając z popularnego serwera FTP – vsftpd.

Krok 1: Instalacja vsftpd

Na początek musimy zainstalować serwer FTP – vsftpd. W zależności od używanego systemu operacyjnego, poniżej znajdziesz instrukcje instalacji dla różnych dystrybucji Linux:

Debian/Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install vsftpd

CentOS/RHEL:

sudo yum update
sudo yum install vsftpd

Po zainstalowaniu vsftpd, należy uruchomić i włączyć serwer FTP, aby działał automatycznie po restarcie systemu:

Debian/Ubuntu:

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd

CentOS/RHEL:

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd

Krok 2: Konfiguracja vsftpd

Teraz przystąpimy do konfiguracji serwera FTPS. Otwórz plik konfiguracyjny vsftpd:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

Znajdź następujące linie i dokonaj zmian:

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
listen=YES
listen_ipv6=NO
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES

Dodaj następujące linie na końcu pliku, aby włączyć obsługę SSL/TLS:

ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
require_ssl_reuse=NO
ssl_ciphers=HIGH

Zapisz zmiany i zamknij edytor.

Krok 3: Generowanie certyfikatu SSL/TLS

Aby skonfigurować serwer FTPS, musimy wygenerować certyfikat SSL/TLS. Użyj poniższego polecenia, aby utworzyć katalog na certyfikaty:

sudo mkdir /etc/vsftpd/ssl

Następnie wygeneruj certyfikat, podając odpowiednie dane:

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/vsftpd/ssl/vsftpd.key -out /etc/vsftpd/ssl/vsftpd.crt

Po wygenerowaniu certyfikatu, dodaj poniższe linie do pliku konfiguracyjnego vsftpd, wskazując ścieżki do certyfikatu i klucza prywatnego:

rsa_cert_file=/etc/vsftpd/ssl/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/vsftpd/ssl/vsftpd.key

Krok 4: Restart serwera vsftpd

Po zakończeniu konfiguracji, zrestartuj serwer vsftpd, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart vsftpd

Krok 5: Testowanie połączenia FTPS

Teraz możemy przetestować połączenie FTPS, korzystając z dowolnego klienta FTP, który obsługuje SSL/TLS, np. FileZilla. Podczas łączenia z serwerem, upewnij się, że używasz trybu “FTPS – FTP over explicit TLS/SSL”.

Jeśli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, powinieneś móc nawiązać bezpieczne połączenie FTPS z serwerem VPS.

Podsumowanie

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS, korzystając z serwera vsftpd. Dzięki temu można bezpiecznie przesyłać pliki między serwerem a klientem, chroniąc swoje dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04?

W dzisiejszym świecie internetowym, serwery DNS odgrywają kluczową rolę w tłumaczeniu nazw domen na adresy IP, co umożliwia szybkie i łatwe nawiązywanie połączeń z serwerami. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04, korzystając z popularnego oprogramowania BIND9.

Krok 1: Instalacja oprogramowania BIND9

Na początek zaktualizuj swoje repozytorium i zainstaluj pakiet BIND9, wpisując poniższe polecenia w terminalu:

sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc

Po zakończeniu instalacji, BIND9 zostanie uruchomiony jako usługa systemowa. Możesz sprawdzić status usługi, wpisując:

sudo systemctl status bind9

Krok 2: Konfiguracja podstawowa serwera DNS

Następnie będziemy musieli skonfigurować podstawowe ustawienia serwera DNS. Otwórz plik konfiguracyjny BIND9:

sudo nano /etc/bind/named.conf.options

Wyszukaj sekcję “options” i dokonaj następujących zmian:

options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-query { any; };
    forwarders {
      8.8.8.8;
      8.8.4.4;
    };
};

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 3: Konfiguracja strefy DNS

Teraz musimy skonfigurować strefę DNS dla naszej domeny. Otwórz plik konfiguracyjny stref:

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

Dodaj następujące linie na końcu pliku, zamieniając “example.com” na swoją własną domenę:

zone "example.com" {
  type master;
  file "/etc/bind/zones/db.example.com";
};

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 4: Tworzenie pliku strefy

Teraz musimy utworzyć plik strefy dla naszej domeny. Skopiuj domyślny plik strefy:

sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/zones/db.example.com

Otwórz nowo utworzony plik strefy:

sudo nano /etc/bind/zones/db.example.com

Edytuj plik strefy, dodając odpowiednie rekordy dla swojej domeny. Przykładowa konfiguracja może wyglądać tak:

$TTL  604800
@    IN   SOA   ns1.example.com. admin.example.com. (
                2021100101   ; Serial
                604800     ; Refresh
                86400      ; Retry
                2419200     ; Expire
                604800 )    ; Negative Cache TTL

; Name servers
@    IN   NS   ns1.example.com.
@    IN   NS   ns2.example.com.

; A records for name servers
ns1   IN   A    192.168.1.1
ns2   IN   A    192.168.1.2

; A record for domain
@    IN   A    192.168.1.3

; CNAME records
www   IN   CNAME  @
ftp   IN   CNAME  @
mail  IN   CNAME  @

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 5: Sprawdzanie konfiguracji i restart usługi

Po zakończeniu konfiguracji, sprawdź składnię plików konfiguracyjnych, wpisując:

sudo named-checkconf

Jeśli nie ma żadnych błędów, zrestartuj usługę BIND9, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart bind9

Krok 6: Testowanie serwera DNS

Aby przetestować nasz serwer DNS, możemy użyć polecenia dig:

dig @localhost example.com

Jeśli wszystko jest skonfigurowane poprawnie, powinniśmy zobaczyć odpowiedź z naszego serwera DNS.

Gratulacje! Właśnie skonfigurowałeś serwer DNS na Ubuntu 20.04, korzystając z BIND9. Teraz możesz zarządzać swoimi własnymi rekordami DNS i ułatwić odwiedzającym dostęp do Twojej strony internetowej.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak używać GnuPG do szyfrowania i podpisywania plików w systemie Linux?

Jak używać GnuPG do szyfrowania i podpisywania plików w systemie Linux?

W dzisiejszym świecie cyfrowym, bezpieczeństwo danych jest kluczowe. GnuPG (GNU Privacy Guard) to narzędzie, które pozwala na szyfrowanie i podpisywanie plików, zapewniając ich bezpieczeństwo i autentyczność. W tym artykule omówimy, jak używać GnuPG w systemie Linux do szyfrowania i podpisywania plików, aby chronić swoje cenne dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Instalacja GnuPG

Przed rozpoczęciem korzystania z GnuPG, upewnij się, że masz zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. W większości dystrybucji Linux GnuPG jest już zainstalowany domyślnie. Jeśli jednak nie masz go zainstalowanego, możesz zainstalować GnuPG za pomocą menedżera pakietów swojej dystrybucji. Na przykład, w systemach Debian i Ubuntu, użyj następującego polecenia:

sudo apt-get install gnupg

W systemach Fedora, CentOS i RHEL zainstaluj GnuPG za pomocą polecenia:

sudo yum install gnupg

Generowanie kluczy GnuPG

Aby rozpocząć korzystanie z GnuPG, musisz najpierw wygenerować parę kluczy: klucz prywatny i klucz publiczny. Klucz prywatny jest używany do odszyfrowywania plików, podczas gdy klucz publiczny służy do szyfrowania plików. Aby wygenerować parę kluczy, użyj polecenia:

gpg --gen-key

System poprosi Cię o podanie informacji, takich jak rodzaj klucza, długość klucza, czas ważności klucza oraz dane identyfikacyjne, takie jak imię, adres e-mail i komentarz. Po wprowadzeniu tych informacji, GnuPG wygeneruje parę kluczy i zapisze je w odpowiednim katalogu.

Szyfrowanie plików

Aby zaszyfrować plik za pomocą GnuPG, potrzebujesz klucza publicznego osoby, której chcesz wysłać zaszyfrowany plik. Jeśli chcesz zaszyfrować plik dla siebie, użyj swojego własnego klucza publicznego. Szyfrowanie pliku odbywa się za pomocą polecenia:

gpg -e -r [adres_email] [nazwa_pliku]

Na przykład, aby zaszyfrować plik o nazwie “dokument.txt” dla osoby o adresie e-mail “jan.kowalski@iqhost.pl”, użyj polecenia:

gpg -e -r jan.kowalski@iqhost.pl dokument.txt

Po zaszyfrowaniu pliku powstanie nowy plik z rozszerzeniem “.gpg” (np. “dokument.txt.gpg”), który można bezpiecznie przesłać do odbiorcy.

Odszyfrowywanie plików

Aby odszyfrować plik, potrzebujesz klucza prywatnego, który został użyty do zaszyfrowania pliku. Odszyfrowywanie pliku odbywa się za pomocą polecenia:

gpg -d [nazwa_pliku.gpg] > [nazwa_pliku]

Na przykład, aby odszyfrować plik “dokument.txt.gpg” i zapisać odszyfrowaną zawartość do pliku “dokument.txt”, użyj polecenia:

gpg -d dokument.txt.gpg > dokument.txt

GnuPG poprosi Cię o podanie hasła klucza prywatnego, aby odszyfrować plik.

Podpisywanie plików

Podpisywanie plików za pomocą GnuPG pozwala na potwierdzenie autentyczności pliku i jego pochodzenia. Aby podpisać plik, użyj polecenia:

gpg --sign [nazwa_pliku]

Na przykład, aby podpisać plik “dokument.txt”, użyj polecenia:

gpg --sign dokument.txt

Po podpisaniu pliku powstanie nowy plik z rozszerzeniem “.gpg” (np. “dokument.txt.gpg”), który można przesłać do odbiorcy wraz z oryginalnym plikiem.

Weryfikacja podpisów

Aby zweryfikować podpis pliku, odbiorca musi posiadać klucz publiczny osoby, która podpisała plik. Weryfikacja podpisu odbywa się za pomocą polecenia:

gpg --verify [nazwa_pliku.gpg] [nazwa_pliku]

Na przykład, aby zweryfikować podpis pliku “dokument.txt.gpg” dla pliku “dokument.txt”, użyj polecenia:

gpg --verify dokument.txt.gpg dokument.txt

Jeśli podpis jest prawidłowy, GnuPG poinformuje Cię o tym, podając również informacje o kluczu, który został użyty do podpisania pliku.

Teraz, gdy już wiesz, jak używać GnuPG do szyfrowania i podpisywania plików w systemie Linux, możesz zacząć korzystać z tego narzędzia, aby chronić swoje dane i zapewnić ich autentyczność. Pamiętaj, aby zawsze dbać o bezpieczeństwo swoich kluczy prywatnych, ponieważ są one niezbędne do odszyfrowywania i weryfikacji podpisów plików.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak zainstalować i skonfigurować serwer Apache Tomcat na VPS?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer Apache Tomcat na VPS?

Apache Tomcat to popularny serwer aplikacji Java, który pozwala na uruchamianie aplikacji webowych opartych na technologii Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java Expression Language i Java WebSocket. W tym artykule pokażemy, jak zainstalować i skonfigurować serwer Apache Tomcat na VPS z systemem Linux.

Wymagania wstępne

 • Serwer VPS z systemem Linux (np. LXC10, LXC20, LXC40, LXC80, LXC160)
 • Dostęp do konta root lub użytkownika z uprawnieniami sudo
 • Zainstalowane Java Development Kit (JDK)

Krok 1: Instalacja Java Development Kit (JDK)

Przed instalacją Apache Tomcat musisz upewnić się, że na serwerze zainstalowane jest JDK. Możesz to zrobić, sprawdzając wersję Javy za pomocą poniższego polecenia:

java -version

Jeśli JDK nie jest zainstalowane, możesz je zainstalować, używając poniższego polecenia dla Ubuntu/Debian:

sudo apt-get install openjdk-11-jdk

Lub dla systemu CentOS/RHEL:

sudo yum install java-11-openjdk-devel

Krok 2: Pobieranie i instalacja Apache Tomcat

Pobierz najnowszą wersję Apache Tomcat ze strony https://tomcat.apache.org/download-90.cgi. Następnie użyj poniższego polecenia, aby pobrać i rozpakować archiwum:

wget https://downloads.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.56/bin/apache-tomcat-9.0.56.tar.gz
tar xzf apache-tomcat-9.0.56.tar.gz

Przenieś rozpakowany katalog Apache Tomcat do katalogu /opt:

sudo mv apache-tomcat-9.0.56 /opt/tomcat

Krok 3: Konfiguracja środowiska

Utwórz plik konfiguracyjny środowiska dla Apache Tomcat:

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

Dodaj następującą zawartość do pliku:

[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=network.target

[Service]
Type=forking

Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC'
Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom'

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Zapisz i zamknij plik.

Krok 4: Tworzenie użytkownika Tomcat

Utwórz nowego użytkownika i grupę o nazwie “tomcat”:

sudo useradd -r -m -U -d /opt/tomcat -s /bin/false tomcat

Następnie zmień właściciela katalogu /opt/tomcat na użytkownika i grupę “tomcat”:

sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat

Krok 5: Uruchamianie serwera Apache Tomcat

Włącz usługę Apache Tomcat, aby uruchomić ją automatycznie podczas uruchamiania systemu:

sudo systemctl enable tomcat

Uruchom serwer Apache Tomcat:

sudo systemctl start tomcat

Sprawdź status usługi:

sudo systemctl status tomcat

Krok 6: Konfiguracja zaporu ogniowej

Jeśli masz aktywną zaporę ogniową, musisz otworzyć port 8080, aby umożliwić dostęp do serwera Apache Tomcat. Dla systemu Ubuntu/Debian użyj polecenia:

sudo ufw allow 8080/tcp

Dla systemu CentOS/RHEL użyj polecenia:

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload

Krok 7: Testowanie serwera Apache Tomcat

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP serwera VPS z portem 8080, na przykład: http://192.168.1.100:8080. Powinieneś zobaczyć stronę powitalną Apache Tomcat.

Gratulacje! Pomyślnie zainstalowałeś i skonfigurowałeś serwer Apache Tomcat na VPS. Teraz możesz zacząć wdrażać swoje aplikacje oparte na technologii Java Servlet, JSP, EL i WebSocket.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak używać Nagios do monitorowania Twojego serwera?

Jak używać Nagios do monitorowania Twojego serwera?

W dzisiejszym świecie technologii, monitorowanie serwerów stało się niezbędnym elementem utrzymania stabilności i niezawodności systemów. Nagios to potężne narzędzie monitorujące, które oferuje szeroki zakres funkcji, pozwalających na monitorowanie usług, serwerów, aplikacji i innych zasobów w czasie rzeczywistym. W tym artykule omówimy, jak używać Nagios do monitorowania Twojego serwera, aby zapewnić jego niezawodność i wydajność.

Instalacja Nagios Core na serwerze

Przed rozpoczęciem monitorowania serwera za pomocą Nagios, należy zainstalować oprogramowanie Nagios Core na serwerze. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik, jak to zrobić na systemie Ubuntu:

 1. Zaktualizuj pakiety na swoim serwerze:
 2. sudo apt-get update
 3. Zainstaluj wymagane pakiety:
 4. sudo apt-get install -y build-essential libgd2-xpm-dev openssl libssl-dev xinetd apache2-utils unzip
 5. Pobierz i zainstaluj Nagios Core:
 6. cd /tmp
  wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.6.tar.gz
  tar xzf nagios-4.4.6.tar.gz
  cd nagios-4.4.6
  ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios --with-command-group=nagcmd
  make all
  sudo make install
  sudo make install-init
  sudo make install-config
  sudo make install-commandmode
  sudo make install-webconf
 7. Utwórz użytkownika Nagios i dodaj go do grup:
 8. sudo useradd nagios
  sudo groupadd nagcmd
  sudo usermod -a -G nagcmd nagios
 9. Ustaw hasło dla użytkownika Nagios:
 10. sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
 11. Uruchom Nagios i włącz go przy starcie systemu:
 12. sudo systemctl start nagios
  sudo systemctl enable nagios

Po zakończeniu instalacji, można uzyskać dostęp do interfejsu Nagios, wpisując w przeglądarce adres http://adres_ip_serwera/nagios i używając nazwy użytkownika “nagiosadmin” oraz wcześniej ustawionego hasła.

Konfiguracja Nagios do monitorowania serwera

Po zainstalowaniu Nagios Core, należy skonfigurować monitorowanie serwera. Oto podstawowe kroki, które należy wykonać:

 1. Edytuj plik konfiguracyjny Nagios:
 2. sudo nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
 3. Znajdź linię “cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers” i odkomentuj ją (usuń znak “#”).
 4. Utwórz katalog “servers” w katalogu “/usr/local/nagios/etc”:
 5. sudo mkdir /usr/local/nagios/etc/servers
 6. Utwórz plik konfiguracyjny dla serwera, który chcesz monitorować:
 7. sudo nano /usr/local/nagios/etc/servers/serwer_do_monitorowania.cfg
 8. W pliku konfiguracyjnym, dodaj odpowiednie dyrektywy i zdefiniuj serwer oraz usługi, które chcesz monitorować. Przykładowa konfiguracja:
 9. define host {
   use           linux-server
   host_name        serwer_do_monitorowania
   alias          Serwer do monitorowania
   address         adres_ip_serwera
   max_check_attempts   5
   check_period      24x7
   notification_interval  30
   notification_period   24x7
  }
  
  define service {
   use           generic-service
   host_name        serwer_do_monitorowania
   service_description   PING
   check_command      check_ping!100.0,20%!500.0,60%
  }
  
  define service {
   use           generic-service
   host_name        serwer_do_monitorowania
   service_description   SSH
   check_command      check_ssh
   notifications_enabled  1
  }
 10. Zrestartuj usługę Nagios, aby zastosować zmiany:
 11. sudo systemctl restart nagios

Po wykonaniu powyższych kroków, Twój serwer będzie monitorowany przez Nagios. Możesz sprawdzić status serwera i usług w interfejsie Nagios, a także skonfigurować powiadomienia e-mail, aby być informowanym o problemach z serwerem.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, jak używać Nagios do monitorowania Twojego serwera. Nagios to potężne narzędzie, które pozwala na monitorowanie szerokiej gamy zasobów, co przyczynia się do utrzymania stabilności i niezawodności systemów. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego hostingu, który oferuje monitoring Nagios, sprawdź nasze pakiety na iqhost.pl.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04?

SSH (Secure Shell) to protokół sieciowy, który pozwala na bezpieczne zarządzanie i przesyłanie danych między komputerami. Serwer SSH jest używany głównie do zdalnego zarządzania serwerami, umożliwiając administratorom bezpieczne logowanie się na serwerze przez terminal tekstowy lub klienta SSH. W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04.

1. Instalacja OpenSSH

Pierwszym krokiem w konfiguracji serwera SSH jest zainstalowanie pakietu OpenSSH. OpenSSH to popularna implementacja protokołu SSH, która jest domyślnie dostępna w repozytoriach Ubuntu. Aby zainstalować OpenSSH, otwórz terminal i wprowadź następujące polecenie:

sudo apt update
sudo apt install openssh-server

Po instalacji OpenSSH, serwer SSH zostanie uruchomiony automatycznie. Możesz sprawdzić jego status za pomocą polecenia:

sudo systemctl status ssh

2. Konfiguracja serwera SSH

Teraz, gdy serwer SSH jest zainstalowany, możemy przejść do konfiguracji. Plik konfiguracyjny serwera SSH znajduje się w katalogu /etc/ssh/ i nazywa się sshd_config. Otwórz plik konfiguracyjny za pomocą edytora tekstowego, np. nano:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

W pliku konfiguracyjnym możemy zmienić różne ustawienia, takie jak numer portu, na którym serwer SSH będzie nasłuchiwać, czy też wyłączyć logowanie za pomocą hasła. Oto kilka przykładów ustawień, które możemy dostosować:

 • Zmiana portu SSH (domyślnie 22):
Port 2222
 • Wyłączenie logowania za pomocą hasła (zalecane, jeśli używasz kluczy SSH):
PasswordAuthentication no
 • Limitowanie liczby użytkowników, którzy mogą się logować przez SSH:
AllowUsers username1 username2

Po dokonaniu zmian w pliku konfiguracyjnym, zapisz i zamknij plik. Następnie uruchom ponownie serwer SSH, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart ssh

3. Ustawienie zaporu ogniowej

Aby zwiększyć bezpieczeństwo serwera SSH, warto skonfigurować zaporę ogniową. W Ubuntu 20.04 domyślną zaporą ogniową jest UFW (Uncomplicated Firewall). Aby umożliwić ruch SSH przez UFW, wprowadź następujące polecenia:

sudo ufw allow ssh
sudo ufw enable

Jeśli zmieniłeś port SSH w pliku konfiguracyjnym, upewnij się, że zaktualizujesz także regułę UFW, aby uwzględnić nowy port:

sudo ufw allow 2222/tcp

4. Testowanie połączenia SSH

Teraz, gdy serwer SSH jest skonfigurowany, możemy przetestować połączenie. Aby to zrobić, użyj polecenia ssh z innego komputera w sieci:

ssh username@your_server_ip

Jeśli połączenie jest udane, zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła użytkownika. Po zalogowaniu się, powinieneś mieć dostęp do zdalnego terminala serwera.

Gratulacje! Teraz wiesz, jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04. Pamiętaj, że utrzymanie serwera SSH zaktualizowanego oraz stosowanie zasad bezpieczeństwa, takich jak używanie kluczy SSH zamiast haseł, jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa serwera.

Jeśli szukasz wysokiej jakości usług hostingowych, sprawdź ofertę iqhost.pl. Oferujemy różne pakiety hostingu, takie jak shared hosting (pakiety HS5, HS50, HS100), hosting ecommerce (pakiety HE20, HE50, HE100), hosting reseller (HR50, HR100, HR200), hosting dedykowany (HD50, HD100, HD200) oraz serwery VPS, w tym serwery LXC10, LXC20, LXC40, LXC80, LXC160, serwery KVM Cloud Fast (KF10, KF20, KF40, KF80, KF160) oraz serwery KVM Cloud Storage (KS50, KS100, KS200, KS400, KS800). Wszystkie nasze hostingi opierają się o panel DirectAdmin, co ułatwia zarządzanie stroną. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony iqhost.pl, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak skonfigurować serwer DNS na VPS?

Jak skonfigurować serwer DNS na VPS?

W dzisiejszym świecie internetowym, serwer DNS (Domain Name System) odgrywa kluczową rolę w tłumaczeniu nazw domen na adresy IP, które są używane przez komputery do identyfikacji i komunikacji. Jeśli prowadzisz stronę internetową lub zarządzasz serwerem VPS, konfiguracja serwera DNS jest niezbędnym krokiem w celu zapewnienia prawidłowego działania Twojej strony. W tym artykule przedstawimy, jak skonfigurować serwer DNS na VPS, korzystając z serwerów iqhost.pl.

Wybór odpowiedniego serwera VPS

Przed przystąpieniem do konfiguracji serwera DNS, upewnij się, że masz odpowiedni serwer VPS. W iqhost.pl oferujemy różne pakiety serwerów VPS, takie jak LXC10, LXC20, LXC40, LXC80, LXC160, KVM Cloud Fast (KF10, KF20, KF40, KF80, KF160) oraz KVM Cloud Storage (KS50, KS100, KS200, KS400, KS800). Wybierz pakiet, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i zasobom.

Instalacja i konfiguracja oprogramowania serwera DNS

Jednym z najpopularniejszych oprogramowań serwera DNS jest BIND (Berkeley Internet Name Domain). Poniżej znajduje się instrukcja instalacji i konfiguracji BIND na serwerze VPS:

 1. Zaloguj się na serwer VPS za pomocą SSH.
 2. Aktualizuj pakiety na serwerze, używając następującego polecenia:
  sudo apt-get update
 3. Zainstaluj oprogramowanie BIND, wpisując:
  sudo apt-get install bind9
 4. Przejdź do katalogu konfiguracyjnego BIND:
  cd /etc/bind
 5. Otwórz plik konfiguracyjny “named.conf.options” w edytorze tekstu, na przykład używając polecenia:
  sudo nano named.conf.options
 6. Dokonaj konfiguracji opcji serwera DNS, dodając następujące linie do pliku “named.conf.options”:
  options {
   directory "/var/cache/bind";
   recursion yes;
   allow-query { any; };
   forwarders {
    8.8.8.8; 8.8.4.4;
   };
  };
 7. Zapisz zmiany w pliku i zamknij edytor.
 8. Uruchom ponownie usługę BIND, aby zastosować zmiany:
  sudo systemctl restart bind9

W powyższej konfiguracji użyliśmy publicznych serwerów DNS Google (8.8.8.8 i 8.8.4.4) jako forwarderów. Możesz użyć innych serwerów DNS, jeśli wolisz.

Dodawanie strefy DNS dla Twojej domeny

Aby skonfigurować serwer DNS dla konkretnej domeny, musisz dodać strefę DNS w konfiguracji BIND. Oto jak to zrobić:

 1. Otwórz plik “named.conf.local” w edytorze tekstu:
  sudo nano named.conf.local
 2. Dodaj następujące linie do pliku, zamieniając “example.com” na nazwę Twojej domeny:
  zone "example.com" {
   type master;
   file "/etc/bind/zones/db.example.com";
  };
 3. Zapisz zmiany i zamknij edytor.
 4. Utwórz katalog dla plików stref:
  sudo mkdir /etc/bind/zones
 5. Utwórz plik strefy dla Twojej domeny, na przykład “db.example.com”:
  sudo nano /etc/bind/zones/db.example.com
 6. Dodaj odpowiednie rekordy DNS dla Twojej domeny, na przykład:
  $TTL 86400
  @ IN SOA ns1.example.com. admin.example.com. (
   2022010101 ; Serial
   3600    ; Refresh
   1800    ; Retry
   604800   ; Expire
   86400   ; Negative Cache TTL
  )
  @ IN NS ns1.example.com.
  @ IN NS ns2.example.com.
  @ IN A 192.0.2.1
  ns1 IN A 192.0.2.1
  ns2 IN A 192.0.2.2
  www IN CNAME @
 7. Zapisz zmiany i zamknij edytor.
 8. Uruchom ponownie usługę BIND, aby zastosować zmiany:
  sudo systemctl restart bind9

Teraz serwer DNS na Twoim VPS został skonfigurowany. Upewnij się, że w ustawieniach domeny w panelu DirectAdmin w iqhost.pl wskazałeś odpowiednie serwery DNS, aby kierować ruch na Twój serwer VPS.

Podsumowanie

Skonfigurowanie serwera DNS na VPS jest niezbędnym krokiem w zarządzaniu stroną internetową lub serwerem. Dzięki powyższym instrukcjom, powinieneś być w stanie skonfigurować serwer DNS na serwerach iqhost.pl. Pamiętaj, że zarządzanie serwerem DNS wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto rozważyć korzystanie z usług profesjonalnych, takich jak te oferowane przez iqhost.pl, jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak skonfigurować serwer Nginx z SSL na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer Nginx z SSL na Ubuntu 20.04?

W dzisiejszym świecie internetowym bezpieczeństwo i prywatność są kluczowe. Dlatego też coraz więcej witryn korzysta z protokołu HTTPS, który zapewnia szyfrowanie danych przesyłanych między serwerem a klientem. W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować serwer Nginx z certyfikatem SSL na systemie Ubuntu 20.04.

1. Instalacja Nginx

Na początek zainstalujemy serwer Nginx, który jest popularnym serwerem HTTP i reverse proxy. Aby to zrobić, otwórz terminal i wpisz następujące polecenia:

sudo apt update
sudo apt install nginx

Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy usługa Nginx działa poprawnie, wpisując polecenie:

sudo systemctl status nginx

Jeśli wszystko jest w porządku, zobaczysz informacje o aktywnym stanie usługi Nginx.

2. Instalacja Certbot i uzyskanie certyfikatu SSL

Teraz przystąpimy do instalacji Certbot, narzędzia używanego do automatycznego uzyskiwania i odnawiania certyfikatów SSL od Let’s Encrypt. Wprowadź poniższe polecenia, aby zainstalować Certbot oraz wtyczkę Nginx:

sudo apt install certbot python3-certbot-nginx

Następnie użyjemy Certbot, aby uzyskać certyfikat SSL dla naszej domeny. Upewnij się, że domena jest poprawnie skierowana na serwer, a porty 80 i 443 są otwarte w zaporze ogniowej. Wprowadź poniższe polecenie, zamieniając “example.com” na swoją domenę:

sudo certbot --nginx -d example.com -d www.example.com

Podczas procesu Certbot poprosi Cię o podanie adresu e-mail oraz zaakceptowanie warunków korzystania z usługi Let’s Encrypt. Po zakończeniu procesu certyfikat SSL zostanie zainstalowany i skonfigurowany dla Twojej domeny.

3. Konfiguracja Nginx z SSL

Teraz, gdy mamy już certyfikat SSL, możemy przystąpić do konfiguracji serwera Nginx. Otwórz plik konfiguracyjny dla swojej domeny, znajdujący się w katalogu “/etc/nginx/sites-available/”:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/example.com

Znajdź sekcję “server” odpowiedzialną za obsługę protokołu HTTPS (zazwyczaj zaczyna się od “listen 443 ssl;”) i upewnij się, że zawiera następujące dyrektywy:

listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers 'TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384';
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_session_timeout 10m;

Zapisz zmiany i zamknij edytor. Następnie sprawdź, czy konfiguracja Nginx jest poprawna, wpisując polecenie:

sudo nginx -t

Jeśli konfiguracja jest prawidłowa, uruchom ponownie usługę Nginx, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart nginx

4. Automatyczne odnawianie certyfikatu SSL

Let’s Encrypt certyfikaty są ważne przez 90 dni. Aby automatycznie odnawiać certyfikaty przed wygaśnięciem, dodajemy zadanie CRON. Otwórz plik crontab za pomocą polecenia:

sudo crontab -e

Dodaj następującą linię na końcu pliku:

0 3 * * * /usr/bin/certbot renew --quiet --renew-hook "systemctl reload nginx"

Zapisz zmiany i zamknij edytor. Teraz certyfikaty SSL będą automatycznie odnawiane co 90 dni, a usługa Nginx zostanie przeładowana, aby zastosować nowe certyfikaty.

Podsumowanie

W tym artykule pokazaliśmy, jak skonfigurować serwer Nginx z SSL na systemie Ubuntu 20.04. Dzięki temu Twoja strona będzie bezpieczna i zyska zaufanie użytkowników oraz lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Pamiętaj, że regularne aktualizacje oprogramowania oraz monitorowanie logów są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa Twojego serwera.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na VPS?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na VPS?

W dzisiejszym świecie, gdzie transfer plików między serwerami staje się coraz bardziej powszechny, serwer FTP (File Transfer Protocol) jest niezbędnym narzędziem dla każdego administratora serwera. W tym artykule opisujemy, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na serwerze VPS z systemem operacyjnym Linux. Skupimy się na popularnym serwerze FTP o nazwie “vsftpd”.

Krok 1: Aktualizacja systemu

Przed rozpoczęciem instalacji, ważne jest, aby upewnić się, że nasz system operacyjny jest aktualny. Wykonaj poniższe polecenie, aby zaktualizować system:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

Krok 2: Instalacja serwera FTP (vsftpd)

Teraz możemy zainstalować serwer FTP. W przypadku systemu operacyjnego Ubuntu lub Debian użyjemy poniższego polecenia:

sudo apt-get install vsftpd -y

Jeśli korzystasz z systemu CentOS lub RHEL, użyj polecenia:

sudo yum install vsftpd -y

Krok 3: Konfiguracja serwera FTP

Po zainstalowaniu serwera FTP, musimy go skonfigurować. Plik konfiguracyjny vsftpd znajduje się w katalogu /etc/vsftpd/. Otwórz plik konfiguracyjny za pomocą edytora tekstu, na przykład nano:

sudo nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Znajdź i zmodyfikuj poniższe linie, aby skonfigurować serwer FTP zgodnie z własnymi preferencjami:

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
listen=NO
listen_ipv6=YES
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=1024
pasv_max_port=1048
user_sub_token=$USER
local_root=/home/$USER/ftp

Zapisz zmiany w pliku konfiguracyjnym i zamknij edytor tekstu.

Krok 4: Restart serwera FTP i włączenie go przy starcie systemu

Aby zastosować zmiany w konfiguracji, musimy zrestartować serwer FTP. W przypadku systemu Ubuntu lub Debian wykonaj polecenie:

sudo systemctl restart vsftpd

W przypadku systemu CentOS lub RHEL użyj polecenia:

sudo systemctl restart vsftpd.service

Teraz upewnij się, że serwer FTP uruchamia się automatycznie po restarcie systemu:

sudo systemctl enable vsftpd

Krok 5: Tworzenie użytkownika FTP

Aby korzystać z serwera FTP, musimy utworzyć użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonaj polecenie:

sudo useradd -m nazwa_uzytkownika -s /sbin/nologin

Następnie ustaw hasło dla nowo utworzonego użytkownika:

sudo passwd nazwa_uzytkownika

Teraz utwórz katalog, w którym użytkownik będzie przechowywać swoje pliki:

sudo mkdir -p /home/nazwa_uzytkownika/ftp
sudo chown -R nazwa_uzytkownika:nazwa_uzytkownika /home/nazwa_uzytkownika/ftp
sudo chmod 755 /home/nazwa_uzytkownika/ftp

Krok 6: Testowanie połączenia FTP

Teraz możemy przetestować naszą konfigurację serwera FTP, łącząc się z serwerem za pomocą klienta FTP, takiego jak FileZilla, używając danych nowo utworzonego użytkownika. Jeśli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, powinniśmy mieć dostęp do katalogu /home/nazwa_uzytkownika/ftp.

Gratulacje! Udało Ci się zainstalować i skonfigurować serwer FTP na serwerze VPS. Teraz możesz korzystać z serwera FTP do transferu plików między serwerami lub udostępniania plików innym użytkownikom.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04?

W dzisiejszym świecie internetu, serwery Nginx stały się niezwykle popularne ze względu na swoją wydajność i elastyczność. W połączeniu z PHP, Nginx może obsługiwać dynamiczne strony internetowe, co jest niezbędne dla współczesnych witryn. W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do konfiguracji serwera Nginx do obsługi PHP, upewnij się, że masz zainstalowane następujące komponenty:

 • System operacyjny Ubuntu 20.04
 • Serwer Nginx
 • PHP 7.4 lub nowszy

Krok 1: Instalacja serwera Nginx

Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanego serwera Nginx, otwórz terminal i wykonaj następujące polecenia:

sudo apt update
sudo apt install nginx

Po zainstalowaniu Nginx, uruchom serwer i sprawdź jego status:

sudo systemctl start nginx
sudo systemctl status nginx

Jeśli serwer działa poprawnie, zobaczysz status “active (running)”.

Krok 2: Instalacja PHP i dodatkowych modułów

W celu obsługi PHP na serwerze Nginx, musisz zainstalować PHP oraz niezbędne moduły. Wykonaj następujące polecenia:

sudo apt install php-fpm php-mysql

Po zainstalowaniu PHP, upewnij się, że usługa PHP-FPM jest uruchomiona i działa poprawnie:

sudo systemctl start php7.4-fpm
sudo systemctl status php7.4-fpm

Krok 3: Konfiguracja serwera Nginx do obsługi PHP

Teraz, gdy mamy zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty, możemy skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP. Otwórz plik konfiguracyjny domyślnej witryny Nginx:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Znajdź sekcję “location” i zmodyfikuj ją, aby wyglądała następująco:

location ~ \.php$ {
  include snippets/fastcgi-php.conf;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
}

Powyższa konfiguracja pozwala Nginx przekazywać żądania PHP do usługi PHP-FPM za pomocą gniazda UNIX.

Upewnij się również, że sekcja “location /” zawiera następującą linię:

try_files $uri $uri/ =404;

Zapisz zmiany i zamknij plik konfiguracyjny.

Krok 4: Testowanie konfiguracji PHP

Aby przetestować, czy konfiguracja PHP działa poprawnie, utwórz prosty plik PHP w katalogu głównym witryny Nginx:

sudo nano /var/www/html/info.php

Wklej następujący kod do pliku:

<?php
phpinfo();
?>

Zapisz plik i zamknij edytor.

Teraz sprawdź, czy konfiguracja serwera Nginx jest poprawna:

sudo nginx -t

Jeśli konfiguracja jest poprawna, zobaczysz komunikat “syntax is ok”. Następnie zrestartuj serwer Nginx, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart nginx

Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu “http://your_server_ip/info.php”. Powinieneś zobaczyć stronę z informacjami o PHP, co oznacza, że serwer Nginx został pomyślnie skonfigurowany do obsługi PHP.

Podsumowanie

W tym artykule pokazaliśmy, jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04. Teraz możesz hostować dynamiczne strony internetowe oparte na PHP na swoim serwerze Nginx. Pamiętaj o monitorowaniu wydajności i bezpieczeństwa swojego serwera, aby zapewnić niezawodność i optymalne działanie witryny.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###