Jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04?

SSH (Secure Shell) to protokół sieciowy, który pozwala na bezpieczne zarządzanie i przesyłanie danych między komputerami. Serwer SSH jest używany głównie do zdalnego zarządzania serwerami, umożliwiając administratorom bezpieczne logowanie się na serwerze przez terminal tekstowy lub klienta SSH. W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04.

1. Instalacja OpenSSH

Pierwszym krokiem w konfiguracji serwera SSH jest zainstalowanie pakietu OpenSSH. OpenSSH to popularna implementacja protokołu SSH, która jest domyślnie dostępna w repozytoriach Ubuntu. Aby zainstalować OpenSSH, otwórz terminal i wprowadź następujące polecenie:

sudo apt update
sudo apt install openssh-server

Po instalacji OpenSSH, serwer SSH zostanie uruchomiony automatycznie. Możesz sprawdzić jego status za pomocą polecenia:

sudo systemctl status ssh

2. Konfiguracja serwera SSH

Teraz, gdy serwer SSH jest zainstalowany, możemy przejść do konfiguracji. Plik konfiguracyjny serwera SSH znajduje się w katalogu /etc/ssh/ i nazywa się sshd_config. Otwórz plik konfiguracyjny za pomocą edytora tekstowego, np. nano:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

W pliku konfiguracyjnym możemy zmienić różne ustawienia, takie jak numer portu, na którym serwer SSH będzie nasłuchiwać, czy też wyłączyć logowanie za pomocą hasła. Oto kilka przykładów ustawień, które możemy dostosować:

  • Zmiana portu SSH (domyślnie 22):
Port 2222
  • Wyłączenie logowania za pomocą hasła (zalecane, jeśli używasz kluczy SSH):
PasswordAuthentication no
  • Limitowanie liczby użytkowników, którzy mogą się logować przez SSH:
AllowUsers username1 username2

Po dokonaniu zmian w pliku konfiguracyjnym, zapisz i zamknij plik. Następnie uruchom ponownie serwer SSH, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart ssh

3. Ustawienie zaporu ogniowej

Aby zwiększyć bezpieczeństwo serwera SSH, warto skonfigurować zaporę ogniową. W Ubuntu 20.04 domyślną zaporą ogniową jest UFW (Uncomplicated Firewall). Aby umożliwić ruch SSH przez UFW, wprowadź następujące polecenia:

sudo ufw allow ssh
sudo ufw enable

Jeśli zmieniłeś port SSH w pliku konfiguracyjnym, upewnij się, że zaktualizujesz także regułę UFW, aby uwzględnić nowy port:

sudo ufw allow 2222/tcp

4. Testowanie połączenia SSH

Teraz, gdy serwer SSH jest skonfigurowany, możemy przetestować połączenie. Aby to zrobić, użyj polecenia ssh z innego komputera w sieci:

ssh username@your_server_ip

Jeśli połączenie jest udane, zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła użytkownika. Po zalogowaniu się, powinieneś mieć dostęp do zdalnego terminala serwera.

Gratulacje! Teraz wiesz, jak skonfigurować serwer SSH na Ubuntu 20.04. Pamiętaj, że utrzymanie serwera SSH zaktualizowanego oraz stosowanie zasad bezpieczeństwa, takich jak używanie kluczy SSH zamiast haseł, jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa serwera.

Jeśli szukasz wysokiej jakości usług hostingowych, sprawdź ofertę iqhost.pl. Oferujemy różne pakiety hostingu, takie jak shared hosting (pakiety HS5, HS50, HS100), hosting ecommerce (pakiety HE20, HE50, HE100), hosting reseller (HR50, HR100, HR200), hosting dedykowany (HD50, HD100, HD200) oraz serwery VPS, w tym serwery LXC10, LXC20, LXC40, LXC80, LXC160, serwery KVM Cloud Fast (KF10, KF20, KF40, KF80, KF160) oraz serwery KVM Cloud Storage (KS50, KS100, KS200, KS400, KS800). Wszystkie nasze hostingi opierają się o panel DirectAdmin, co ułatwia zarządzanie stroną. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony iqhost.pl, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Tags: , , , ,