Jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04?

W dzisiejszym świecie internetu, serwery Nginx stały się niezwykle popularne ze względu na swoją wydajność i elastyczność. W połączeniu z PHP, Nginx może obsługiwać dynamiczne strony internetowe, co jest niezbędne dla współczesnych witryn. W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do konfiguracji serwera Nginx do obsługi PHP, upewnij się, że masz zainstalowane następujące komponenty:

  • System operacyjny Ubuntu 20.04
  • Serwer Nginx
  • PHP 7.4 lub nowszy

Krok 1: Instalacja serwera Nginx

Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanego serwera Nginx, otwórz terminal i wykonaj następujące polecenia:

sudo apt update
sudo apt install nginx

Po zainstalowaniu Nginx, uruchom serwer i sprawdź jego status:

sudo systemctl start nginx
sudo systemctl status nginx

Jeśli serwer działa poprawnie, zobaczysz status “active (running)”.

Krok 2: Instalacja PHP i dodatkowych modułów

W celu obsługi PHP na serwerze Nginx, musisz zainstalować PHP oraz niezbędne moduły. Wykonaj następujące polecenia:

sudo apt install php-fpm php-mysql

Po zainstalowaniu PHP, upewnij się, że usługa PHP-FPM jest uruchomiona i działa poprawnie:

sudo systemctl start php7.4-fpm
sudo systemctl status php7.4-fpm

Krok 3: Konfiguracja serwera Nginx do obsługi PHP

Teraz, gdy mamy zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty, możemy skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP. Otwórz plik konfiguracyjny domyślnej witryny Nginx:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Znajdź sekcję “location” i zmodyfikuj ją, aby wyglądała następująco:

location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
}

Powyższa konfiguracja pozwala Nginx przekazywać żądania PHP do usługi PHP-FPM za pomocą gniazda UNIX.

Upewnij się również, że sekcja “location /” zawiera następującą linię:

try_files $uri $uri/ =404;

Zapisz zmiany i zamknij plik konfiguracyjny.

Krok 4: Testowanie konfiguracji PHP

Aby przetestować, czy konfiguracja PHP działa poprawnie, utwórz prosty plik PHP w katalogu głównym witryny Nginx:

sudo nano /var/www/html/info.php

Wklej następujący kod do pliku:

<?php
phpinfo();
?>

Zapisz plik i zamknij edytor.

Teraz sprawdź, czy konfiguracja serwera Nginx jest poprawna:

sudo nginx -t

Jeśli konfiguracja jest poprawna, zobaczysz komunikat “syntax is ok”. Następnie zrestartuj serwer Nginx, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart nginx

Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu “http://your_server_ip/info.php”. Powinieneś zobaczyć stronę z informacjami o PHP, co oznacza, że serwer Nginx został pomyślnie skonfigurowany do obsługi PHP.

Podsumowanie

W tym artykule pokazaliśmy, jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04. Teraz możesz hostować dynamiczne strony internetowe oparte na PHP na swoim serwerze Nginx. Pamiętaj o monitorowaniu wydajności i bezpieczeństwa swojego serwera, aby zapewnić niezawodność i optymalne działanie witryny.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Tags: , , , ,