Słownik pojęć

Słownik pojęć

Serwer Apache

Serwer sieciowy dostarcza użytkownikom treści internetowe (zwykle w ich przeglądarkach internetowych ). Apache to popularny, bogaty w funkcje i stabilny serwer internetowy, którego IQHOST używa dla prawie wszystkich swoich pakietów hostingowych. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu Apache, zapoznaj się z tymi artykułami .

Automatyczna odpowiedź

Jak sama nazwa wskazuje, autoresponder automatycznie wysyła odpowiedź e-mail do nadawcy wiadomości. Jednym z najczęstszych i najbardziej znanych przykładów odpowiedzi automatycznej jest odpowiedź na wiadomość „Poza biurem”. Podobnie możesz skonfigurować swoją witrynę internetową tak, aby automatycznie odpowiadała na wiadomości e-mail wysyłane na określony adres, na przykład info@example.com.

Utworzyć kopię zapasową

Kopia zapasowa to kopia plików lub danych. W przypadku utraty lub uszkodzenia danych możesz użyć kopii zapasowej do przywrócenia danych. Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowych danych można znaleźć w tych artykułach .

Przepustowość

Przepustowość to szybkość przesyłania danych. Zwykle wyrażany jest jako ilość danych przesłanych w ciągu sekundy, na przykład kilobity na sekundę lub gigabity na sekundę.

Przeglądarka internetowa

Przeglądarka (lub „przeglądarka internetowa”) to aplikacja kliencka, która analizuje kod HTML z serwera internetowego i wyświetla go jako stronę czytelną dla człowieka. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer i Apple Safari to powszechnie używane przeglądarki internetowe.

cPanel

cPanel to panel sterowania hostingu, który umożliwia szybką i łatwą konfigurację wielu ustawień konta. cPanel jest dołączony do pakietów hostingowych.

DDoS

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) występuje, gdy wiele komputerów zaleje docelowy system ruchem sieciowym. W zależności od konfiguracji systemu docelowego może on nie być w stanie obsłużyć zwiększonego ruchu i może ucierpieć wydajność witryny.

Serwer dedykowany

Serwer dedykowany to oddzielny serwer fizyczny, który obsługuje jedno konto. Serwer dedykowany zapewnia pełną kontrolę nad systemem operacyjnym, wykorzystaniem zasobów i nie tylko. Ponieważ serwer obsługuje tylko jedno dedykowane konto (w przeciwieństwie do współdzielonego serwera hostingowego, który obsługuje wiele kont), wydajność witryny internetowej jest zwykle znacznie szybsza. Serwery dedykowane są przeznaczone dla klientów, którzy potrzebują serwera o wysokiej dostępności i wydajności.

DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) to metoda sprawdzania, czy przychodząca wiadomość e-mail rzeczywiście pochodzi od określonego nadawcy i czy wiadomość nie została zmieniona podczas przesyłania. Gdy DKIM jest włączony, nadawca cyfrowo podpisuje wiadomość za pomocą klucza prywatnego. Odbiorca używa systemu DNS do pobrania klucza publicznego nadawcy i weryfikuje podpis wiadomości. Jeśli podpis jest nieprawidłowy, przyjmuje się, że wiadomość jest sfałszowana, a zatem jest spamem. DKIM jest często używany w połączeniu z SPF.

Domena internetowa

Nazwa domeny to unikalny, czytelny dla człowieka identyfikator witryny, taki jak example.com lub iqhost.pl . Nazwa domeny w rzeczywistości reprezentuje ciąg liczbowy ( adres IP ), który instruuje klienta, gdzie ma uzyskać dostęp do rzeczywistego serwera.

DNS

DNS (Domain Name System) to usługa, która tłumaczy czytelne dla człowieka nazwy domen (takie jak example.com ) na numeryczne adresy IP zrozumiałe dla komputerów (takie jak 93.184.216.119 ). Kiedy kupujesz nazwę domeny, Ty lub firma hostingowa tworzycie rekord DNS, który kojarzy nazwę domeny z liczbowym adresem IP. Więcej informacji na temat DNS można znaleźć w tym artykule .

FTP

FTP (File Transfer Protocol) to usługa przesyłania plików przez Internet. Korzystając z aplikacji klienta FTP, takiej jak FileZilla , możesz przesyłać (wysyłać) i pobierać (odbierać) pliki ze zdalnego serwera.

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) to standardowy język używany do tworzenia stron internetowych. Przeglądarka internetowa odbiera surowy kod HTML z serwera WWW, analizuje go i wyświetla stronę internetową czytelną dla człowieka.

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) to protokół używany do przesyłania hipermediów (tekstu, obrazów, wideo i innych) przez Internet. Jest podstawą World Wide Web (WWW), połączonego zbioru dokumentów hipertekstowych.

IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) to protokół służący do uwierzytelniania i pobierania wiadomości z serwera poczty e-mail. Dzięki protokołowi IMAP możesz korzystać z aplikacji klienckiej poczty e-mail, takiej jak Microsoft Outlook lub Mozilla Thunderbird , do pobierania i przeglądania wiadomości e-mail.

Adres IP

Adres IP to unikalny numer (na przykład 93.166.266.118 ) przypisany do urządzenia w sieci. Nazwa domeny to czytelna dla człowieka etykieta (np. example.com ), która wskazuje rzeczywisty numeryczny adres IP zrozumiały dla komputerów.

JavaScript

JavaScript to język skryptowy po stronie klienta, który umożliwia programistom dodawanie dynamicznej zawartości do witryny internetowej. Ponieważ jest to technologia po stronie klienta, działa w przeglądarce internetowej użytkownika, a nie na serwerze WWW. Większość witryn internetowych używa przynajmniej części JavaScript.

Linux

Linux to darmowy i otwarty system operacyjny podobny w funkcjonalności do Uniksa. Jest znany ze swojej stabilności i niezawodności i jest używany w wielu komputerach na całym świecie, zwłaszcza w serwerach. Wszystkie serwery IQHOST działają pod kontrolą systemu Linux.

Lista mailingowa

Lista mailingowa umożliwia wysłanie wiadomości e-mail do wielu odbiorców jednocześnie. Listy mailingowe są powszechnie używane do wysyłania ogłoszeń lub prowadzenia dyskusji online.

Hosting zarządzalnhy

Hosting zarządzany to rodzaj hostingu internetowego, w którym dostawca, taki jak IQHOST, zajmuje się zmianami konfiguracji, aktualizacjami oprogramowania i innymi zadaniami administrowania systemem na serwerze. Hosting współdzielony, hosting odsprzedawcy, zarządzany VPS i zarządzany hosting serwera dedykowanego to pakiety zarządzane.

MySQL

MySQL to popularny system baz danych zawarty we wszystkich pakietach IQHOST. Jest często używany w połączeniu z PHP do tworzenia szerokiej gamy aplikacji internetowych, od WordPress po MediaWiki.

PHP

PHP to darmowy język skryptowy o otwartym kodzie źródłowym, który umożliwia generowanie dynamicznej zawartości poprzez osadzenie kodu bezpośrednio w kodzie HTML strony internetowej. Wszystkie pakiety hostingowe IQHOST zawierają PHP.

POP3

POP (Post Office Protocol) to protokół służący do uwierzytelniania i pobierania wiadomości z serwera poczty e-mail. Za pomocą protokołu POP można korzystać z aplikacji klienckiej poczty e-mail, takiej jak Microsoft Outlook lub Mozilla Thunderbird , do pobierania i przeglądania wiadomości e-mail.

Hosting reseller

W przypadku pakietu hostingowego dla sprzedawców właściciel konta obsługuje witryny internetowe dla innych użytkowników. Jest to łatwy sposób na założenie firmy lub świadczenie usług hostingowych dla innych, ponieważ hosting dla sprzedawców obejmuje wszystkie zalety hostingu zarządzanego.

Hosting niezarządzany

Hosting niezarządzany (czasami nazywany hostingiem „półzarządzanym”) to rodzaj hostingu internetowego, w którym obsługujesz wszystkie zmiany konfiguracji, aktualizacje oprogramowania i inne zadania administracyjne związane z serwerem.

Hosting współdzielony

W przypadku współdzielonego pakietu hostingowego konto współdzieli zasoby serwera z innymi kontami hostingowymi. Jest to niedrogi sposób na prowadzenie strony internetowej i zawiera wszystkie zalety hostingu zarządzanego. W IQHOST otrzymasz hosting współdzielony w kilku dostępnych pakietach z obsługą za pomocą panelu DirectAdmin. Dzięki niemu szybko uruchomisz stronę internetową i utworzysz konta e-mail.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to standardowy protokół do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Będziesz miał z nim do czynienia, np. podczas konfiguracji poczty w programie pocztowym, gdzie adres serwera SMTP będzie potrzebny wraz z adresem serwera IMAP.

Autoinstalator aplikacji

Autoinstalator jest dołączony do wszystkich pakietów hostingowych IQHOST, które mają dostęp do DirectAdmin. Umożliwia zainstalowanie wielu popularnych aplikacji internetowych, takich jak WordPress i Drupal, za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

SPAM

„Spam” to powszechne określenie niechcianych masowych (śmieciowych) wiadomości e-mail. Istnieją różne metody i techniki ograniczania ilości spamu w skrzynkach odbiorczych użytkowników, ale obecnie żadna z nich nie jest w 100% skuteczna w blokowaniu całego spamu i dopuszczaniu wszystkich legalnych wiadomości.

SPF

SPF (Sender Policy Framework) uniemożliwia spamerom fałszowanie wiadomości podszywających się pod użytkowników z innej domeny. SPF używa rekordów DNS, które określają serwery pocztowe i adresy IP w domenie, które są uprawnione do wysyłania wiadomości e-mail. SPF jest często używany w połączeniu z DKIM .

SSL

SSL (Secure Sockets Layer) to mechanizm zapewniający bezpieczną i uwierzytelnioną komunikację w sieci. Jest często używany przez serwery WWW i przeglądarki internetowe, ale może być również używany przez serwery i klientów pocztowych oraz inne aplikacje. Posiadanie certyfikatu SSL na stronie WWW jest jednym z czynników rankingowych i może wzmocnić pozycję witryny w wynikach wyszukiwania.

Domena najwyższego poziomu

Domena najwyższego poziomu to skrajna prawa część nazwy domeny. Na przykład w nazwie domeny example.com domeną najwyższego poziomu jest .com. Inne przykłady domen najwyższego poziomu to .org , .net , .gov i .edu , a jest jeszcze wiele innych.

VPS

Wirtualny serwer prywatny to maszyna wirtualna działająca na serwerze fizycznym z innymi maszynami wirtualnymi. Ponieważ maszyna wirtualna działa jako niezależny komputer, masz pełną kontrolę nad konfiguracją systemu operacyjnego i masz uprawnienia administratora (które możesz wybrać jako opcję dla zarządzanego VPS, ale nie jest to zalecane). Wirtualny serwer prywatny jest tańszy niż serwer dedykowany i zapewnia większą elastyczność i funkcjonalność niż współdzielone konto hostingowe.

Webmail

Webmail umożliwia przeglądanie i wysyłanie wiadomości e-mail z przeglądarki internetowej. Eliminuje to potrzebę instalowania i konfigurowania dedykowanej aplikacji klienta poczty e-mail, takiej jak Microsoft Outlook lub Mozilla Thunderbird. Oznacza to również, że możesz uzyskać dostęp do swojego konta e-mail z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z przeglądarką internetową.

WordPress

WordPress to popularna platforma blogowa typu open source, która jest bezpłatna i wysoce konfigurowalna. Możesz zainstalować WordPress na dowolnym pakiecie IQHOST, ręcznie lub za pomocą autoinstalatora aplikacji. WordPress to idealny system dla prostej strony internetowej, bloga, strony wizytówki, strony firmowej, a także sklepu internetowego czy bazy hoteli.