Jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer proxy odwrotny na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer proxy odwrotny na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer proxy odwrotny na Ubuntu 20.04?

Wprowadzenie

Serwer proxy odwrotny to serwer, który działa jako pośrednik między klientem a serwerem docelowym. Główną funkcją serwera proxy odwrotnego jest dystrybucja ruchu sieciowego między wiele serwerów docelowych w celu zwiększenia wydajności i niezawodności. Serwer proxy odwrotny może również działać jako zapora sieciowa, chroniąc serwer docelowy przed atakami sieciowymi.

W tym artykule omówimy, jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer proxy odwrotny na systemie Ubuntu 20.04.

Krok 1: Instalacja Nginx

Pierwszym krokiem jest instalacja serwera Nginx na systemie Ubuntu 20.04. Można to zrobić za pomocą polecenia apt-get:

sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx

Po zakończeniu instalacji Nginx powinien działać na porcie 80.

Krok 2: Konfiguracja serwera Nginx jako serwera proxy odwrotnego

Aby skonfigurować serwer Nginx jako serwer proxy odwrotny, należy utworzyć nowy plik konfiguracyjny w katalogu /etc/nginx/conf.d/. Nazwa pliku może być dowolna, ale zaleca się, aby nazwa pliku odzwierciedlała nazwę serwera docelowego.

sudo nano /etc/nginx/conf.d/proxy.conf

W pliku konfiguracyjnym należy dodać następujące linie:

server {
  listen 80;
  server_name example.com;

  location / {
    proxy_pass http://localhost:8080;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  }
}

W powyższym przykładzie serwer proxy odwrotny będzie działał na adresie example.com, a serwer docelowy będzie działał na porcie 8080. Proxy_set_header służy do przekazywania nagłówków HTTP między klientem a serwerem docelowym.

Po dodaniu konfiguracji należy sprawdzić, czy nie ma błędów w pliku konfiguracyjnym, a następnie przeprowadzić test konfiguracji:

sudo nginx -t

Jeśli nie ma błędów, należy uruchomić ponownie serwer Nginx, aby załadować nową konfigurację:

sudo systemctl restart nginx

Krok 3: Testowanie serwera proxy odwrotnego

Aby przetestować serwer proxy odwrotny, należy uruchomić serwer docelowy na porcie 8080 i sprawdzić, czy serwer proxy odwrotny działa poprawnie. Można to zrobić za pomocą polecenia curl:

curl http://example.com

Jeśli serwer proxy odwrotny działa poprawnie, powinien zwrócić odpowiedź serwera docelowego.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer proxy odwrotny na systemie Ubuntu 20.04. Serwer proxy odwrotny może zwiększyć wydajność i niezawodność serwerów docelowych poprzez dystrybucję ruchu sieciowego między wiele serwerów. Konfiguracja serwera proxy odwrotnego w Nginx jest łatwa i wymaga tylko kilku kroków. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Tags: , , , ,