Jak zainstalować MySQL na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować MySQL na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować MySQL na Ubuntu 20.04

Krok 1: Aktualizacja systemu Ubuntu

Przed rozpoczęciem instalacji MySQL na Ubuntu 20.04, warto wykonać aktualizację systemu. W tym celu należy otworzyć terminal i wpisać następującą komendę:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Po wykonaniu tej komendy system Ubuntu zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji.

Krok 2: Instalacja MySQL

Aby zainstalować MySQL na Ubuntu 20.04, należy wpisać w terminalu następującą komendę:

sudo apt install mysql-server

Po wpisaniu tej komendy system Ubuntu rozpocznie instalację MySQL. W trakcie instalacji zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie instalacji. Należy wpisać “Y” i nacisnąć klawisz Enter, aby potwierdzić.

Krok 3: Konfiguracja MySQL

Po zakończeniu instalacji MySQL, należy przystąpić do konfiguracji. W tym celu należy wpisać w terminalu następującą komendę:

sudo mysql_secure_installation

System Ubuntu wyświetli komunikat z prośbą o podanie hasła dla użytkownika root w bazie danych MySQL. Należy wpisać hasło i nacisnąć klawisz Enter.

Następnie system Ubuntu zapyta o chęć zmiany hasła dla użytkownika root. W tym kroku można wybrać “N” i pozostawić hasło bez zmian.

Kolejnym krokiem jest usunięcie anonimowego użytkownika. W tym celu należy wybrać “Y” i nacisnąć klawisz Enter.

System Ubuntu zapyta o chęć zablokowania zdalnego dostępu do bazy danych dla użytkownika root. W tym kroku warto wybrać “Y” i zablokować zdalny dostęp do bazy danych dla użytkownika root.

Na koniec system Ubuntu zapyta o usunięcie testowej bazy danych i dostępu do niej. Warto wybrać “Y” i usunąć testową bazę danych oraz dostęp do niej.

Krok 4: Uruchomienie MySQL

Po zakończeniu konfiguracji MySQL, należy uruchomić serwer bazy danych. W tym celu należy wpisać w terminalu następującą komendę:

sudo systemctl start mysql

MySQL zostanie uruchomione i będzie gotowe do pracy.

Podsumowanie

Zainstalowanie MySQL na Ubuntu 20.04 jest procesem prostym i szybkim. Wystarczy wykonać kilka kroków, aby zainstalować i skonfigurować serwer bazy danych. Dzięki temu można rozpocząć pracę z bazą danych MySQL na Ubuntu 20.04.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Tags: , , , ,