Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na Ubuntu 20.04?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na Ubuntu 20.04?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na Ubuntu 20.04?

Wstęp

Serwer FTP to narzędzie, które umożliwia przesyłanie plików między komputerami w sieci. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie dla osób, które chcą udostępnić pliki innym użytkownikom lub potrzebują szybkiego i łatwego sposobu na przesyłanie plików między swoimi urządzeniami. W tym artykule pokażemy, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na systemie Ubuntu 20.04.

Krok 1: Instalacja serwera FTP

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie serwera FTP na naszym systemie Ubuntu 20.04. Możemy to zrobić za pomocą polecenia apt-get w terminalu:

sudo apt-get update
sudo apt-get install vsftpd

Po zainstalowaniu serwera FTP możemy przejść do jego konfiguracji.

Krok 2: Konfiguracja serwera FTP

Po zainstalowaniu serwera FTP musimy go skonfigurować, aby działał poprawnie. Możemy to zrobić, edytując plik konfiguracyjny vsftpd.conf za pomocą edytora tekstu nano:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

W pliku konfiguracyjnym vsftpd.conf musimy ustawić kilka parametrów. Oto kilka ważnych parametrów, które musimy skonfigurować:

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES

Parametr anonymous_enable ustawiamy na NO, aby uniemożliwić anonimowym użytkownikom dostęp do serwera FTP. Parametr local_enable ustawiamy na YES, aby umożliwić lokalnym użytkownikom dostęp do serwera FTP. Parametr write_enable ustawiamy na YES, aby umożliwić użytkownikom zapisywanie plików na serwerze FTP. Parametr chroot_local_user ustawiamy na YES, aby ograniczyć użytkowników do swojego katalogu domowego.

Po skonfigurowaniu pliku vsftpd.conf zapisujemy zmiany i wychodzimy z edytora tekstu.

Krok 3: Restart serwera FTP

Po skonfigurowaniu serwera FTP musimy go zrestartować, aby nowe ustawienia zostały załadowane. Możemy to zrobić za pomocą polecenia systemctl:

sudo systemctl restart vsftpd

Krok 4: Testowanie serwera FTP

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu serwera FTP możemy przetestować jego działanie. Możemy to zrobić, łącząc się z serwerem FTP za pomocą klienta FTP, takiego jak FileZilla. Połączenie powinno być możliwe za pomocą adresu IP naszego serwera oraz nazwy użytkownika i hasła, które utworzyliśmy na naszym systemie Ubuntu 20.04.

Podsumowanie

Serwer FTP jest bardzo przydatnym narzędziem dla osób, które potrzebują szybkiego i łatwego sposobu na przesyłanie plików między swoimi urządzeniami. W tym artykule pokazaliśmy, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP na systemie Ubuntu 20.04. Po wykonaniu powyższych kroków powinniśmy mieć działający serwer FTP, który umożliwi nam przesyłanie plików między naszymi urządzeniami. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Tags: , , , ,