Jak zainstalować i skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04?

Wstęp

Serwer DNS (Domain Name System) to system, który tłumaczy nazwy domen na adresy IP. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci internetowej. W tym artykule omówimy, jak zainstalować i skonfigurować serwer DNS na systemie Ubuntu 20.04.

Krok 1: Instalacja serwera DNS

Najpierw musimy zainstalować serwer DNS. W Ubuntu 20.04 możemy wykorzystać pakiet BIND9. Aby zainstalować BIND9, wykonaj następujące polecenie w terminalu:

sudo apt-get update
sudo apt-get install bind9

Krok 2: Konfiguracja strefy

Po zainstalowaniu BIND9 musimy skonfigurować strefę DNS. Strefa DNS to obszar nazw, które są zarządzane przez serwer DNS. Aby skonfigurować strefę, musimy utworzyć plik konfiguracyjny dla strefy. Plik ten powinien znajdować się w katalogu /etc/bind/ i powinien mieć nazwę zgodną z nazwą strefy.

Na przykład, jeśli chcemy skonfigurować strefę dla domeny example.com, powinniśmy utworzyć plik o nazwie /etc/bind/db.example.com. W pliku tym powinniśmy zdefiniować rekordy DNS dla domeny.

Przykładowy plik konfiguracyjny dla strefy example.com może wyglądać następująco:

;
; BIND data file for example.com
;
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns1.example.com. admin.example.com. (
         3   ; Serial
       604800   ; Refresh
       86400   ; Retry
      2419200   ; Expire
       604800 )  ; Negative Cache TTL
;
@    IN   NS   ns1.example.com.
@    IN   NS   ns2.example.com.
@    IN   A    192.168.1.1
www   IN   A    192.168.1.2
mail  IN   A    192.168.1.3

W powyższym przykładzie definiujemy rekordy DNS dla domeny example.com. Rekord SOA definiuje informacje o strefie, takie jak nazwa serwera DNS, e-mail administratora i numer wersji. Rekord NS definiuje serwery DNS dla strefy. Rekord A definiuje adresy IP dla nazw hostów.

Krok 3: Konfiguracja pliku named.conf.local

Następnie musimy skonfigurować plik named.conf.local, który definiuje strefy, które są obsługiwane przez serwer DNS. Plik ten powinien znajdować się w katalogu /etc/bind/ i powinien zawierać wpisy dla każdej strefy.

Przykładowy plik named.conf.local może wyglądać następująco:

zone "example.com" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.example.com";
};

W powyższym przykładzie definiujemy strefę example.com jako strefę typu master. Wskazujemy również plik konfiguracyjny dla tej strefy.

Krok 4: Restart serwera DNS

Po skonfigurowaniu strefy i pliku named.conf.local musimy zrestartować serwer DNS, aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione. Aby zrestartować serwer DNS, wykonaj następujące polecenie w terminalu:

sudo systemctl restart bind9

Krok 5: Testowanie serwera DNS

Aby sprawdzić, czy serwer DNS działa poprawnie, możemy wykorzystać narzędzie dig. Narzędzie to pozwala na przeprowadzenie zapytania DNS i wyświetlenie wyników.

Na przykład, aby sprawdzić, czy serwer DNS obsługuje domenę example.com, wykonaj następujące polecenie w terminalu:

dig example.com

Wynik powinien wyświetlić adresy IP dla nazw hostów zdefiniowanych w strefie.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, jak zainstalować i skonfigurować serwer DNS na systemie Ubuntu 20.04. Warto pamiętać, że konfiguracja serwera DNS może być skomplikowana i wymagać szczegółowej wiedzy na temat protokołu DNS. Jednakże, po wykonaniu powyższych kroków, powinniśmy być w stanie uruchomić serwer DNS i obsługiwać strefy DNS. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Tags: , , , ,