Jak używać instrukcji Break, Continue i Pass podczas pracy z pętlami w Pythonie 3

Jak używać instrukcji Break, Continue i Pass podczas pracy z pętlami w Pythonie 3

Jak używać instrukcji Break, Continue i Pass podczas pracy z pętlami w Pythonie 3

Wprowadzenie

Pętle to podstawowy element programowania, który pozwala na powtarzanie określonych czynności wiele razy. W Pythonie 3 mamy do dyspozycji trzy instrukcje, które pozwalają na kontrolowanie pętli: Break, Continue i Pass. W tym artykule omówimy, jak należy ich używać.

Instrukcja Break

Instrukcja Break pozwala na przerwanie działania pętli w momencie, gdy zostanie spełniony określony warunek. Przykładowo, jeśli chcemy przeszukać listę i przerwać działanie pętli w momencie, gdy znajdziemy pierwszy element o wartości większej niż 10, możemy użyć instrukcji Break w następujący sposób:


lista = [1, 5, 12, 3, 7, 9, 8]
for i in lista:
  if i > 10:
    break
  print(i)

W tym przypadku, gdy program natrafi na wartość 12, instrukcja Break przerwie działanie pętli i program zakończy swoje działanie.

Instrukcja Continue

Instrukcja Continue pozwala na pominięcie wykonania pewnej części kodu w momencie, gdy zostanie spełniony określony warunek. Przykładowo, jeśli chcemy przeszukać listę i wyświetlić tylko liczby parzyste, możemy użyć instrukcji Continue w następujący sposób:


lista = [1, 5, 12, 3, 7, 9, 8]
for i in lista:
  if i % 2 != 0:
    continue
  print(i)

W tym przypadku, gdy program natrafi na liczbę nieparzystą, instrukcja Continue spowoduje pominięcie wyświetlenia tej liczby i przejście do kolejnego elementu listy.

Instrukcja Pass

Instrukcja Pass pozwala na pominięcie wykonania pewnej części kodu, bez wpływu na działanie programu. Przykładowo, jeśli chcemy utworzyć pustą funkcję, którą będziemy uzupełniać w późniejszym czasie, możemy użyć instrukcji Pass w następujący sposób:


def funkcja():
  pass

W tym przypadku, instrukcja Pass pozwala na utworzenie pustej funkcji, bez konieczności wprowadzania jakiejkolwiek funkcjonalności.

Podsumowanie

Instrukcje Break, Continue i Pass są bardzo przydatne podczas pracy z pętlami w Pythonie 3. Dzięki nim możemy kontrolować działanie programu i dostosowywać go do naszych potrzeb. Pamiętajmy jednak, że ich nadmierne stosowanie może prowadzić do trudności w czytaniu i zrozumieniu kodu, dlatego warto używać ich z umiarem. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Tags: , , , ,