Jak skonfigurować wirtualne hosty Apache na Ubuntu 20.04

Jak skonfigurować wirtualne hosty Apache na Ubuntu 20.04

Jak skonfigurować wirtualne hosty Apache na Ubuntu 20.04

Wprowadzenie

Apache jest jednym z najpopularniejszych serwerów HTTP na świecie. Jest on dostępny na większości systemów operacyjnych, w tym na Ubuntu 20.04. Wirtualne hosty pozwalają na hostowanie wielu stron internetowych na jednym serwerze. W tym artykule omówimy krok po kroku, jak skonfigurować wirtualne hosty Apache na Ubuntu 20.04.

Krok 1 – Instalacja Apache

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie Apache na Ubuntu 20.04. Można to zrobić za pomocą następującej komendy w terminalu:

sudo apt update
sudo apt install apache2

Po zainstalowaniu Apache, można sprawdzić jego status za pomocą komendy:

sudo systemctl status apache2

Krok 2 – Konfiguracja wirtualnych hostów

Aby skonfigurować wirtualne hosty, należy utworzyć nowy plik konfiguracyjny dla każdej strony internetowej. Można to zrobić w katalogu /etc/apache2/sites-available. W tym przykładzie utworzymy wirtualny host dla strony o nazwie “example.com”.

Najpierw utwórzmy plik konfiguracyjny dla “example.com”:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/example.com.conf

W pliku konfiguracyjnym dodajemy następujący kod:


  ServerAdmin admin@example.com
  ServerName example.com
  ServerAlias www.example.com
  DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

Powyższy kod definiuje wirtualny host dla strony “example.com”. Szczegóły konfiguracji:

– ServerAdmin: Adres e-mail administratora strony
– ServerName: Nazwa domeny strony
– ServerAlias: Alias domeny (opcjonalnie)
– DocumentRoot: Ścieżka do katalogu, w którym znajdują się pliki strony
– ErrorLog: Ścieżka do pliku dziennika błędów
– CustomLog: Ścieżka do pliku dziennika dostępu

Po zapisaniu pliku konfiguracyjnego, należy go aktywować za pomocą komendy:

sudo a2ensite example.com.conf

Następnie należy przeładować konfigurację Apache za pomocą komendy:

sudo systemctl reload apache2

Krok 3 – Konfiguracja DNS

Aby wirtualny host działał poprawnie, należy skonfigurować DNS dla domeny. Można to zrobić w panelu DNS dostawcy usług internetowych. W przypadku testowej konfiguracji można dodać wpis do pliku /etc/hosts na komputerze klienckim:

sudo nano /etc/hosts

Dodajemy następujący wpis:

127.0.0.1 example.com

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy krok po kroku, jak skonfigurować wirtualne hosty Apache na Ubuntu 20.04. Dzięki wirtualnym hostom można hostować wiele stron internetowych na jednym serwerze. Wirtualne hosty pozwalają na lepszą organizację i zarządzanie stronami internetowymi. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Tags: , , , ,