Archive

Jak zainstalować MySQL na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować MySQL na Ubuntu 20.04

Krok 1: Aktualizacja systemu Ubuntu

Przed rozpoczęciem instalacji MySQL na Ubuntu 20.04, warto wykonać aktualizację systemu. W tym celu należy otworzyć terminal i wpisać następującą komendę:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Po wykonaniu tej komendy system Ubuntu zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji.

Krok 2: Instalacja MySQL

Aby zainstalować MySQL na Ubuntu 20.04, należy wpisać w terminalu następującą komendę:

sudo apt install mysql-server

Po wpisaniu tej komendy system Ubuntu rozpocznie instalację MySQL. W trakcie instalacji zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie instalacji. Należy wpisać “Y” i nacisnąć klawisz Enter, aby potwierdzić.

Krok 3: Konfiguracja MySQL

Po zakończeniu instalacji MySQL, należy przystąpić do konfiguracji. W tym celu należy wpisać w terminalu następującą komendę:

sudo mysql_secure_installation

System Ubuntu wyświetli komunikat z prośbą o podanie hasła dla użytkownika root w bazie danych MySQL. Należy wpisać hasło i nacisnąć klawisz Enter.

Następnie system Ubuntu zapyta o chęć zmiany hasła dla użytkownika root. W tym kroku można wybrać “N” i pozostawić hasło bez zmian.

Kolejnym krokiem jest usunięcie anonimowego użytkownika. W tym celu należy wybrać “Y” i nacisnąć klawisz Enter.

System Ubuntu zapyta o chęć zablokowania zdalnego dostępu do bazy danych dla użytkownika root. W tym kroku warto wybrać “Y” i zablokować zdalny dostęp do bazy danych dla użytkownika root.

Na koniec system Ubuntu zapyta o usunięcie testowej bazy danych i dostępu do niej. Warto wybrać “Y” i usunąć testową bazę danych oraz dostęp do niej.

Krok 4: Uruchomienie MySQL

Po zakończeniu konfiguracji MySQL, należy uruchomić serwer bazy danych. W tym celu należy wpisać w terminalu następującą komendę:

sudo systemctl start mysql

MySQL zostanie uruchomione i będzie gotowe do pracy.

Podsumowanie

Zainstalowanie MySQL na Ubuntu 20.04 jest procesem prostym i szybkim. Wystarczy wykonać kilka kroków, aby zainstalować i skonfigurować serwer bazy danych. Dzięki temu można rozpocząć pracę z bazą danych MySQL na Ubuntu 20.04.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak zainstalować Javę z Apt-Get na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować Javę z Apt-Get na Ubuntu 20.04

Wstęp

Java jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie i jest używana do tworzenia różnych aplikacji, w tym gier, aplikacji mobilnych i oprogramowania biznesowego. Jeśli korzystasz z systemu Ubuntu 20.04 i potrzebujesz zainstalować Javę, to ten artykuł jest dla Ciebie. W tym artykule omówimy, jak zainstalować Javę z Apt-Get na Ubuntu 20.04.

Krok 1: Zaktualizuj system Ubuntu

Przed rozpoczęciem instalacji Javy z Apt-Get, zaleca się zaktualizowanie systemu Ubuntu do najnowszej wersji. Aby to zrobić, otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Krok 2: Sprawdź, czy Java jest zainstalowana

Aby sprawdzić, czy Java jest już zainstalowana na Twoim systemie Ubuntu, wpisz w terminalu polecenie:

java -version

Jeśli Java jest już zainstalowana, powinieneś zobaczyć informacje o wersji Javy. Jeśli nie widzisz informacji o wersji Javy, oznacza to, że Java nie jest jeszcze zainstalowana.

Krok 3: Zainstaluj Javę z Apt-Get

Aby zainstalować Javę z Apt-Get, wpisz w terminalu polecenie:

sudo apt-get install default-jre

Ten pakiet zainstaluje tylko Javę Runtime Environment (JRE), która jest wystarczająca do uruchamiania większości aplikacji Java. Jeśli potrzebujesz Javy Development Kit (JDK), wpisz w terminalu polecenie:

sudo apt-get install default-jdk

Krok 4: Sprawdź, czy Java została poprawnie zainstalowana

Aby sprawdzić, czy Java została poprawnie zainstalowana, wpisz w terminalu polecenie:

java -version

Jeśli Java została poprawnie zainstalowana, powinieneś zobaczyć informacje o wersji Javy.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, jak zainstalować Javę z Apt-Get na Ubuntu 20.04. Jeśli potrzebujesz Javy do uruchamiania aplikacji lub tworzenia oprogramowania, powinieneś teraz mieć ją poprawnie zainstalowaną na swoim systemie Ubuntu. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak zainstalować Node.js na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować Node.js na Ubuntu 20.04

Krok 1: Aktualizacja systemu Ubuntu

Najpierw należy zaktualizować system Ubuntu za pomocą polecenia:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Krok 2: Instalacja Node.js

Aby zainstalować Node.js na Ubuntu 20.04, należy wykonać następujące kroki:

1. Dodaj repozytorium Node.js do systemu Ubuntu:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -

2. Zainstaluj Node.js i narzędzia zależne:

sudo apt-get install -y nodejs

3. Sprawdź wersję Node.js:

node -v

Krok 3: Instalacja npm

npm jest menedżerem pakietów dla języka JavaScript. Aby zainstalować npm, należy wykonać następujące polecenie:

sudo apt-get install -y npm

4. Sprawdź wersję npm:

npm -v

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy kroki niezbędne do zainstalowania Node.js i npm na systemie Ubuntu 20.04. Po wykonaniu tych kroków będziesz miał gotowy środowisko do tworzenia aplikacji w języku JavaScript. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta