Archive

Jak skonfigurować serwer SMTP na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer SMTP na Ubuntu 20.04?

Wstęp

Serwer SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jest niezbędny dla wysyłania poczty elektronicznej z serwera. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak skonfigurować serwer SMTP na systemie Ubuntu 20.04.

Krok 1: Instalacja serwera SMTP

Pierwszym krokiem jest instalacja serwera SMTP. Można to zrobić za pomocą polecenia:

sudo apt-get install postfix

Podczas instalacji zostaniesz poproszony o wybór typu konfiguracji. Wybierz opcję “Internet Site” i wpisz nazwę domeny serwera.

Krok 2: Konfiguracja serwera SMTP

Następnie należy dokonać konfiguracji serwera SMTP. Otwórz plik konfiguracyjny za pomocą polecenia:

sudo nano /etc/postfix/main.cf

W pliku tym należy zmodyfikować następujące linie:

myhostname = nazwa_twojego_serwera
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain
inet_interfaces = all

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 3: Konfiguracja uwierzytelniania

Aby umożliwić uwierzytelnianie przy wysyłaniu poczty elektronicznej, należy dodać następujące linie do pliku konfiguracyjnego:

smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level = may

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 4: Konfiguracja klienta poczty elektronicznej

Aby skonfigurować klienta poczty elektronicznej, należy wprowadzić następujące ustawienia:

  • Adres serwera SMTP: nazwa_twojego_serwera
  • Port serwera SMTP: 587
  • Uwierzytelnianie: Wymagane
  • Nazwa użytkownika: Twój_login
  • Hasło: Twoje_hasło

Podsumowanie

Po wykonaniu powyższych kroków serwer SMTP na Ubuntu 20.04 powinien być skonfigurowany i gotowy do użycia. Dzięki temu będziesz mógł wysyłać pocztę elektroniczną z Twojego serwera. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak używać serwera SMTP Google’a

Jak używać serwera SMTP Google’a

Wstęp

Serwer SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jest niezbędny dla wysyłania wiadomości e-mail. Google oferuje swoje usługi SMTP, które są łatwe w użyciu i pozwalają na wysyłanie wiadomości e-mail z dowolnego klienta poczty e-mail. W tym artykule omówimy, jak skonfigurować serwer SMTP Google’a i jak go używać.

Konfiguracja serwera SMTP Google’a

Aby skonfigurować serwer SMTP Google’a, musisz zalogować się na swoje konto Google i przejść do ustawień konta. Następnie wybierz opcję “Bezpieczeństwo” i przewiń na sam dół strony. Tam znajdziesz sekcję “Dostęp aplikacji z mniej bezpiecznych źródeł”. Włącz tę opcję, aby umożliwić aplikacjom korzystanie z Twojego konta Google.

Teraz przejdź do ustawień SMTP Google’a i wprowadź następujące informacje:

Nazwa serwera SMTP: smtp.gmail.com
Port SMTP: 587
Nazwa użytkownika: twoja_adres_email@gmail.com
Hasło: twoje_hasło_do_konta_gmail
Metoda szyfrowania: STARTTLS

Po wprowadzeniu tych informacji, Twój klient poczty e-mail powinien być skonfigurowany do korzystania z serwera SMTP Google’a.

Jak używać serwera SMTP Google’a

Aby wysłać wiadomość e-mail za pomocą serwera SMTP Google’a, musisz skonfigurować swojego klienta poczty e-mail. W większości klientów poczty e-mail, takich jak Microsoft Outlook, Thunderbird czy Apple Mail, konfiguracja serwera SMTP jest prosta i wymaga tylko wprowadzenia informacji, które podaliśmy wcześniej.

Gdy Twój klient poczty e-mail jest skonfigurowany, możesz rozpocząć wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą serwera SMTP Google’a. Wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą serwera SMTP Google’a jest proste i działa w taki sam sposób, jak wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą innych serwerów SMTP.

Podsumowanie

Serwer SMTP Google’a to świetna opcja dla osób, które potrzebują łatwego i niezawodnego sposobu wysyłania wiadomości e-mail. Konfiguracja serwera SMTP Google’a jest prosta, a korzystanie z niego jest łatwe i intuicyjne. Dzięki temu możesz szybko i łatwo wysyłać wiadomości e-mail z dowolnego klienta poczty e-mail. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta