Jak skonfigurować serwer SMTP na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer SMTP na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer SMTP na Ubuntu 20.04?

Wstęp

Serwer SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jest niezbędny dla wysyłania poczty elektronicznej z serwera. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak skonfigurować serwer SMTP na systemie Ubuntu 20.04.

Krok 1: Instalacja serwera SMTP

Pierwszym krokiem jest instalacja serwera SMTP. Można to zrobić za pomocą polecenia:

sudo apt-get install postfix

Podczas instalacji zostaniesz poproszony o wybór typu konfiguracji. Wybierz opcję “Internet Site” i wpisz nazwę domeny serwera.

Krok 2: Konfiguracja serwera SMTP

Następnie należy dokonać konfiguracji serwera SMTP. Otwórz plik konfiguracyjny za pomocą polecenia:

sudo nano /etc/postfix/main.cf

W pliku tym należy zmodyfikować następujące linie:

myhostname = nazwa_twojego_serwera
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain
inet_interfaces = all

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 3: Konfiguracja uwierzytelniania

Aby umożliwić uwierzytelnianie przy wysyłaniu poczty elektronicznej, należy dodać następujące linie do pliku konfiguracyjnego:

smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level = may

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 4: Konfiguracja klienta poczty elektronicznej

Aby skonfigurować klienta poczty elektronicznej, należy wprowadzić następujące ustawienia:

  • Adres serwera SMTP: nazwa_twojego_serwera
  • Port serwera SMTP: 587
  • Uwierzytelnianie: Wymagane
  • Nazwa użytkownika: Twój_login
  • Hasło: Twoje_hasło

Podsumowanie

Po wykonaniu powyższych kroków serwer SMTP na Ubuntu 20.04 powinien być skonfigurowany i gotowy do użycia. Dzięki temu będziesz mógł wysyłać pocztę elektroniczną z Twojego serwera. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Tags: , , , ,