Archive

Jak skonfigurować serwer OpenVPN na Ubuntu 20.04

Jak skonfigurować serwer OpenVPN na Ubuntu 20.04

Krok 1: Zainstaluj OpenVPN

Aby zainstalować OpenVPN na Ubuntu 20.04, otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

sudo apt-get update
sudo apt-get install openvpn

Krok 2: Skonfiguruj certyfikaty SSL

OpenVPN wymaga certyfikatów SSL do uwierzytelniania klientów i serwera. Aby wygenerować certyfikaty SSL, wykonaj następujące kroki:

 1. Stwórz katalog, w którym będziesz przechowywać certyfikaty SSL:
 2. sudo mkdir /etc/openvpn/ssl
 3. Przejdź do katalogu z narzędziami OpenVPN:
 4. cd /usr/share/easy-rsa/
 5. Wykonaj polecenie init-pki, aby zainicjować Public Key Infrastructure:
 6. sudo ./easyrsa init-pki
 7. Wykonaj polecenie build-ca, aby wygenerować certyfikat CA:
 8. sudo ./easyrsa build-ca
 9. Wykonaj polecenie gen-req, aby wygenerować certyfikat serwera:
 10. sudo ./easyrsa gen-req server nopass
 11. Wykonaj polecenie sign-req, aby podpisać certyfikat serwera:
 12. sudo ./easyrsa sign-req server server
 13. Wykonaj polecenie gen-req, aby wygenerować certyfikat klienta:
 14. sudo ./easyrsa gen-req client nopass
 15. Wykonaj polecenie sign-req, aby podpisać certyfikat klienta:
 16. sudo ./easyrsa sign-req client client
 17. Skopiuj certyfikaty do katalogu /etc/openvpn/ssl:
 18. sudo cp pki/ca.crt pki/private/server.key pki/issued/server.crt pki/private/client.key pki/issued/client.crt /etc/openvpn/ssl/

Krok 3: Skonfiguruj serwer OpenVPN

Aby skonfigurować serwer OpenVPN, wykonaj następujące kroki:

 1. Skopiuj przykładowy plik konfiguracyjny serwera do katalogu /etc/openvpn:
 2. sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz /etc/openvpn/
  sudo gzip -d /etc/openvpn/server.conf.gz
 3. Edytuj plik konfiguracyjny serwera:
 4. sudo nano /etc/openvpn/server.conf
 5. Znajdź następujące linie i odkomentuj je, aby włączyć przekazywanie pakietów:
 6. # Uncomment this directive to allow different
  # clients to be able to "see" each other.
  # By default, clients will only see the server.
  # To force clients to only see the server, you
  # will also need to appropriately firewall the
  # server's TUN/TAP interface.
  ;client-to-client
 7. Znajdź następujące linie i zmień je, aby wskazywały na certyfikaty SSL:
 8. ca /etc/openvpn/ssl/ca.crt
  cert /etc/openvpn/ssl/server.crt
  key /etc/openvpn/ssl/server.key
  dh /etc/openvpn/dh.pem
 9. Znajdź następującą linię i zmień ją, aby wskazywała na adres IP lub nazwę domeny serwera:
 10. ;local a.b.c.d
 11. Znajdź następujące linie i odkomentuj je, aby włączyć tryb routingu sieciowego:
 12. # Push routes to the client to allow it
  # to reach other private subnets behind
  # the server. Remember that these
  # private subnets will also need
  # to know to route the OpenVPN client
  # address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
  # back to the OpenVPN server.
  ;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
  ;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
 13. Znajdź następujące linie i odkomentuj je, aby włączyć tryb mostu sieciowego:
 14. # Uncomment this directive to allow different
  # clients to be able to "see" each other.
  # By default, clients will only see the server.
  # To force clients to only see the server, you
  # will also need to appropriately firewall the
  # server's TUN/TAP interface.
  ;client-to-client
 15. Znajdź następującą linię i zmień ją, aby wskazywała na adres IP lub nazwę domeny DNS serwera:
 16. # If enabled, this directive will configure
  # all clients to redirect their default
  # network gateway through the VPN, causing
  # all IP traffic such as web browsing and
  # and DNS lookups to go through the VPN
  # (The OpenVPN server machine may need to NAT
  # the TUN/TAP interface to the internet in
  # order for this to work properly).
  ;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
 17. Zapisz plik konfiguracyjny serwera i wyjdź z edytora nano.
 18. Wykonaj polecenie systemctl, aby uruchomić serwer OpenVPN:
 19. sudo systemctl start openvpn@server
 20. Sprawdź, czy serwer OpenVPN działa poprawnie, wykonując polecenie status:
 21. sudo systemctl status openvpn@server

Krok 4: Skonfiguruj klienta OpenVPN

Aby skonfigurować klienta OpenVPN, wykonaj następujące kroki:

 1. Skopiuj certyfikaty SSL z serwera do katalogu klienta:
 2. sudo mkdir /etc/openvpn/ssl
  sudo scp user@server:/etc/openvpn/ssl/ca.crt /etc/openvpn/ssl/
  sudo scp user@server:/etc/openvpn/ssl/client.crt /etc/openvpn/ssl/
  sudo scp user@server:/etc/openvpn/ssl/client.key /etc/openvpn/ssl/
 3. Skopiuj przykładowy plik konfiguracyjny klienta do katalogu /etc/openvpn:
 4. sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf /etc/openvpn/
 5. Edytuj plik konfiguracyjny klienta:
 6. sudo nano /etc/openvpn/client.conf
 7. Znajdź następujące linie i zmień je, aby wskazywały na certyfikaty SSL:
 8. ca /etc/openvpn/ssl/ca.crt
  cert /etc/openvpn/ssl/client.crt
  key /etc/openvpn/ssl/client.key
 9. Znajdź następującą linię i zmień ją, aby wskazywała na adres IP lub nazwę domeny serwera:
 10. remote my-server-1 1194
 11. Zapisz plik konfiguracyjny klienta i wyjdź z edytora nano.
 12. Uruchom klienta OpenVPN, wykonując następujące polecenie:
 13. sudo openvpn --config /etc/openvpn/client.conf
 14. Sprawdź, czy klient OpenVPN działa poprawnie, wykonując polecenie status:
 15. sudo systemctl status openvpn@client

Gratulacje! Skonfigurowałeś serwer i klienta OpenVPN na Ubuntu 20.04.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta