Archive

Jak zainstalować MySQL na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować MySQL na Ubuntu 20.04

Krok 1: Aktualizacja systemu Ubuntu

Przed rozpoczęciem instalacji MySQL na Ubuntu 20.04, warto wykonać aktualizację systemu. W tym celu należy otworzyć terminal i wpisać następującą komendę:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Po wykonaniu tej komendy system Ubuntu zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji.

Krok 2: Instalacja MySQL

Aby zainstalować MySQL na Ubuntu 20.04, należy wpisać w terminalu następującą komendę:

sudo apt install mysql-server

Po wpisaniu tej komendy system Ubuntu rozpocznie instalację MySQL. W trakcie instalacji zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie instalacji. Należy wpisać “Y” i nacisnąć klawisz Enter, aby potwierdzić.

Krok 3: Konfiguracja MySQL

Po zakończeniu instalacji MySQL, należy przystąpić do konfiguracji. W tym celu należy wpisać w terminalu następującą komendę:

sudo mysql_secure_installation

System Ubuntu wyświetli komunikat z prośbą o podanie hasła dla użytkownika root w bazie danych MySQL. Należy wpisać hasło i nacisnąć klawisz Enter.

Następnie system Ubuntu zapyta o chęć zmiany hasła dla użytkownika root. W tym kroku można wybrać “N” i pozostawić hasło bez zmian.

Kolejnym krokiem jest usunięcie anonimowego użytkownika. W tym celu należy wybrać “Y” i nacisnąć klawisz Enter.

System Ubuntu zapyta o chęć zablokowania zdalnego dostępu do bazy danych dla użytkownika root. W tym kroku warto wybrać “Y” i zablokować zdalny dostęp do bazy danych dla użytkownika root.

Na koniec system Ubuntu zapyta o usunięcie testowej bazy danych i dostępu do niej. Warto wybrać “Y” i usunąć testową bazę danych oraz dostęp do niej.

Krok 4: Uruchomienie MySQL

Po zakończeniu konfiguracji MySQL, należy uruchomić serwer bazy danych. W tym celu należy wpisać w terminalu następującą komendę:

sudo systemctl start mysql

MySQL zostanie uruchomione i będzie gotowe do pracy.

Podsumowanie

Zainstalowanie MySQL na Ubuntu 20.04 jest procesem prostym i szybkim. Wystarczy wykonać kilka kroków, aby zainstalować i skonfigurować serwer bazy danych. Dzięki temu można rozpocząć pracę z bazą danych MySQL na Ubuntu 20.04.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak utworzyć nowego użytkownika i przyznać uprawnienia w MySQL

Jak utworzyć nowego użytkownika i przyznać uprawnienia w MySQL

Wstęp

MySQL to popularny system zarządzania bazami danych, który jest stosowany przez wiele aplikacji internetowych. Aby umożliwić dostęp do bazy danych, musimy utworzyć użytkownika i przyznać mu odpowiednie uprawnienia. W tym artykule omówimy kroki niezbędne do utworzenia nowego użytkownika i przydzielenia mu uprawnień w MySQL.

Krok 1: Zaloguj się do bazy danych MySQL

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do bazy danych MySQL. Możemy to zrobić za pomocą konsoli lub narzędzia takiego jak phpMyAdmin. W konsoli możemy zalogować się przy użyciu następującej komendy:

mysql -u nazwa_użytkownika -p

Należy podać nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do bazy danych.

Krok 2: Utwórz nowego użytkownika

Aby utworzyć nowego użytkownika, możemy użyć następującej komendy SQL:

CREATE USER 'nazwa_użytkownika'@'localhost' IDENTIFIED BY 'hasło';

W powyższej komendzie należy podać nazwę użytkownika oraz hasło, które będą używane do logowania się do bazy danych. Możemy również określić adres IP, z którego użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do bazy danych.

Krok 3: Przyznaj uprawnienia użytkownikowi

Po utworzeniu użytkownika musimy przydzielić mu odpowiednie uprawnienia. Aby to zrobić, możemy użyć następującej komendy SQL:

GRANT ALL PRIVILEGES ON nazwa_bazy_danych.* TO 'nazwa_użytkownika'@'localhost';

W powyższej komendzie należy podać nazwę bazy danych, do której użytkownik będzie miał dostęp oraz nazwę użytkownika. Możemy również określić adres IP, z którego użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do bazy danych.

Krok 4: Zapisz zmiany

Po przydzieleniu uprawnień musimy zapisać zmiany w bazie danych. Możemy to zrobić za pomocą następującej komendy SQL:

FLUSH PRIVILEGES;

Ta komenda zapisuje wszystkie zmiany wprowadzone w uprawnieniach użytkownika.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy kroki niezbędne do utworzenia nowego użytkownika i przydzielenia mu uprawnień w MySQL. Pamiętaj, że przyznając uprawnienia użytkownikowi, powinieneś ograniczyć jego dostęp tylko do tych baz danych i tabel, do których faktycznie potrzebuje dostępu. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta