Archive

Jak skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04?

W dzisiejszym świecie internetowym, serwery DNS odgrywają kluczową rolę w tłumaczeniu nazw domen na adresy IP, co umożliwia szybkie i łatwe nawiązywanie połączeń z serwerami. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04, korzystając z popularnego oprogramowania BIND9.

Krok 1: Instalacja oprogramowania BIND9

Na początek zaktualizuj swoje repozytorium i zainstaluj pakiet BIND9, wpisując poniższe polecenia w terminalu:

sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc

Po zakończeniu instalacji, BIND9 zostanie uruchomiony jako usługa systemowa. Możesz sprawdzić status usługi, wpisując:

sudo systemctl status bind9

Krok 2: Konfiguracja podstawowa serwera DNS

Następnie będziemy musieli skonfigurować podstawowe ustawienia serwera DNS. Otwórz plik konfiguracyjny BIND9:

sudo nano /etc/bind/named.conf.options

Wyszukaj sekcję “options” i dokonaj następujących zmian:

options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-query { any; };
    forwarders {
      8.8.8.8;
      8.8.4.4;
    };
};

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 3: Konfiguracja strefy DNS

Teraz musimy skonfigurować strefę DNS dla naszej domeny. Otwórz plik konfiguracyjny stref:

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

Dodaj następujące linie na końcu pliku, zamieniając “example.com” na swoją własną domenę:

zone "example.com" {
  type master;
  file "/etc/bind/zones/db.example.com";
};

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 4: Tworzenie pliku strefy

Teraz musimy utworzyć plik strefy dla naszej domeny. Skopiuj domyślny plik strefy:

sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/zones/db.example.com

Otwórz nowo utworzony plik strefy:

sudo nano /etc/bind/zones/db.example.com

Edytuj plik strefy, dodając odpowiednie rekordy dla swojej domeny. Przykładowa konfiguracja może wyglądać tak:

$TTL  604800
@    IN   SOA   ns1.example.com. admin.example.com. (
                2021100101   ; Serial
                604800     ; Refresh
                86400      ; Retry
                2419200     ; Expire
                604800 )    ; Negative Cache TTL

; Name servers
@    IN   NS   ns1.example.com.
@    IN   NS   ns2.example.com.

; A records for name servers
ns1   IN   A    192.168.1.1
ns2   IN   A    192.168.1.2

; A record for domain
@    IN   A    192.168.1.3

; CNAME records
www   IN   CNAME  @
ftp   IN   CNAME  @
mail  IN   CNAME  @

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 5: Sprawdzanie konfiguracji i restart usługi

Po zakończeniu konfiguracji, sprawdź składnię plików konfiguracyjnych, wpisując:

sudo named-checkconf

Jeśli nie ma żadnych błędów, zrestartuj usługę BIND9, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart bind9

Krok 6: Testowanie serwera DNS

Aby przetestować nasz serwer DNS, możemy użyć polecenia dig:

dig @localhost example.com

Jeśli wszystko jest skonfigurowane poprawnie, powinniśmy zobaczyć odpowiedź z naszego serwera DNS.

Gratulacje! Właśnie skonfigurowałeś serwer DNS na Ubuntu 20.04, korzystając z BIND9. Teraz możesz zarządzać swoimi własnymi rekordami DNS i ułatwić odwiedzającym dostęp do Twojej strony internetowej.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak skonfigurować serwer DNS na VPS?

Jak skonfigurować serwer DNS na VPS?

W dzisiejszym świecie internetowym, serwer DNS (Domain Name System) odgrywa kluczową rolę w tłumaczeniu nazw domen na adresy IP, które są używane przez komputery do identyfikacji i komunikacji. Jeśli prowadzisz stronę internetową lub zarządzasz serwerem VPS, konfiguracja serwera DNS jest niezbędnym krokiem w celu zapewnienia prawidłowego działania Twojej strony. W tym artykule przedstawimy, jak skonfigurować serwer DNS na VPS, korzystając z serwerów iqhost.pl.

Wybór odpowiedniego serwera VPS

Przed przystąpieniem do konfiguracji serwera DNS, upewnij się, że masz odpowiedni serwer VPS. W iqhost.pl oferujemy różne pakiety serwerów VPS, takie jak LXC10, LXC20, LXC40, LXC80, LXC160, KVM Cloud Fast (KF10, KF20, KF40, KF80, KF160) oraz KVM Cloud Storage (KS50, KS100, KS200, KS400, KS800). Wybierz pakiet, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i zasobom.

Instalacja i konfiguracja oprogramowania serwera DNS

Jednym z najpopularniejszych oprogramowań serwera DNS jest BIND (Berkeley Internet Name Domain). Poniżej znajduje się instrukcja instalacji i konfiguracji BIND na serwerze VPS:

 1. Zaloguj się na serwer VPS za pomocą SSH.
 2. Aktualizuj pakiety na serwerze, używając następującego polecenia:
  sudo apt-get update
 3. Zainstaluj oprogramowanie BIND, wpisując:
  sudo apt-get install bind9
 4. Przejdź do katalogu konfiguracyjnego BIND:
  cd /etc/bind
 5. Otwórz plik konfiguracyjny “named.conf.options” w edytorze tekstu, na przykład używając polecenia:
  sudo nano named.conf.options
 6. Dokonaj konfiguracji opcji serwera DNS, dodając następujące linie do pliku “named.conf.options”:
  options {
   directory "/var/cache/bind";
   recursion yes;
   allow-query { any; };
   forwarders {
    8.8.8.8; 8.8.4.4;
   };
  };
 7. Zapisz zmiany w pliku i zamknij edytor.
 8. Uruchom ponownie usługę BIND, aby zastosować zmiany:
  sudo systemctl restart bind9

W powyższej konfiguracji użyliśmy publicznych serwerów DNS Google (8.8.8.8 i 8.8.4.4) jako forwarderów. Możesz użyć innych serwerów DNS, jeśli wolisz.

Dodawanie strefy DNS dla Twojej domeny

Aby skonfigurować serwer DNS dla konkretnej domeny, musisz dodać strefę DNS w konfiguracji BIND. Oto jak to zrobić:

 1. Otwórz plik “named.conf.local” w edytorze tekstu:
  sudo nano named.conf.local
 2. Dodaj następujące linie do pliku, zamieniając “example.com” na nazwę Twojej domeny:
  zone "example.com" {
   type master;
   file "/etc/bind/zones/db.example.com";
  };
 3. Zapisz zmiany i zamknij edytor.
 4. Utwórz katalog dla plików stref:
  sudo mkdir /etc/bind/zones
 5. Utwórz plik strefy dla Twojej domeny, na przykład “db.example.com”:
  sudo nano /etc/bind/zones/db.example.com
 6. Dodaj odpowiednie rekordy DNS dla Twojej domeny, na przykład:
  $TTL 86400
  @ IN SOA ns1.example.com. admin.example.com. (
   2022010101 ; Serial
   3600    ; Refresh
   1800    ; Retry
   604800   ; Expire
   86400   ; Negative Cache TTL
  )
  @ IN NS ns1.example.com.
  @ IN NS ns2.example.com.
  @ IN A 192.0.2.1
  ns1 IN A 192.0.2.1
  ns2 IN A 192.0.2.2
  www IN CNAME @
 7. Zapisz zmiany i zamknij edytor.
 8. Uruchom ponownie usługę BIND, aby zastosować zmiany:
  sudo systemctl restart bind9

Teraz serwer DNS na Twoim VPS został skonfigurowany. Upewnij się, że w ustawieniach domeny w panelu DirectAdmin w iqhost.pl wskazałeś odpowiednie serwery DNS, aby kierować ruch na Twój serwer VPS.

Podsumowanie

Skonfigurowanie serwera DNS na VPS jest niezbędnym krokiem w zarządzaniu stroną internetową lub serwerem. Dzięki powyższym instrukcjom, powinieneś być w stanie skonfigurować serwer DNS na serwerach iqhost.pl. Pamiętaj, że zarządzanie serwerem DNS wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto rozważyć korzystanie z usług profesjonalnych, takich jak te oferowane przez iqhost.pl, jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak zainstalować i skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04?

Wstęp

Serwer DNS (Domain Name System) to system, który tłumaczy nazwy domen na adresy IP. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci internetowej. W tym artykule omówimy, jak zainstalować i skonfigurować serwer DNS na systemie Ubuntu 20.04.

Krok 1: Instalacja serwera DNS

Najpierw musimy zainstalować serwer DNS. W Ubuntu 20.04 możemy wykorzystać pakiet BIND9. Aby zainstalować BIND9, wykonaj następujące polecenie w terminalu:

sudo apt-get update
sudo apt-get install bind9

Krok 2: Konfiguracja strefy

Po zainstalowaniu BIND9 musimy skonfigurować strefę DNS. Strefa DNS to obszar nazw, które są zarządzane przez serwer DNS. Aby skonfigurować strefę, musimy utworzyć plik konfiguracyjny dla strefy. Plik ten powinien znajdować się w katalogu /etc/bind/ i powinien mieć nazwę zgodną z nazwą strefy.

Na przykład, jeśli chcemy skonfigurować strefę dla domeny example.com, powinniśmy utworzyć plik o nazwie /etc/bind/db.example.com. W pliku tym powinniśmy zdefiniować rekordy DNS dla domeny.

Przykładowy plik konfiguracyjny dla strefy example.com może wyglądać następująco:

;
; BIND data file for example.com
;
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns1.example.com. admin.example.com. (
         3   ; Serial
       604800   ; Refresh
       86400   ; Retry
      2419200   ; Expire
       604800 )  ; Negative Cache TTL
;
@    IN   NS   ns1.example.com.
@    IN   NS   ns2.example.com.
@    IN   A    192.168.1.1
www   IN   A    192.168.1.2
mail  IN   A    192.168.1.3

W powyższym przykładzie definiujemy rekordy DNS dla domeny example.com. Rekord SOA definiuje informacje o strefie, takie jak nazwa serwera DNS, e-mail administratora i numer wersji. Rekord NS definiuje serwery DNS dla strefy. Rekord A definiuje adresy IP dla nazw hostów.

Krok 3: Konfiguracja pliku named.conf.local

Następnie musimy skonfigurować plik named.conf.local, który definiuje strefy, które są obsługiwane przez serwer DNS. Plik ten powinien znajdować się w katalogu /etc/bind/ i powinien zawierać wpisy dla każdej strefy.

Przykładowy plik named.conf.local może wyglądać następująco:

zone "example.com" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.example.com";
};

W powyższym przykładzie definiujemy strefę example.com jako strefę typu master. Wskazujemy również plik konfiguracyjny dla tej strefy.

Krok 4: Restart serwera DNS

Po skonfigurowaniu strefy i pliku named.conf.local musimy zrestartować serwer DNS, aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione. Aby zrestartować serwer DNS, wykonaj następujące polecenie w terminalu:

sudo systemctl restart bind9

Krok 5: Testowanie serwera DNS

Aby sprawdzić, czy serwer DNS działa poprawnie, możemy wykorzystać narzędzie dig. Narzędzie to pozwala na przeprowadzenie zapytania DNS i wyświetlenie wyników.

Na przykład, aby sprawdzić, czy serwer DNS obsługuje domenę example.com, wykonaj następujące polecenie w terminalu:

dig example.com

Wynik powinien wyświetlić adresy IP dla nazw hostów zdefiniowanych w strefie.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, jak zainstalować i skonfigurować serwer DNS na systemie Ubuntu 20.04. Warto pamiętać, że konfiguracja serwera DNS może być skomplikowana i wymagać szczegółowej wiedzy na temat protokołu DNS. Jednakże, po wykonaniu powyższych kroków, powinniśmy być w stanie uruchomić serwer DNS i obsługiwać strefy DNS. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak zarządzać i konfigurować serwer DNS na serwerze?

Jak zarządzać i konfigurować serwer DNS na serwerze?

Wstęp

Serwer DNS (Domain Name System) jest kluczowym elementem infrastruktury internetowej, który umożliwia przetwarzanie nazw domenowych na adresy IP. Bez niego, korzystanie z internetu byłoby znacznie utrudnione. W tym artykule omówimy, jak zarządzać i konfigurować serwer DNS na serwerze.

Konfiguracja serwera DNS

W celu skonfigurowania serwera DNS, najpierw musimy zainstalować odpowiednie oprogramowanie. Najpopularniejszym serwerem DNS jest BIND (Berkeley Internet Name Domain), który jest dostępny na większości systemów operacyjnych. Po zainstalowaniu BIND, należy skonfigurować plik konfiguracyjny (named.conf), który zawiera informacje o strefach DNS, serwerach DNS i innych opcjach.

Zarządzanie strefami DNS

Strefy DNS to obszary, w których serwer DNS jest odpowiedzialny za przetwarzanie nazw domenowych. Istnieją dwie główne rodzaje stref DNS: strefy główne (primary zones) i strefy podrzędne (secondary zones). Strefy główne są zarządzane przez serwer DNS, który jest uznawany za autorytatywny dla danej strefy. Strefy podrzędne są replikowane z serwera autorytatywnego i są używane do zwiększenia niezawodności i wydajności.

Aby dodać strefę DNS, należy edytować plik konfiguracyjny BIND i dodać wpis dla nowej strefy. Następnie należy utworzyć plik strefy DNS i dodać rekordy DNS dla domen w tej strefie.

Zarządzanie rekordami DNS

Rekordy DNS to informacje przechowywane w serwerze DNS, które umożliwiają przetwarzanie nazw domenowych na adresy IP. Istnieją różne rodzaje rekordów DNS, takie jak rekord A, rekord MX, rekord CNAME i wiele innych.

Aby dodać rekord DNS, należy edytować plik strefy DNS i dodać wpis dla nowego rekordu. Na przykład, aby dodać rekord A dla domeny example.com, należy dodać wpis:

example.com. IN A 192.168.1.1

Zarządzanie serwerami DNS

Serwery DNS mogą być skonfigurowane jako serwery autorytatywne lub serwery przekazujące (forwarding servers). Serwery autorytatywne są odpowiedzialne za przetwarzanie zapytań DNS dla danej strefy, podczas gdy serwery przekazujące przekazują zapytania do innych serwerów DNS w celu uzyskania odpowiedzi.

Aby dodać serwer DNS, należy edytować plik konfiguracyjny BIND i dodać wpis dla nowego serwera. Następnie należy wykonać restart serwera DNS, aby zmiany zostały wprowadzone.

Podsumowanie

Zarządzanie i konfigurowanie serwera DNS na serwerze może być skomplikowane, ale jest kluczowe dla zapewnienia niezawodnego i wydajnego działania infrastruktury internetowej. W tym artykule omówiliśmy podstawy konfiguracji serwera DNS, zarządzania strefami DNS, rekordami DNS i serwerami DNS. Zastosowanie tych praktyk pozwoli na skuteczne zarządzanie serwerem DNS i zapewni niezawodne działanie infrastruktury internetowej. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Jak korzystać z narzędzi do zarządzania DNS na serwerze?

Jak korzystać z narzędzi do zarządzania DNS na serwerze?

Wprowadzenie

DNS (Domain Name System) to system, który przyporządkowuje nazwy domenowe do adresów IP. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, ponieważ ludzie łatwiej zapamiętują nazwy domenowe niż adresy IP.

Serwer DNS przechowuje informacje o nazwach domenowych i przypisanych do nich adresach IP. Zarządzanie DNS na serwerze jest ważne dla właścicieli stron internetowych, którzy chcą mieć kontrolę nad konfiguracją swojej domeny.

Korzystanie z narzędzi do zarządzania DNS na serwerze

Najczęściej używanym narzędziem do zarządzania DNS na serwerze jest panel DirectAdmin. Aby uzyskać dostęp do panelu DirectAdmin, należy zalogować się na konto hostingowe i wybrać opcję “Zarządzaj kontem” lub “Panel DirectAdmin”.

Po zalogowaniu do panelu DirectAdmin, należy przejść do sekcji “DNS Management”. W tej sekcji można zarządzać rekordami DNS dla danej domeny. Rekordy DNS to informacje, które określają, jakie adresy IP są przypisane do danej domeny.

W sekcji “DNS Management” można dodać, edytować lub usunąć rekordy DNS. Aby dodać nowy rekord DNS, należy kliknąć przycisk “Add Record”. Następnie należy wybrać typ rekordu (np. A, MX, CNAME) i wprowadzić odpowiednie dane, takie jak nazwa, wartość i priorytet.

Aby edytować istniejący rekord DNS, należy kliknąć przycisk “Edit” obok rekordu, który chcemy zmodyfikować. Następnie można wprowadzić zmiany i zapisać je.

Aby usunąć rekord DNS, należy kliknąć przycisk “Delete” obok rekordu, który chcemy usunąć. Następnie należy potwierdzić usunięcie rekordu.

Podsumowanie

Zarządzanie DNS na serwerze jest ważne dla właścicieli stron internetowych, którzy chcą mieć kontrolę nad konfiguracją swojej domeny. Panel DirectAdmin jest najczęściej używanym narzędziem do zarządzania DNS na serwerze. W sekcji “DNS Management” można dodawać, edytować i usuwać rekordy DNS dla danej domeny. Dzięki temu można łatwo skonfigurować domenę i zapewnić jej prawidłowe działanie. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta