Archive

Jak usunąć obrazy, kontenery i wolumeny Docker

Jak usunąć obrazy, kontenery i wolumeny Docker

Usuwanie obrazów Docker

Aby usunąć obraz Docker, należy wpisać polecenie:

docker rmi nazwa_obrazu

lub

docker rmi ID_obrazu

Jeśli obraz jest używany przez aktywny kontener, Docker nie pozwoli na jego usunięcie. W takim przypadku należy najpierw usunąć kontener, a następnie obraz.

Można również usunąć wszystkie niepotrzebne obrazy naraz, wpisując polecenie:

docker image prune

Usuwanie kontenerów Docker

Aby usunąć kontener Docker, należy wpisać polecenie:

docker rm nazwa_kontenera

lub

docker rm ID_kontenera

Jeśli kontener jest aktywny, należy go najpierw zatrzymać, a następnie usunąć.

Można również usunąć wszystkie niepotrzebne kontenery naraz, wpisując polecenie:

docker container prune

Usuwanie wolumenów Docker

Aby usunąć wolumen Docker, należy wpisać polecenie:

docker volume rm nazwa_wolumenu

lub

docker volume rm ID_wolumenu

Jeśli wolumen jest używany przez aktywny kontener, Docker nie pozwoli na jego usunięcie. W takim przypadku należy najpierw usunąć kontener, a następnie wolumen.

Można również usunąć wszystkie niepotrzebne wolumeny naraz, wpisując polecenie:

docker volume prune

Podsumowanie

Usuwanie obrazów, kontenerów i wolumenów Docker jest ważnym elementem zarządzania środowiskiem kontenerowym. Dzięki temu można zwolnić miejsce na dysku i utrzymać porządek w systemie. Aby usunąć niepotrzebne elementy, należy wpisać odpowiednie polecenia w terminalu. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta