Archive

Jak używać Logrotate do rotacji i archiwizacji logów systemowych w systemie Linux?

Jak używać Logrotate do rotacji i archiwizacji logów systemowych w systemie Linux?

Logrotate to narzędzie dostępne w większości dystrybucji Linux, które pozwala na automatyczne rotowanie, kompresowanie, usuwanie i wysyłanie logów systemowych. Dzięki temu, administratorzy serwerów mogą utrzymać porządek w logach, a także oszczędzić miejsce na dysku. W poniższym artykule przedstawiamy, jak używać Logrotate do zarządzania logami systemowymi w systemie Linux.

Instalacja Logrotate

W większości dystrybucji Linux, Logrotate jest już zainstalowany i skonfigurowany domyślnie. Jeśli jednak nie jest dostępny w Twoim systemie, możesz go zainstalować za pomocą poniższych poleceń:

sudo apt-get update
sudo apt-get install logrotate

Dla systemów opartych na RPM (np. CentOS, Fedora):

sudo yum update
sudo yum install logrotate

Konfiguracja Logrotate

Główny plik konfiguracyjny Logrotate znajduje się w katalogu /etc i nazywa się logrotate.conf. W tym pliku znajdują się globalne ustawienia dla Logrotate, które można dostosować do własnych potrzeb. Oto przykład typowej konfiguracji:

# see "man logrotate" for details
# rotate log files weekly
weekly

# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4

# create new (empty) log files after rotating old ones
create

# use date as a suffix of the rotated file
dateext

# uncomment this if you want your log files compressed
#compress

# RPM packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d

# no packages own wtmp and btmp -- we'll rotate them here
/var/log/wtmp {
  monthly
  create 0664 root utmp
  rotate 1
}

/var/log/btmp {
  missingok
  monthly
  create 0600 root utmp
  rotate 1
}

Warto zwrócić uwagę na dyrektywę include, która wskazuje na katalog /etc/logrotate.d. W tym katalogu znajdują się pliki konfiguracyjne dla poszczególnych aplikacji, które są automatycznie dodawane podczas instalacji. Dzięki temu, można łatwo zarządzać konfiguracją rotacji logów dla poszczególnych aplikacji.

Tworzenie własnej konfiguracji rotacji logów

Jeśli chcesz dodać rotację logów dla konkretnej aplikacji, wystarczy utworzyć nowy plik konfiguracyjny w katalogu /etc/logrotate.d. Przykładowo, jeśli chcesz rotować logi dla aplikacji o nazwie myapp, utwórz plik /etc/logrotate.d/myapp o następującej zawartości:

/var/log/myapp/*.log {
  daily
  rotate 7
  compress
  missingok
  notifempty
  create 0640 myapp myapp
  postrotate
    /usr/bin/killall -HUP myapp
  endscript
}

W powyższym przykładzie, logi będą rotowane codziennie, a ich kopie będą przechowywane przez 7 dni. Logi będą kompresowane, a polecenie killall -HUP myapp zostanie wykonane po rotacji logów, aby poinformować aplikację o zmianie pliku logów.

Testowanie konfiguracji Logrotate

Aby przetestować konfigurację Logrotate, można użyć polecenia logrotate z opcją --debug. Dzięki temu, można sprawdzić, czy konfiguracja jest poprawna, bez wprowadzania rzeczywistych zmian w logach. Przykład:

sudo logrotate --debug /etc/logrotate.conf

Jeśli konfiguracja jest poprawna, Logrotate wyświetli informacje o tym, co zostanie zrobione z logami.

Uruchamianie Logrotate jako cron job

Logrotate jest zazwyczaj uruchamiany jako cron job, co pozwala na automatyczne rotowanie logów według ustalonego harmonogramu. W większości dystrybucji Linux, Logrotate jest już skonfigurowany jako cron job. Jeśli jednak chcesz dodać własny harmonogram, możesz to zrobić, dodając wpis do pliku /etc/crontab lub do katalogu /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly itp.

Przykład wpisu w pliku /etc/crontab:

0 0 * * * root /usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf

W powyższym przykładzie, Logrotate będzie uruchamiany każdego dnia o północy.

Podsumowanie

Logrotate to potężne narzędzie do zarządzania logami systemowymi w systemie Linux. Dzięki automatycznej rotacji, kompresji i usuwaniu starych logów, administratorzy serwerów mogą utrzymać porządek w logach, a także oszczędzić miejsce na dysku. Warto poznać możliwości Logrotate i dostosować jego konfigurację do własnych potrzeb.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###