Archive

Jak używać VirtualBox do tworzenia wirtualnych maszyn na swoim komputerze?

Jak używać VirtualBox do tworzenia wirtualnych maszyn na swoim komputerze?

VirtualBox to popularne oprogramowanie do wirtualizacji, które pozwala na uruchamianie różnych systemów operacyjnych na jednym komputerze. Dzięki niemu możemy bezpiecznie testować oprogramowanie, uczyć się nowych technologii oraz tworzyć różne środowiska developerskie. W tym artykule dowiesz się, jak krok po kroku używać VirtualBox do tworzenia wirtualnych maszyn na swoim komputerze.

Instalacja VirtualBox

Przed rozpoczęciem pracy z VirtualBox, należy zainstalować oprogramowanie na swoim komputerze. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

 1. Przejdź na stronę https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads i pobierz najnowszą wersję VirtualBox dla swojego systemu operacyjnego (Windows, macOS, Linux).
 2. Zainstaluj pobrane oprogramowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora instalacji.
 3. Uruchom zainstalowany program VirtualBox.

Tworzenie nowej wirtualnej maszyny

Po zainstalowaniu i uruchomieniu VirtualBox, możemy przystąpić do tworzenia nowej wirtualnej maszyny. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij przycisk “Nowa” w górnym pasku narzędzi VirtualBox, aby otworzyć kreatora tworzenia nowej wirtualnej maszyny.
 2. Wprowadź nazwę dla swojej wirtualnej maszyny, wybierz typ i wersję systemu operacyjnego, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij “Dalej”.
 3. Przydziel ilość pamięci RAM dla wirtualnej maszyny, a następnie kliknij “Dalej”. Zalecana ilość pamięci RAM zależy od systemu operacyjnego, ale dla większości systemów 2 GB powinno być wystarczające.
 4. Wybierz opcję “Utwórz wirtualny dysk twardy teraz”, a następnie kliknij “Utwórz”.
 5. Wybierz typ pliku dla wirtualnego dysku twardego (zalecany format to VDI) i kliknij “Dalej”.
 6. Wybierz, czy dysk ma być dynamicznie alokowany, czy o stałym rozmiarze, a następnie kliknij “Dalej”. Dynamicznie alokowany dysk zajmuje tylko tyle miejsca na dysku twardym, ile jest aktualnie potrzebne, natomiast dysk o stałym rozmiarze zajmuje całą przewidzianą przestrzeń od początku.
 7. Określ rozmiar i lokalizację dla wirtualnego dysku twardego, a następnie kliknij “Utwórz”.

Wirtualna maszyna została utworzona, jednak przed uruchomieniem należy jeszcze zainstalować na niej system operacyjny.

Instalacja systemu operacyjnego na wirtualnej maszynie

Aby zainstalować system operacyjny na utworzonej wirtualnej maszynie, wykonaj poniższe kroki:

 1. Pobierz obraz ISO systemu operacyjnego, który chcesz zainstalować. Możesz pobrać go z oficjalnej strony dystrybucji systemu operacyjnego lub z innych źródeł.
 2. W VirtualBox, zaznacz utworzoną wirtualną maszynę na liście po lewej stronie, a następnie kliknij “Ustawienia” w górnym pasku narzędzi.
 3. Przejdź do sekcji “Pamięć” i kliknij “Dysk optyczny”, a następnie “Wybierz/Wybierz plik obrazu dysku”.
 4. Wskaż pobrany wcześniej obraz ISO systemu operacyjnego i kliknij “Otwórz”.
 5. Kliknij “OK”, aby zapisać zmiany w ustawieniach wirtualnej maszyny.
 6. Uruchom wirtualną maszynę, klikając “Start” w górnym pasku narzędzi VirtualBox.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji systemu operacyjnego wyświetlanymi na ekranie wirtualnej maszyny.

Po zakończeniu instalacji systemu operacyjnego, wirtualna maszyna będzie gotowa do użytku. Możesz teraz korzystać z różnych systemów operacyjnych na swoim komputerze, jednocześnie korzystając z zalet wirtualizacji, takich jak izolacja środowisk, łatwość zarządzania i bezpieczeństwo.

Podsumowanie

VirtualBox to potężne narzędzie do tworzenia i zarządzania wirtualnymi maszynami na swoim komputerze. Dzięki niemu możemy łatwo eksperymentować z różnymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem, bez obawy o uszkodzenie naszego głównego systemu. W tym artykule przedstawiliśmy krok po kroku, jak używać VirtualBox do tworzenia wirtualnych maszyn na swoim komputerze. Teraz już wiesz, jak zainstalować i korzystać z tego narzędzia, aby maksymalnie wykorzystać jego możliwości.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###