Jak używać Journalctl do przeglądania i manipulowania logami systemd

Jak używać Journalctl do przeglądania i manipulowania logami systemd

Jak używać Journalctl do przeglądania i manipulowania logami systemd

Wstęp

Systemd jest standardowym systemem inicjalizacji dla większości dystrybucji Linux. Jest to kompleksowy system, który odpowiada za uruchamianie i zarządzanie procesami w systemie. Systemd jest również odpowiedzialny za zbieranie i przechowywanie logów systemowych. Aby uzyskać dostęp do tych logów, można użyć narzędzia o nazwie Journalctl.

Journalctl to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia przeglądanie i manipulowanie logami systemowymi przechowywanymi przez systemd. W tym artykule omówimy, jak używać Journalctl do przeglądania i manipulowania logami systemd.

Przeglądanie logów

Aby przeglądać logi systemowe za pomocą Journalctl, wystarczy wpisać polecenie “journalctl” w terminalu. Domyślnie Journalctl wyświetla wszystkie logi systemowe, które zostały zebrane przez systemd. Można również dodać opcje, aby zoptymalizować wyświetlanie logów.

Na przykład, aby wyświetlić tylko logi z ostatnich 24 godzin, można użyć opcji “-S” (start) i “-T” (koniec), tak jak w poniższym przykładzie:

journalctl -S "24 hours ago" -T "now"

Można również użyć opcji “-u” (unit) do wyświetlenia logów tylko dla określonej jednostki. Na przykład, aby wyświetlić logi tylko dla jednostki Apache, można użyć polecenia:

journalctl -u apache2

Aby wyświetlić tylko błędy systemowe, można użyć opcji “-p” (priorytet). Na przykład, aby wyświetlić tylko błędy systemowe, można użyć polecenia:

journalctl -p err

Manipulowanie logami

Journalctl umożliwia również manipulowanie logami systemowymi. Na przykład, można usunąć starsze logi, aby zwolnić miejsce na dysku.

Aby usunąć starsze logi, można użyć opcji “–vacuum”. Ta opcja usuwa logi starsze niż określony czas. Na przykład, aby usunąć logi starsze niż 7 dni, można użyć polecenia:

journalctl --vacuum-time=7d

Można również użyć opcji “–rotate”, aby ręcznie obrócić logi. Obracanie logów polega na przeniesieniu aktualnego pliku dziennika do archiwum i utworzeniu nowego pliku dziennika. Na przykład, aby obrócić logi, można użyć polecenia:

journalctl --rotate

Podsumowanie

Journalctl to potężne narzędzie, które umożliwia przeglądanie i manipulowanie logami systemowymi przechowywanymi przez systemd. Dzięki Journalctl można łatwo znaleźć błędy i problemy w systemie, a także zoptymalizować wykorzystanie miejsca na dysku poprzez usuwanie starszych logów. Znajomość Journalctl jest niezbędna dla każdego administratora systemu Linux. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta

Tags: , , , ,