Jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer HTTP/2 na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer HTTP/2 na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer HTTP/2 na Ubuntu 20.04?

HTTP/2 to nowoczesna wersja protokołu HTTP, która wprowadza wiele usprawnień w porównaniu do swojego poprzednika, HTTP/1.1. Wśród tych usprawnień znajdują się m.in. kompresja nagłówków, wielokrotne strumienie i priorytetyzacja zapytań. W rezultacie, strony internetowe ładowane są szybciej, a łącza internetowe są lepiej wykorzystane. W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować serwer Nginx jako serwer HTTP/2 na Ubuntu 20.04.

1. Aktualizacja systemu

Na początek, upewnij się, że Twój system operacyjny jest zaktualizowany. Wykonaj następujące polecenia w terminalu:

sudo apt update
sudo apt upgrade

2. Instalacja serwera Nginx

Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanego serwera Nginx, zainstaluj go za pomocą polecenia:

sudo apt install nginx

Po zainstalowaniu serwera Nginx, upewnij się, że działa poprawnie, sprawdzając jego status:

sudo systemctl status nginx

Jeśli serwer działa poprawnie, zobaczysz informacje o jego statusie oraz informacje o procesie.

3. Instalacja certyfikatu SSL

HTTP/2 wymaga certyfikatu SSL, aby działać poprawnie. Możesz uzyskać bezpłatny certyfikat SSL od Let’s Encrypt. Aby to zrobić, zainstaluj narzędzie Certbot:

sudo apt install certbot python3-certbot-nginx

Następnie, użyj polecenia certbot, aby uzyskać i zainstalować certyfikat SSL dla Twojej domeny:

sudo certbot --nginx -d example.com -d www.example.com

Zastąp “example.com” i “www.example.com” swoją własną domeną.

4. Konfiguracja serwera Nginx

Teraz, gdy masz zainstalowany certyfikat SSL, możesz skonfigurować serwer Nginx, aby obsługiwał protokół HTTP/2. Otwórz plik konfiguracyjny domeny w edytorze tekstu:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/example.com

Znajdź sekcję “server” odpowiedzialną za obsługę HTTPS (port 443) i dodaj “http2” do dyrektywy “listen”, tak jak pokazano poniżej:

server {
    listen 443 ssl http2;
    ...
}

Zapisz zmiany i zamknij plik.

5. Sprawdzenie konfiguracji i restart serwera Nginx

Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji serwera Nginx, sprawdź, czy konfiguracja jest poprawna, wykonując polecenie:

sudo nginx -t

Jeśli konfiguracja jest poprawna, zrestartuj serwer Nginx, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart nginx

6. Testowanie działania HTTP/2

Aby sprawdzić, czy serwer Nginx obsługuje protokół HTTP/2, możesz użyć narzędzia “curl” z opcją “–http2”:

curl -I --http2 https://example.com

Jeśli wszystko działa poprawnie, zobaczysz w odpowiedzi informacje o protokole HTTP/2:

HTTP/2 200

Gratulacje! Teraz Twój serwer Nginx obsługuje protokół HTTP/2 na Ubuntu 20.04. Dzięki temu strony internetowe będą ładowane szybciej, a łącza internetowe będą lepiej wykorzystane.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Tags: , , , ,