Jak dodać witrynę internetową w adresie subdomeny?

Jak dodać witrynę internetową w adresie subdomeny?

Posiadanie własnej domeny internetowej pozwala na tworzenie kont e-mail w domenie, unikalnych adresów skrzynek poczty elektronicznej, a także uruchomienie witryny internetowej. Domena oferuje także możliwość ustawienia różnego rodzaju przekierowań oraz tworzenia subdomen, adresów dodatkowych w domenie głównej. Dzięki subdomenie szybko i łatwo uruchomisz nowe projekty, bez wpływu na działanie domeny głównej i kluczowej witryny czy aplikacji pod nią dostępnej.

W panelu DirectAdmin hostingu możesz utworzyć subdomenę na dwa sposoby. Pokazaliśmy to w osobnym artykule, gdzie zobaczysz, jak utworzyć subdomenę i jak dodać nową subdomenę do hostingu. Od tego, z której metody skorzystasz, zależeć będzie, jak będzie przebiegał dalszy proces instalacji.

W tym poradniku przedstawiamy Ci jedną z najlepszych opcji zainstalowania nowej witryny internetowej pod adresem subdomeny, bez wpływu na to, co znajduje się i do czego używasz domeny głównej.

Dla przypomnienia: jeśli zarejestrowałeś domenę, np. moja-firma.com, możesz uruchomić pod tym adresem witrynę internetową, a także stworzyć konta e-mail, np. mariusz.kaczmarek@moja-firma.com. Utwórz subdomenę, np. bok.moja-firma.com, aby uruchomić nową stronę lub utworzyć w niej konta e-mail. Subdomena, podobnie jak domena, ma możliwość przekierowania jej na podkatalog, ustawienia przekierowania 301 oraz konfiguracji rekordów domeny, np. rekordu A i rekordu MX, SPF, DKIM, itp..

Jak utworzyć subdomenę pod nową witrynę internetową?

Utwórz subdomenę, korzystając ze sposobu pokazanego niżej, dzięki czemu będziesz mógł w pełni zarządzać jej ustawieniami, np. rekordami domeny, przekierowaniem na podkatalog, dostępem do subdomeny w autoinstalatorze aplikacji Softacolous.

 1. Przejdź do DirectAdmin usługi hostingowej, do której podpięta jest domena główna.
 2. Wybierz Zarządzanie kontami > Konfiguracja domen.
 3. Dodaj nową.
 4. Podaj nazwę subdomeny w polu Domena.
 5. Pozostaw ustawienia domyślne.
 6. Utwórz subdomenę.

Utworzona w ten sposób subdomena podlega dalszej konfiguracji, możesz, np. edytować rekordy domeny, wygenerować darmowy certyfikat SSL dla subdomeny, założyć konto e-mail w subdomenie.

Przede wszystkim, łatwo uruchomisz nowy projekt witryny internetowej. Subdomena kieruje na indwydualny katalog na serwerze FTP.

Jak zainstalować CMS i uruchomić witrynę internetową?

Utworzyłeś subdomenę, która automatycznie została podpięta pod katalog na serwerze FTP. Jeśli zechcesz teraz zainstalować CMS i uruchomić nową witrynę internetową pod jej adresem, możesz skorzystać z kilku rozwiązań:

 • zainstaluj CMS ręcznie z pliku instalacyjnego: umieść plik instalacyjny w katalogu subdomeny, a następnie przeprowadź instalację tak, jakbyś wykonywał ją dla domeny głównej,
 • skorzystaj z autoinstalatora aplikacji Softacolous, aby przyśpieszyć instalację i uprościć ją. Z rozwijanej listy domen, wybierz adres subdomeny, aby przeprowadzić automatyczną instalację.

Możesz też, np.:

 • przekierować subdomenę na zewnętrzny adres URL, np. dodając przekierowanie 301,
 • skierować subdomenę rekordem A na zewnętrzny serwer, pozostawiając obsługę poczty w IQhost.

Ile subdomen mogę utworzyć?

Nie ma ograniczenia w liczbie tworzonych subdomen. Jedynym ograniczeniem jest pojemność usługi hostingowej, która zdecyduje o tym, ile kont e-mail oraz ile serwisów WWW uruchomisz w swojej nowej subdomenie.

 • Tworzenie subdomen w panelu DirectAdmin
 • Tworzenie subdomen w Panelu klienta (gdy nie mam hostingu)