Czym są DNS i do czego służą?

Czym są DNS i do czego służą?

DNS (Domain Name System) to system nazw domenowych, który jest odpowiedzialny za przekształcanie nazw domenowych w adresy IP, które komputery używają do komunikacji z siecią. DNS jest podobny do książki telefonicznej, ponieważ mapuje nazwy domen na adresy IP, umożliwiając łatwe odnajdywanie stron internetowych i usług online.

Gdy użytkownik wprowadza nazwę domeny w przeglądarce, przeglądarka wysyła prośbę do serwera DNS, który zwraca adres IP odpowiadający tej nazwie domeny. Następnie przeglądarka komunikuje się z serwerem na tym adresie IP, aby pobrać treść strony internetowej.

DNS jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania internetu, ponieważ umożliwia łatwe i szybkie odnajdywanie zasobów online za pomocą łatwych do zapamiętania nazw domenowych.

Co to jest DNS – technicznie?

DNS to skrót Domain Name System (system nazw domen) i jest technologią opartą na bazie danych, która służy do rozpoznawania nazw w sieciach, to znaczy do poznania adresu IP maszyny, na której hostowana jest domena, którą chcemy dostęp.

Gdy komputer jest podłączony do sieci (Internetu lub sieci domowej), przypisywany jest mu adres IP. Jeśli jesteśmy w sieci z kilkoma komputerami, łatwo jest zapamiętać adresy IP każdego z komputerów i w ten sposób uzyskać do nich dostęp, ale co się stanie, jeśli są miliardy urządzeń i każdy ma inny adres IP? To byłoby niemożliwe, dlatego istnieją domeny i DNS do ich tłumaczenia.

Dlatego DNS jest systemem służącym do tłumaczenia nazw w sieci i składa się z trzech części o dobrze zróżnicowanych funkcjach.

  • Klient DNS: Jest instalowany na kliencie i wysyła żądania rozpoznawania nazw do serwerów DNS.
  • Serwer DNS: to oni odpowiadają na żądania i rozpoznają nazwy za pośrednictwem systemu o strukturze drzewa. Adresy DNS, które umieściliśmy w konfiguracji połączenia, są adresami serwerów DNS.
  • Strefy uprawnień: są to serwery lub ich grupy, które są przypisane do rozwiązania określonego zestawu domen (takich jak .pl lub .com).

Jak działają serwery DNS?

Rozpoznawanie nazw wykorzystuje strukturę drzewa, za pośrednictwem której różne serwery DNS stref uprawnień są odpowiedzialne za rozpoznawanie adresów ich stref, a jeśli nie, żądają tego od innego serwera, który ich zdaniem zna adres.

Wydaje się, że jest to długi i złożony proces, ale w rzeczywistości taki nie jest, ponieważ jest to proces iteracyjny, na który serwery zaprojektowano tak, aby reagował w ciągu kilku mikrosekund. I oczywiście przez większość czasu nie wszystkie te żądania są generowane, ponieważ serwery mają obszary pamięci podręcznej , w których przechowują najczęstsze żądania, aby szybciej odpowiadać i nie nasycać sieci mnóstwem żądań.

Co to znaczy delegować domenę na serwery DNS operatora?

Delegowanie domeny do serwerów DNS oznacza przypisanie grupy określonych serwerów DNS do obsługi informacji o rozpoznawaniu nazw dla określonej domeny.

Serwery DNS służą do tłumaczenia nazw domen na adresy IP, więc gdy użytkownik wprowadzi adres internetowy w swojej przeglądarce, serwery DNS zajmą się zlokalizowaniem odpowiedniego adresu IP i wysłaniem przeglądarki na ten adres.

Delegowanie domeny do serwerów DNS umożliwia organizacji kontrolowanie i zarządzanie informacjami o rozpoznawaniu nazw dla swojej domeny, co z kolei umożliwia użytkownikom niezawodny i wydajny dostęp do zasobów online dla tej domeny. .

Podsumowując, delegacja domeny do serwerów DNS jest ważnym krokiem w konfiguracji systemu nazw domen (DNS) i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Internetu.

Delegacja domeny na serwery DNS zazwyczaj opisuje procedurę, kiedy posiadasz domenę internetową zarejestrowaną u jednego operatora i chcesz delegować, przekierować jej obsługę techniczną, do innego dostawcy usług hostingowych. Domena i hosting są wtedy zarejestrowane u dwóch operatorów.

Kiedy zarejestrujesz domenę w IQHOST, jest ona od razu utrzymywana na naszych serwerach DNS, dlatego szybko przypiszesz ją do usługi hostingowej, np. taniego hostingu stron WWW, serwera dedykowanego, serwera VPS czy usług Hosting Reseller.

Leave a Reply