Przekierowanie 301 w .htaccess

Przekierowanie 301 to rodzaj przekierowania po stronie serwera, które informuje przeglądarki internetowe i wyszukiwarki, że adres URL został trwale przeniesiony do nowej lokalizacji. Gdy przekierowanie 301 jest ustawione na adres URL, każdy, kto spróbuje uzyskać dostęp do starego adresu URL, zostanie automatycznie przekierowany do nowego adresu URL, w tym do wszystkich rankingów wyszukiwarek, ruchu i linków zwrotnych powiązanych ze starym adresem URL.

Czym różni się przekierowanie 301 od 302? #

Główna różnica między przekierowaniem 301 a przekierowaniem 302 polega na tym, że przekierowanie 301 jest przekierowaniem stałym, podczas gdy przekierowanie 302 jest przekierowaniem tymczasowym. Oznacza to, że przekierowanie 301 najlepiej sprawdza się, gdy chcesz trwale przekierować adres URL do nowej lokalizacji, a przekierowanie 302 najlepiej sprawdza się, gdy chcesz tymczasowo przekierować adres URL do nowej lokalizacji, na przykład podczas przeprojektowywania lub konserwacji witryny . Gdy używane jest przekierowanie 302, wyszukiwarki mogą nadal indeksować oryginalny adres URL i nie przekazywać żadnych uprawnień do nowego adresu URL.

Jak ustawić przekierowanie 301 w .htaccess? #

Do utworzenia i edycji pliku .htaccess na serwerze FTP możesz użyć wbudowanego edytora plików dostępnego w menedżerze plików w DirectAdmin:

Następnie wprowadź zawartość pliku:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?poprzedni-adres.pl [NC]
RewriteRule (.*) http://nowy-adres.pl/$1 [R=301,L]

Przekierowanie 301 i SEO #

Przekierowanie 301 może wpływać na SEO i jest ogólnie uważane za dobre dla SEO.

Przekierowanie 301 to stałe przekierowanie z jednego adresu URL na inny. Gdy użytkownik lub robot indeksujący wyszukiwarki żąda oryginalnego adresu URL, jest on automatycznie przekierowywany do docelowego adresu URL. Ten typ przekierowania jest ważny dla SEO, ponieważ pomaga przenieść „sok z linków” lub siłę rankingu ze starego adresu URL na nowy adres URL, co pomaga utrzymać pozycję oryginalnej strony w wyszukiwarkach.

Ponadto przekierowanie 301 może również pomóc w konsolidacji wielu adresów URL prowadzących do tej samej treści, co może być pomocne w ulepszaniu ogólnej struktury Twojej witryny. Wdrażając przekierowanie 301, możesz zapewnić, że wyszukiwarki i użytkownicy będą kierowani pod właściwy adres URL, co może pomóc w poprawie komfortu użytkowania i ogólnej dostępności Twojej witryny.

Ważne jest, aby używać przekierowania 301 zamiast przekierowania 302 lub innych typów przekierowań, ponieważ inne typy przekierowań nie przekazują tego samego poziomu wartości linków, co przekierowanie 301. Zobacz, jak łatwo ustawić przekierowanie 301 w WordPress za pomocą wtyczki Redirections.

Powered by BetterDocs