Archive

Jak używać serwera Samba do udostępniania plików w sieci lokalnej?

Jak używać serwera Samba do udostępniania plików w sieci lokalnej?

Co to jest serwer Samba?

Serwer Samba to oprogramowanie umożliwiające udostępnianie plików i drukarek w sieciach opartych na protokole SMB/CIFS. Serwer Samba działa na systemach operacyjnych opartych na Unixie, takich jak Linux i macOS.

Jak zainstalować serwer Samba?

Aby zainstalować serwer Samba na systemie Linux, należy wykonać następujące kroki:

1. Zaktualizuj system operacyjny: 
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

2. Zainstaluj serwer Samba:
sudo apt-get install samba

3. Skonfiguruj serwer Samba:
sudo nano /etc/samba/smb.conf

W pliku smb.conf należy zdefiniować udziały (shares), czyli katalogi, które będą udostępniane w sieci. Przykładowa konfiguracja może wyglądać następująco:

[global]
workgroup = WORKGROUP
security = user

[Share1]
path = /path/to/share1
valid users = user1,user2
read only = no

[Share2]
path = /path/to/share2
valid users = user3,user4
read only = yes

W powyższym przykładzie zdefiniowano dwie udziały: Share1 i Share2. W udziale Share1 użytkownicy user1 i user2 mają pełne uprawnienia do odczytu i zapisu, natomiast w udziale Share2 użytkownicy user3 i user4 mają tylko uprawnienia do odczytu.

Jak korzystać z serwera Samba w sieci lokalnej?

Aby korzystać z udziałów udostępnionych przez serwer Samba w sieci lokalnej, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz menedżer plików i przejdź do zakładki “Sieć” lub “Windows Network”.

2. Znajdź nazwę komputera, na którym działa serwer Samba, i kliknij na nią.

3. Zostaną wyświetlone dostępne udziały. Kliknij na udział, do którego chcesz się połączyć.

4. Jeśli udział wymaga uwierzytelnienia, wpisz nazwę użytkownika i hasło.

5. Po połączeniu z udziałem będziesz mógł przeglądać i edytować pliki znajdujące się w udziale.

Podsumowanie

Serwer Samba to niezwykle przydatne oprogramowanie umożliwiające udostępnianie plików i drukarek w sieciach lokalnych. Dzięki prostemu w konfiguracji interfejsowi i wsparciu dla protokołu SMB/CIFS, serwer Samba stanowi idealne rozwiązanie dla firm i użytkowników domowych, którzy chcą udostępnić pliki w sieci. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta