Archive

Jak wyświetlać i usuwać reguły firewalla Iptables

Jak wyświetlać i usuwać reguły firewalla Iptables

Co to jest firewall Iptables?

Firewall Iptables to narzędzie służące do filtrowania pakietów sieciowych. Jest to standardowy firewall w systemach operacyjnych Linux. Iptables pozwala na kontrolowanie ruchu sieciowego, blokowanie niepożądanych połączeń oraz ochronę przed atakami z sieci.

Jak wyświetlić reguły firewalla Iptables?

Aby wyświetlić reguły firewalla Iptables, należy wpisać polecenie:

iptables -L

Polecenie to wyświetli listę reguł firewalla Iptables.

Jeśli chcemy wyświetlić tylko reguły dla konkretnego łańcucha, należy użyć polecenia:

iptables -L nazwa_łańcucha

Jak dodać regułę do firewalla Iptables?

Aby dodać regułę do firewalla Iptables, należy użyć polecenia:

iptables -A nazwa_łańcucha -i interfejs_wejściowy -o interfejs_wyjściowy -s adres_IP_źródłowy -d adres_IP_docelowy -p protokół --dport numer_portu -j AKCJA

Gdzie:
– nazwa_łańcucha – nazwa łańcucha, do którego dodajemy regułę (np. INPUT, OUTPUT, FORWARD)
– interfejs_wejściowy – nazwa interfejsu sieciowego, z którego przychodzą pakiety
– interfejs_wyjściowy – nazwa interfejsu sieciowego, przez który wychodzą pakiety
– adres_IP_źródłowy – adres IP źródłowy pakietów
– adres_IP_docelowy – adres IP docelowy pakietów
– protokół – protokół, dla którego tworzymy regułę (np. TCP, UDP)
– numer_portu – numer portu, dla którego tworzymy regułę
– AKCJA – akcja, jaką ma wykonać firewall (np. ACCEPT, DROP, REJECT)

Przykład dodania reguły blokującej ruch z adresu IP 192.168.1.100 na porcie 22:

iptables -A INPUT -s 192.168.1.100 -p tcp --dport 22 -j DROP

Jak usunąć regułę z firewalla Iptables?

Aby usunąć regułę z firewalla Iptables, należy użyć polecenia:

iptables -D nazwa_łańcucha numer_reguły

Gdzie:
– nazwa_łańcucha – nazwa łańcucha, z którego usuwamy regułę
– numer_reguły – numer reguły, którą chcemy usunąć

Przykład usunięcia reguły numer 3 z łańcucha INPUT:

iptables -D INPUT 3

Podsumowanie

Firewall Iptables to ważne narzędzie służące do filtrowania pakietów sieciowych. Aby wyświetlić reguły firewalla Iptables, należy użyć polecenia “iptables -L”. Aby dodać regułę do firewalla Iptables, należy użyć polecenia “iptables -A”. Aby usunąć regułę z firewalla Iptables, należy użyć polecenia “iptables -D”. Pamiętajmy, że nieprawidłowo skonfigurowany firewall może zagrażać bezpieczeństwu naszej sieci. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta