Archive

Jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04?

W dzisiejszym świecie internetu, serwery Nginx stały się niezwykle popularne ze względu na swoją wydajność i elastyczność. W połączeniu z PHP, Nginx może obsługiwać dynamiczne strony internetowe, co jest niezbędne dla współczesnych witryn. W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do konfiguracji serwera Nginx do obsługi PHP, upewnij się, że masz zainstalowane następujące komponenty:

  • System operacyjny Ubuntu 20.04
  • Serwer Nginx
  • PHP 7.4 lub nowszy

Krok 1: Instalacja serwera Nginx

Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanego serwera Nginx, otwórz terminal i wykonaj następujące polecenia:

sudo apt update
sudo apt install nginx

Po zainstalowaniu Nginx, uruchom serwer i sprawdź jego status:

sudo systemctl start nginx
sudo systemctl status nginx

Jeśli serwer działa poprawnie, zobaczysz status “active (running)”.

Krok 2: Instalacja PHP i dodatkowych modułów

W celu obsługi PHP na serwerze Nginx, musisz zainstalować PHP oraz niezbędne moduły. Wykonaj następujące polecenia:

sudo apt install php-fpm php-mysql

Po zainstalowaniu PHP, upewnij się, że usługa PHP-FPM jest uruchomiona i działa poprawnie:

sudo systemctl start php7.4-fpm
sudo systemctl status php7.4-fpm

Krok 3: Konfiguracja serwera Nginx do obsługi PHP

Teraz, gdy mamy zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty, możemy skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP. Otwórz plik konfiguracyjny domyślnej witryny Nginx:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Znajdź sekcję “location” i zmodyfikuj ją, aby wyglądała następująco:

location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
}

Powyższa konfiguracja pozwala Nginx przekazywać żądania PHP do usługi PHP-FPM za pomocą gniazda UNIX.

Upewnij się również, że sekcja “location /” zawiera następującą linię:

try_files $uri $uri/ =404;

Zapisz zmiany i zamknij plik konfiguracyjny.

Krok 4: Testowanie konfiguracji PHP

Aby przetestować, czy konfiguracja PHP działa poprawnie, utwórz prosty plik PHP w katalogu głównym witryny Nginx:

sudo nano /var/www/html/info.php

Wklej następujący kod do pliku:

<?php
phpinfo();
?>

Zapisz plik i zamknij edytor.

Teraz sprawdź, czy konfiguracja serwera Nginx jest poprawna:

sudo nginx -t

Jeśli konfiguracja jest poprawna, zobaczysz komunikat “syntax is ok”. Następnie zrestartuj serwer Nginx, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart nginx

Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu “http://your_server_ip/info.php”. Powinieneś zobaczyć stronę z informacjami o PHP, co oznacza, że serwer Nginx został pomyślnie skonfigurowany do obsługi PHP.

Podsumowanie

W tym artykule pokazaliśmy, jak skonfigurować serwer Nginx do obsługi PHP na Ubuntu 20.04. Teraz możesz hostować dynamiczne strony internetowe oparte na PHP na swoim serwerze Nginx. Pamiętaj o monitorowaniu wydajności i bezpieczeństwa swojego serwera, aby zapewnić niezawodność i optymalne działanie witryny.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###

Jak zainstalować Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) stack na Ubuntu 20.04

Jak zainstalować Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) stack na Ubuntu 20.04

Wprowadzenie

LAMP stack to popularny zestaw oprogramowania, który składa się z systemu operacyjnego Linux, serwera WWW Apache, bazy danych MySQL oraz języka skryptowego PHP. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak zainstalować LAMP stack na systemie Ubuntu 20.04.

Krok 1: Aktualizacja systemu

Przed przystąpieniem do instalacji LAMP stack, należy upewnić się, że system Ubuntu jest aktualny. Można to zrobić za pomocą poniższej komendy w terminalu:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Krok 2: Instalacja Apache

Kolejnym krokiem jest instalacja serwera WWW Apache. Można to zrobić za pomocą poniższej komendy w terminalu:

sudo apt install apache2

Po zakończeniu instalacji, można sprawdzić, czy Apache działa poprawnie, wpisując adres IP serwera w przeglądarce internetowej.

Krok 3: Instalacja MySQL

Następnie należy zainstalować bazę danych MySQL. Można to zrobić za pomocą poniższej komendy w terminalu:

sudo apt install mysql-server

Podczas instalacji zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy ustawić hasło dla użytkownika root bazy danych.

Krok 4: Instalacja PHP

Ostatnim krokiem jest instalacja języka skryptowego PHP. Można to zrobić za pomocą poniższej komendy w terminalu:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

Po zakończeniu instalacji, można utworzyć plik testowy PHP i umieścić go w katalogu /var/www/html, aby sprawdzić, czy PHP działa poprawnie.

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy krok po kroku, jak zainstalować LAMP stack na systemie Ubuntu 20.04. Po zakończeniu instalacji, można zacząć tworzyć dynamiczne strony internetowe, wykorzystując popularny zestaw oprogramowania LAMP. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta