Archive

Jak skonfigurować bloki serwera Nginx (wirtualne hosty) na Ubuntu 20.04

Jak skonfigurować bloki serwera Nginx (wirtualne hosty) na Ubuntu 20.04

Wstęp

Nginx to popularny serwer HTTP i proxy, który jest wykorzystywany przez wiele stron internetowych. Nginx może obsługiwać wiele witryn internetowych na jednym serwerze, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla firm hostingowych i administratorów serwerów. W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować bloki serwera Nginx (wirtualne hosty) na Ubuntu 20.04.

Krok 1: Instalacja Nginx

Pierwszym krokiem jest instalacja Nginx na serwerze Ubuntu 20.04. Aby to zrobić, otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

sudo apt update
sudo apt install nginx

Po zakończeniu instalacji Nginx możesz uruchomić serwer za pomocą polecenia:

sudo systemctl start nginx

Krok 2: Konfiguracja bloków serwera Nginx

Aby skonfigurować bloki serwera Nginx, musisz utworzyć plik konfiguracyjny dla każdej witryny internetowej. Możesz to zrobić, tworząc plik o nazwie “nazwa_witryny.conf” w katalogu “/etc/nginx/sites-available/”. Możesz to zrobić, używając polecenia:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/nazwa_witryny.conf

Następnie dodaj następujący kod konfiguracyjny do pliku:

server {
  listen 80;
  server_name nazwa_witryny.com www.nazwa_witryny.com;
  root /var/www/nazwa_witryny.com/public_html;
  index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
}

W powyższym przykładzie “nazwa_witryny.com” to nazwa twojej witryny internetowej, a “/var/www/nazwa_witryny.com/public_html” to ścieżka do katalogu, w którym znajdują się pliki witryny. Możesz zmienić te wartości, aby dostosować je do twoich potrzeb.

Krok 3: Aktywacja bloków serwera Nginx

Po utworzeniu plików konfiguracyjnych dla wszystkich witryn internetowych, musisz aktywować je, aby Nginx mógł ich używać. Aby to zrobić, należy utworzyć link symboliczny z katalogu “/etc/nginx/sites-available/” do katalogu “/etc/nginx/sites-enabled/”. Możesz to zrobić, używając polecenia:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nazwa_witryny.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Następnie możesz przetestować konfigurację Nginx, używając polecenia:

sudo nginx -t

Jeśli nie ma błędów, możesz uruchomić ponownie serwer Nginx, używając polecenia:

sudo systemctl restart nginx

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy, jak skonfigurować bloki serwera Nginx (wirtualne hosty) na serwerze Ubuntu 20.04. Dzięki temu możesz obsługiwać wiele witryn internetowych na jednym serwerze za pomocą Nginx. Pamiętaj, że możesz dostosować konfigurację Nginx do swoich potrzeb, zmieniając wartości w plikach konfiguracyjnych. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta