Archive

Jak skonfigurować klucze SSH na Ubuntu 20.04

Jak skonfigurować klucze SSH na Ubuntu 20.04

Wstęp

Klucze SSH to jedna z najważniejszych metod uwierzytelniania i zabezpieczania połączeń zdalnych. Dzięki nim można zalogować się na serwer zdalny bez konieczności podawania hasła, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia pracę. W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować klucze SSH na Ubuntu 20.04.

Krok 1: Generowanie kluczy SSH

Aby wygenerować klucze SSH, należy uruchomić terminal i wpisać poniższą komendę:

ssh-keygen -t rsa -b 4096

Następnie zostaniemy poproszeni o podanie nazwy pliku, w którym zostanie zapisany klucz oraz hasła (opcjonalnie). Warto zostawić domyślne ustawienia i po prostu potwierdzić.

Krok 2: Dodanie klucza do agenta SSH

Aby nie musieć podawać hasła przy każdym połączeniu, warto dodać klucz do agenta SSH. W tym celu należy wpisać poniższą komendę:

ssh-add ~/.ssh/id_rsa

Krok 3: Przesłanie klucza na serwer

Aby móc logować się na serwer przy użyciu klucza SSH, należy przesłać go na serwer. W tym celu można wykorzystać komendę:

ssh-copy-id user@remote_host

Gdzie “user” to nazwa użytkownika, a “remote_host” to adres serwera zdalnego. Po wpisaniu tej komendy zostaniemy poproszeni o podanie hasła do serwera, a następnie klucz zostanie przesłany na serwer.

Krok 4: Logowanie na serwer przy użyciu klucza SSH

Po wykonaniu powyższych kroków, możemy zalogować się na serwer przy użyciu klucza SSH. W tym celu należy wpisać komendę:

ssh user@remote_host

Gdzie “user” to nazwa użytkownika, a “remote_host” to adres serwera zdalnego. Teraz powinniśmy zostać zalogowani na serwer bez konieczności podawania hasła.

Podsumowanie

Klucze SSH to bardzo ważne narzędzie w pracy z serwerami zdalnymi. Dzięki nim można zwiększyć bezpieczeństwo połączeń i ułatwić pracę. W tym artykule pokazaliśmy, jak skonfigurować klucze SSH na Ubuntu 20.04. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta