Archive

Jak używać Rsync do synchronizacji katalogów lokalnych i zdalnych

Jak używać Rsync do synchronizacji katalogów lokalnych i zdalnych

Wprowadzenie

Rsync to narzędzie do synchronizacji plików i katalogów między różnymi lokalizacjami. Jest to bardzo przydatne narzędzie, szczególnie dla administratorów systemów, którzy muszą utrzymywać kopie zapasowe i synchronizować dane między różnymi serwerami. W tym artykule omówimy, jak używać Rsync do synchronizacji katalogów lokalnych i zdalnych.

Krok 1: Instalacja Rsync

Przed rozpoczęciem pracy z Rsync należy upewnić się, że jest on zainstalowany na Twoim systemie. Aby to zrobić, należy wpisać następującą komendę w terminalu:

sudo apt-get install rsync

Krok 2: Synchronizacja katalogów lokalnych

Aby zsynchronizować dwa katalogi na tym samym komputerze, należy użyć następującej komendy:

rsync -av /ścieżka/do/katalogu/źródłowego/ /ścieżka/do/katalogu/docelowego/

Ta komenda synchronizuje katalog źródłowy z katalogiem docelowym. Opcja “-a” oznacza, że ​​Rsync będzie zachowywał atrybuty plików i katalogów, takie jak prawa dostępu i czas modyfikacji. Opcja “-v” oznacza, że ​​Rsync będzie wyświetlał szczegółowy opis działań wykonywanych podczas synchronizacji.

Krok 3: Synchronizacja katalogów zdalnych

Aby zsynchronizować katalog lokalny z katalogiem zdalnym, należy użyć następującej komendy:

rsync -av /ścieżka/do/katalogu/źródłowego/ użytkownik@adres_serwera:/ścieżka/do/katalogu/docelowego/

W tym przypadku użytkownik to nazwa użytkownika, którego należy użyć do połączenia się z serwerem zdalnym, a adres_serwera to adres IP lub nazwa domeny serwera zdalnego. Ta komenda synchronizuje katalog źródłowy z katalogiem docelowym na serwerze zdalnym.

Krok 4: Synchronizacja katalogów zdalnych z hasłem

Jeśli chcesz zsynchronizować katalog zdalny, ale nie chcesz podawać hasła za każdym razem, gdy wykonujesz komendę, możesz użyć opcji “-e” w połączeniu z kluczem SSH. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

1. Wygeneruj klucz SSH na swoim komputerze za pomocą komendy “ssh-keygen”.
2. Skopiuj klucz publiczny na serwer zdalny za pomocą komendy “ssh-copy-id użytkownik@adres_serwera”.
3. Użyj następującej komendy, aby zsynchronizować katalog zdalny:

rsync -av -e "ssh" /ścieżka/do/katalogu/źródłowego/ użytkownik@adres_serwera:/ścieżka/do/katalogu/docelowego/

Ta komenda synchronizuje katalog źródłowy z katalogiem docelowym na serwerze zdalnym za pomocą klucza SSH.

Podsumowanie

Rsync jest bardzo przydatnym narzędziem do synchronizacji plików i katalogów między różnymi lokalizacjami. W tym artykule omówiliśmy, jak używać Rsync do synchronizacji katalogów lokalnych i zdalnych. Pamiętaj, że Rsync może być bardzo potężnym narzędziem, więc zawsze należy zachować ostrożność i wykonać kopię zapasową przed synchronizacją danych. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta