Archive

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS?

FTPS (File Transfer Protocol Secure) to protokół umożliwiający bezpieczne przesyłanie plików między serwerem a klientem. W przeciwieństwie do standardowego FTP, FTPS korzysta z szyfrowania SSL/TLS, aby zapewnić ochronę danych podczas transferu. W tym artykule dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS, korzystając z popularnego serwera FTP – vsftpd.

Krok 1: Instalacja vsftpd

Na początek musimy zainstalować serwer FTP – vsftpd. W zależności od używanego systemu operacyjnego, poniżej znajdziesz instrukcje instalacji dla różnych dystrybucji Linux:

Debian/Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install vsftpd

CentOS/RHEL:

sudo yum update
sudo yum install vsftpd

Po zainstalowaniu vsftpd, należy uruchomić i włączyć serwer FTP, aby działał automatycznie po restarcie systemu:

Debian/Ubuntu:

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd

CentOS/RHEL:

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd

Krok 2: Konfiguracja vsftpd

Teraz przystąpimy do konfiguracji serwera FTPS. Otwórz plik konfiguracyjny vsftpd:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

Znajdź następujące linie i dokonaj zmian:

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
listen=YES
listen_ipv6=NO
pam_service_name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES

Dodaj następujące linie na końcu pliku, aby włączyć obsługę SSL/TLS:

ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
require_ssl_reuse=NO
ssl_ciphers=HIGH

Zapisz zmiany i zamknij edytor.

Krok 3: Generowanie certyfikatu SSL/TLS

Aby skonfigurować serwer FTPS, musimy wygenerować certyfikat SSL/TLS. Użyj poniższego polecenia, aby utworzyć katalog na certyfikaty:

sudo mkdir /etc/vsftpd/ssl

Następnie wygeneruj certyfikat, podając odpowiednie dane:

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/vsftpd/ssl/vsftpd.key -out /etc/vsftpd/ssl/vsftpd.crt

Po wygenerowaniu certyfikatu, dodaj poniższe linie do pliku konfiguracyjnego vsftpd, wskazując ścieżki do certyfikatu i klucza prywatnego:

rsa_cert_file=/etc/vsftpd/ssl/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/vsftpd/ssl/vsftpd.key

Krok 4: Restart serwera vsftpd

Po zakończeniu konfiguracji, zrestartuj serwer vsftpd, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart vsftpd

Krok 5: Testowanie połączenia FTPS

Teraz możemy przetestować połączenie FTPS, korzystając z dowolnego klienta FTP, który obsługuje SSL/TLS, np. FileZilla. Podczas łączenia z serwerem, upewnij się, że używasz trybu “FTPS – FTP over explicit TLS/SSL”.

Jeśli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, powinieneś móc nawiązać bezpieczne połączenie FTPS z serwerem VPS.

Podsumowanie

W tym artykule dowiedzieliśmy się, jak zainstalować i skonfigurować serwer FTPS na VPS, korzystając z serwera vsftpd. Dzięki temu można bezpiecznie przesyłać pliki między serwerem a klientem, chroniąc swoje dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###