Archive

Jak zainstalować i skonfigurować serwer DHCP na Ubuntu 20.04?

Jak zainstalować i skonfigurować serwer DHCP na Ubuntu 20.04?

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) to protokół sieciowy, który pozwala na automatyczne przydzielanie adresów IP i innych parametrów sieciowych do urządzeń podłączonych do sieci. W tym artykule pokażemy, jak zainstalować i skonfigurować serwer DHCP na Ubuntu 20.04, aby ułatwić zarządzanie adresami IP w Twojej sieci lokalnej.

1. Aktualizacja systemu

Zacznijmy od aktualizacji systemu. Otwórz terminal i wpisz następujące polecenia:

sudo apt update
sudo apt upgrade

2. Instalacja serwera DHCP

Aby zainstalować serwer DHCP na Ubuntu 20.04, użyj polecenia:

sudo apt install isc-dhcp-server

3. Konfiguracja interfejsu sieciowego

Następnie musisz zdefiniować interfejs sieciowy, na którym serwer DHCP będzie nasłuchiwać żądań od klientów. Możesz to zrobić, edytując plik /etc/default/isc-dhcp-server.

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

Znajdź linię zaczynającą się od INTERFACESv4 i wpisz nazwę interfejsu sieciowego, na którym serwer DHCP ma działać. Na przykład, jeśli Twój interfejs sieciowy to eth0, zaktualizuj linię tak, aby wyglądała następująco:

INTERFACESv4="eth0"

Zapisz zmiany i zamknij plik.

4. Konfiguracja serwera DHCP

Następnie musisz skonfigurować serwer DHCP, edytując plik /etc/dhcp/dhcpd.conf.

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

W pliku konfiguracyjnym musisz zdefiniować ustawienia dla Twojej sieci lokalnej, takie jak zakres adresów IP, czas dzierżawy, bramę domyślną, maskę podsieci oraz serwery DNS. Oto przykład konfiguracji dla sieci 192.168.1.0/24:

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.100 192.168.1.200;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
  option routers 192.168.1.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}

Zapisz zmiany i zamknij plik.

5. Uruchomienie i włączenie serwera DHCP

Aby uruchomić serwer DHCP i sprawdzić, czy działa poprawnie, użyj poniższych poleceń:

sudo systemctl start isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server

Jeśli serwer działa poprawnie, włącz go, aby uruchamiał się automatycznie podczas startu systemu:

sudo systemctl enable isc-dhcp-server

6. Konfiguracja zaporą sieciową

Jeśli używasz zapory sieciowej UFW, musisz otworzyć port 67, aby pozwolić na ruch DHCP:

sudo ufw allow 67/udp

Podsumowanie

Teraz wiesz, jak zainstalować i skonfigurować serwer DHCP na Ubuntu 20.04. Serwer DHCP pomoże Ci w zarządzaniu adresami IP w Twojej sieci lokalnej, automatycznie przydzielając adresy IP i inne parametry sieciowe do urządzeń podłączonych do sieci.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###