Archive

Jak skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04?

Jak skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04?

W dzisiejszym świecie internetowym, serwery DNS odgrywają kluczową rolę w tłumaczeniu nazw domen na adresy IP, co umożliwia szybkie i łatwe nawiązywanie połączeń z serwerami. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak skonfigurować serwer DNS na Ubuntu 20.04, korzystając z popularnego oprogramowania BIND9.

Krok 1: Instalacja oprogramowania BIND9

Na początek zaktualizuj swoje repozytorium i zainstaluj pakiet BIND9, wpisując poniższe polecenia w terminalu:

sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc

Po zakończeniu instalacji, BIND9 zostanie uruchomiony jako usługa systemowa. Możesz sprawdzić status usługi, wpisując:

sudo systemctl status bind9

Krok 2: Konfiguracja podstawowa serwera DNS

Następnie będziemy musieli skonfigurować podstawowe ustawienia serwera DNS. Otwórz plik konfiguracyjny BIND9:

sudo nano /etc/bind/named.conf.options

Wyszukaj sekcję “options” i dokonaj następujących zmian:

options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-query { any; };
    forwarders {
      8.8.8.8;
      8.8.4.4;
    };
};

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 3: Konfiguracja strefy DNS

Teraz musimy skonfigurować strefę DNS dla naszej domeny. Otwórz plik konfiguracyjny stref:

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

Dodaj następujące linie na końcu pliku, zamieniając “example.com” na swoją własną domenę:

zone "example.com" {
  type master;
  file "/etc/bind/zones/db.example.com";
};

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 4: Tworzenie pliku strefy

Teraz musimy utworzyć plik strefy dla naszej domeny. Skopiuj domyślny plik strefy:

sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/zones/db.example.com

Otwórz nowo utworzony plik strefy:

sudo nano /etc/bind/zones/db.example.com

Edytuj plik strefy, dodając odpowiednie rekordy dla swojej domeny. Przykładowa konfiguracja może wyglądać tak:

$TTL  604800
@    IN   SOA   ns1.example.com. admin.example.com. (
                2021100101   ; Serial
                604800     ; Refresh
                86400      ; Retry
                2419200     ; Expire
                604800 )    ; Negative Cache TTL

; Name servers
@    IN   NS   ns1.example.com.
@    IN   NS   ns2.example.com.

; A records for name servers
ns1   IN   A    192.168.1.1
ns2   IN   A    192.168.1.2

; A record for domain
@    IN   A    192.168.1.3

; CNAME records
www   IN   CNAME  @
ftp   IN   CNAME  @
mail  IN   CNAME  @

Zapisz zmiany i zamknij plik.

Krok 5: Sprawdzanie konfiguracji i restart usługi

Po zakończeniu konfiguracji, sprawdź składnię plików konfiguracyjnych, wpisując:

sudo named-checkconf

Jeśli nie ma żadnych błędów, zrestartuj usługę BIND9, aby zastosować zmiany:

sudo systemctl restart bind9

Krok 6: Testowanie serwera DNS

Aby przetestować nasz serwer DNS, możemy użyć polecenia dig:

dig @localhost example.com

Jeśli wszystko jest skonfigurowane poprawnie, powinniśmy zobaczyć odpowiedź z naszego serwera DNS.

Gratulacje! Właśnie skonfigurowałeś serwer DNS na Ubuntu 20.04, korzystając z BIND9. Teraz możesz zarządzać swoimi własnymi rekordami DNS i ułatwić odwiedzającym dostęp do Twojej strony internetowej.

Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta ### ZAKTUALIZOWANO ###