Archive

Jak zainstalować Javę na CentOS 8, Rocky Linux 8, RHEL 8 i Fedora 34

Jak zainstalować Javę na CentOS 8, Rocky Linux 8, RHEL 8 i Fedora 34

Wprowadzenie

Java to popularny język programowania, który jest wykorzystywany do tworzenia różnych aplikacji i serwisów internetowych. Aby móc korzystać z Javy, musisz najpierw zainstalować odpowiednią wersję na swoim systemie operacyjnym. W tym artykule przedstawimy kroki niezbędne do zainstalowania Javy na systemach CentOS 8, Rocky Linux 8, RHEL 8 i Fedora 34.

Kroki do zainstalowania Javy

Krok 1: Upewnij się, że twoje systemy są aktualne. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie w terminalu:

sudo dnf update

Krok 2: Przejdź do strony pobierania Javy na oficjalnej stronie Oracle i pobierz odpowiednią wersję Javy dla Twojego systemu operacyjnego.

Krok 3: Po pobraniu pliku JDK (Java Development Kit), przejdź do folderu, w którym został on pobrany, a następnie wykonaj polecenie:

sudo dnf install /ścieżka/do/pliku/jdk-16.0.2_linux-x64_bin.rpm

Upewnij się, że podałeś właściwą ścieżkę do pobranego pliku JDK.

Krok 4: Po zainstalowaniu Javy, możesz sprawdzić, czy została ona poprawnie zainstalowana, uruchamiając polecenie:

java -version

Jeśli Jawa została poprawnie zainstalowana, powinieneś zobaczyć informacje o wersji Javy.

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy kroki niezbędne do zainstalowania Javy na systemach CentOS 8, Rocky Linux 8, RHEL 8 i Fedora 34. Pamiętaj, że przed instalacją Javy należy upewnić się, że system jest aktualny, a także pobrać odpowiednią wersję Javy dla Twojego systemu operacyjnego. Sprawdź naszą ofertę hostingową, która obejmuje szybkie serwery, niezawodność i najlepszą obsługę klienta